Preskočiť navigáciu

Spišská katolícka charita, Kostolná 850

Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby; na ktorých je páchané násilie
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:7.7.2009
Miesto poskytovania:Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu, Kostolná 850/2, 02944 Rabča
Mobil:

+421914320520

Email:

ludmila.valkova@caritas.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Válková
Poskytovateľ: Spišská katolícka charita
Slovenská  1765/30
05201  Spišská Nová Ves
IČO: 35514221