Preskočiť navigáciu

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o.

IČO:36119539
Sídlo:Nová 596/14, 97217 Kanianka

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:33
Dátum zápisu do registra:4.11.2003
Dátum poslednej zmeny:3.7.2023
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Nová 596/14, 97217 Kanianka