Preskočiť navigáciu

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o., Nová 596

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:41 osôb
Deň začatia poskytovania:6.1.2004
Miesto poskytovania:Nová 596/14, 97217 Kanianka
Telefón:

+421 465400090

+421 465400091

Email:

ssskanianka@gmail.com

Web:http://www.ssskaniankano.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Emil Tomanec
Poskytovateľ: STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o.
Nová  596/14
97217  Kanianka
IČO: 36119539