Preskočiť navigáciu

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

IČO:31936415
Sídlo:Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok
Web:www.uvn.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Verejná lekáreň Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 65-31936415-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Gen. Miloša Vesela, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Radiačná onkológia, Kardiológia, Neonatológia, Geriatria, JIS geriatrická, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie) 51-31936415-A0001 všeobecná nemocnica ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Vlasta Vinklerová, Ružomberok (Algeziológia) 51-31936415-A0048 algeziologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Hamdy Hamdan, Ružomberok (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-31936415-A0040 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Milan Korenko, Ružomberok (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-31936415-A0194 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Ružomberok (čeľustná ortopédia) 51-31936415-A0031 ambulancia čeľustnej ortopédie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Peter Beňo, Ružomberok (Cievna chirurgia) 51-31936415-A0056 ambulancia cievnej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, MUDr. Viera Domeniková, Ružomberok (Detská psychiatria) 51-31936415-A0062 ambulancia detskej psychiatrie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Michaela Janovská, Ružomberok (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0051 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD., Ružomberok (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0042 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Renáta Drahošová, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0197 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Renáta Drahošová, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová, Ružomberok (Klinická logopédia) 51-31936415-A0075 ambulancia klinickej logopédie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Roman Podoba, PhD., Ružomberok (Klinická onkológia) 51-31936415-A0205 ambulancia klinickej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Soňa Johnová, Ružomberok (Klinická onkológia) 51-31936415-A0064 ambulancia klinickej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Tatiana Komová, Ružomberok (Klinická onkológia) 51-31936415-A0204 ambulancia klinickej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Zuzana Tomášková, Ružomberok (Klinická psychológia) 51-31936415-A0059 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Zuzana Tomášková, Ružomberok (Klinická psychológia, Dopravná psychológia) 51-31936415-A0258 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Monika Navrátilová, Ružomberok (Klinická psychológia) 51-31936415-A0202 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Ružomberok (Klinická psychológia) 51-31936415-A0203 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., Ružomberok (Neurochirurgia) 51-31936415-A0044 ambulancia neurochirurgická ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Peter Durný, PhD., Ružomberok (Neurochirurgia) 51-31936415-A0196 ambulancia neurochirurgická ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Ružomberok (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0074 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. Juraj Valentovič, Ružomberok (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-31936415-A0069 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie, MUDr. Eva Žifčáková, Ružomberok (Pediatrická gynekológia) 51-31936415-A0067 ambulancia pediatrickej gynekológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Ružomberok (Pediatrická kardiológia) 51-31936415-A0070 ambulancia pediatrickej kardiológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Jana Hricová, Ružomberok (Pediatrická nefrológia) 51-31936415-A0072 ambulancia pediatrickej nefrológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, MUDr. Ján Midriak, Ružomberok (Pediatrická neurológia) 51-31936415-A0026 ambulancia pediatrickej neurológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Ružomberok (Pediatrická oftalmológia) 51-31936415-A0037 ambulancia pediatrickej oftalmológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Katarína Pavláková, Ružomberok (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-31936415-A0028 ambulancia pracovného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Kristína Čelková, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0207 ambulancia radiačnej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:00
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. František Rigo, Ružomberok (Telovýchovné lekárstvo) 51-31936415-A0041 ambulancia telovýchovného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia tropickej medicíny, Ružomberok (Tropická medicína) 51-31936415-A0023 ambulancia tropickej medicíny ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Daniel Oslanec, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0033 ambulancia úrazovej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Pavel Filo, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0177 ambulancia úrazovej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0218 ambulancia úrazovej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Antonín Hruboň, PhD., Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0153 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jaromír Tupý, PhD., Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0158 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Katarína Pavláková, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0157 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Michal Černoch, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0154 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Nikoleta Bandžuchová, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0021 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Pavol Chrúst, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0159 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Petra Jarošová, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0155 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0156 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Adam Fábera, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0190 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Dominika Osvaldová, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0038 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Eva Ragačová, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0186 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Michal Ondrejka, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0187 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Radoslav Ružinák, Ružomberok (Dentoalveolárna chirurgia) 51-31936415-A0061 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Radoslav Ružinák, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0189 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0188 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Gen. Miloša Vesela, Ružomberok. 51-31936415-A0243 ambulancia pevnej APS pre dospelých Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Ivana Berníková, Ružomberok (Angiológia) 51-31936415-A0052 angiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD., Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0173 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Mária Fajtová, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0029 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Marián Duffek, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0170 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Rudolf Pfeffer, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0171 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Tibor Letko, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0172 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0169 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0224 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Ružomberok (Onkológia v chirurgii) 51-31936415-A0055 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Andrej Lorenčík, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0039 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Lýdia Valentovičová, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0193 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Michaela Haringová, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0192 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Renáta Drahošová, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0191 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 14:00 - 15:00
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Ružomberok dispečing dopravnej zdravotnej služby Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Adriana Piecková-Zacharová, Ružomberok (Endokrinológia) 51-31936415-A0054 endokrinologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Ivan Minčík, Ružomberok (Gastroenterológia) 51-31936415-A0198 gastroenterologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Michal Honko, Ružomberok (Gastroenterológia) 51-31936415-A0049 gastroenterologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Jozef Jablonský, Ružomberok (Geriatria) 51-31936415-A0063 geriatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Ján Kollár, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-31936415-A0206 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 9:30 - 10:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Karol Procházka, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-31936415-A0066 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 8:30 - 10:30 - 13:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-31936415-A0068 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Jaromír Tupý, PhD., Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0195 hematologická a transfúziologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marika Lorenčíková, Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0043 hematologická a transfúziologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., Ružomberok (Infektológia) 51-31936415-A0022 infektologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Monika Pochybová, Ružomberok (Infektológia) 51-31936415-A0222 infektologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0078 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia, Ružomberok (Cievna chirurgia) 51-31936415-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-31936415-A0087 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, neurológia, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0077 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Ružomberok (Plastická chirurgia) 51-31936415-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Ružomberok (Urológia) 51-31936415-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Jaroslav Zeleňák, Ružomberok (Kardiológia) 51-31936415-A0200 kardiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Miroslav Urban, Ružomberok (Kardiológia) 51-31936415-A0199 kardiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., Ružomberok (Kardiológia) 51-31936415-A0050 kardiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Monika Bajzíková, Ružomberok (Nefrológia) 51-31936415-A0201 nefrologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Peter Machynka, Ružomberok (Nefrológia) 51-31936415-A0053 nefrologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jana Polóniová, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0166 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 13:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jana Rohaľová, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0164 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Oto Hanus, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0162 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Peter Koleda, PhD., Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0165 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Peter Pajor, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0025 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Štefan Madarász, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0163 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Anna Bieliková, PhD., Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0036 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Lucia Piklová, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0184 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Pavol Čerman, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0182 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Peter Demský, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0183 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Vladimír Ďurej, PhD., Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0185 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., MBA, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0030 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. František Rigo, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0176 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Radovan Lastič, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0175 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Roman Štilla, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0174 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D., Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0180 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Katarína Štullerová, Ružomberok (Foniatria) 51-31936415-A0046 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Lakata, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0181 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Sičák, PhD., Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0034 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Silvia Klasová, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0179 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Tatiana Haličková, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0178 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Ružomberok (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-31936415-A0035 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Ružomberok (Otorinolaryngológia, Audioprotetika) 51-31936415-A0058 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc., Ružomberok (Pediatria) 51-31936415-A0065 pediatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 9:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Elena Nemcová, Ružomberok (Pediatria, Neonatológia) 51-31936415-A0071 pediatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Alena Stančoková, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Elena Rybárová, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0160 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Michaela Bajačeková, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0161 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivona Králíková, Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0027 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ján Magál, Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0168 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 9:00 - 13:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Mária Krížová, PhD., Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0167 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Ružomberok (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-31936415-A0057 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Anna Chlepková, Ružomberok (Reumatológia) 51-31936415-A0047 reumatologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0092 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Ružomberok (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0095 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, klinická imunológia a alergológia, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0093 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, nefrológia, Ružomberok (Nefrológia) 51-31936415-A0089 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, neurológia, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0091 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0094 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, psychiatria, Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0090 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Ružomberok (Funkčná diagnostika) 51-31936415-A0102 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Ružomberok (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0103 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0216 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ružomberok (Klinická biochémia) 51-31936415-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ružomberok (Klinická biochémia) 51-31936415-A0215 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Ružomberok (Klinická mikrobiológia) 51-31936415-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, prof. MUDr. Anton Lacko CSc., Ružomberok (Nukleárna medicína) 51-31936415-A0101 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Ružomberok (Patologická anatómia) 51-31936415-A0104 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0217 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0210 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0209 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0208 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0211 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0212 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0213 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0214 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Ružomberok (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-31936415-A0106 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Michal Michálek, Ružomberok (Urológia) 51-31936415-A0032 urologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Katarína Pavláková, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0151 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ľubomír Machyna, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0152 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 01.12.2023 do 01.12.2023
ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok
Zariadenie bolo zrušené k 21.12.2022
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Gen. Miloša Vesela, Ružomberok. 51-31936415-A0076 ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Stomatologické oddelenie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok 15:30 - 19:30
poliklinika Poliklinika, Mládežnícka, Sliač 51-31936415-A0122 poliklinika Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Eva Mrázová, Sliač (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0142 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Jurij Fatkulin, Sliač (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0135 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Andrea Banská, Sliač (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0138 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Dušan Huliak, Sliač (Dopravná psychológia) 51-31936415-A0244 ambulancia klinickej psychológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:30 - 11:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Katarína Vaľová, Sliač (Klinická psychológia) 51-31936415-A0148 ambulancia klinickej psychológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Sliač (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-31936415-A0136 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Sliač (Plastická chirurgia) 51-31936415-A0137 ambulancia plastickej chirurgie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. Andrej Harendarčík, Sliač (Telovýchovné lekárstvo) 51-31936415-A0134 ambulancia telovýchovného lekárstva Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 10:00 - 12:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ivana Gutzelnig, Sliač (Vnútorné lekárstvo, Letecké lekárstvo, Letecké lekárstvo) 51-31936415-A0147 ambulancia vnútorného lekárstva Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 10:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Tatiana Carroll, Sliač (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0124 ambulancia vnútorného lekárstva Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Sliač (Angiológia) 51-31936415-A0143 angiologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. František Bacigál, Sliač (Chirurgia) 51-31936415-A0128 chirurgická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Mária Breznická, Sliač (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0133 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Eva Mrázová, Sliač (Endokrinológia) 51-31936415-A0146 endokrinologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Sliač (Gastroenterológia) 51-31936415-A0140 gastroenterologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Agnesa Tóčiková, Sliač (Kardiológia) 51-31936415-A0141 kardiologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Alena Mazúchová, Sliač (Nefrológia) 51-31936415-A0145 nefrologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Rudolf Kramer, Sliač (Neurológia) 51-31936415-A0126 neurologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Bronislava Čermanová, Sliač (Oftalmológia) 51-31936415-A0132 oftalmologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Božena Čunderlíková, Sliač (Ortopédia) 51-31936415-A0129 ortopedická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Elena Čopíková, Sliač (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0131 otorinolaryngologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Slávka Miháliková, Sliač (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0125 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Zuzana Lecká, Sliač (Psychiatria) 51-31936415-A0127 psychiatrická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 11:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Sliač (Reumatológia) 51-31936415-A0139 reumatologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Sliač (Funkčná diagnostika) 51-31936415-A0231 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Sliač (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0149 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Sliač (Rádiológia) 51-31936415-A0150 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Michal Michálek, Sliač (Urológia) 51-31936415-A0130 urologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Gabriela Bacigálová, Sliač (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0223 všeobecná ambulancia pre dospelých Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivana Gutzelnig, Sliač (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0123 všeobecná ambulancia pre dospelých Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Martina Plameňová, Zvolen (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0220 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Bystrický rad 81, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Miloš Štefánik, Zvolen (Kardiológia) 51-31936415-A0219 kardiologická ambulancia Bystrický rad 178/81, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Libor Moravčík, Zvolen (Psychiatria) 51-31936415-A0221 psychiatrická ambulancia Bystrický rad 81, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
poliklinika Poliklinika, Partizánska, Trenčín 51-31936415-A0115 poliklinika Partizánska 3731, 91101 Trenčín  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Miroslav Malay, PhD., Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0120 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva I, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0117 ambulancia vnútorného lekárstva Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva II, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0229 ambulancia vnútorného lekárstva Partizánska 3731, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 21.12.2022
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva I, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0116 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva II, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0225 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Ambulancia všeobecného lekárstva III, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0226 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín
Zariadenie bolo zrušené k 21.12.2022
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva IV, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0227 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Dana Bobocká, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0119 dermatovenerologická ambulancia Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Mária Fillová, Trenčín (Oftalmológia) 51-31936415-A0118 oftalmologická ambulancia Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:30 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Miroslav Malay, PhD., Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0121 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Ivana Hulinová, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0073 ambulancia radiačnej onkológie Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:00
poliklinika Poliklinika, Kutuzovova, Bratislava-Nové Mesto 51-31936415-A0107 poliklinika Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Karol Štrasser, Bratislava-Nové Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0109 ambulancia vnútorného lekárstva Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Ján Žilka, Bratislava-Nové Mesto (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0113 ambulancia zubného lekárstva Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, doc. MUDr. Martin Šimko, PhD., Bratislava-Nové Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-31936415-A0110 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Marián Halás, CSc., Bratislava-Nové Mesto (Oftalmológia) 51-31936415-A0111 oftalmologická ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Reumatológia) 51-31936415-A0112 reumatologická ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Bratislava-Nové Mesto (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-31936415-A0114 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jana Gonšorová, Bratislava-Nové Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0230 všeobecná ambulancia pre dospelých Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ladislav Földes, Bratislava-Nové Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0108 všeobecná ambulancia pre dospelých Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Ambulancia všeobecného lekárstva V, Rožňava (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0228 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Rožňava, Šafárikova 109, 04801 Rožňava
Zariadenie bolo zrušené k 21.12.2022
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Mária Remeníková, Rožňava (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0011 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Rožňava, Šafárikova 109, 04801 Rožňava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Ružomberok (Gastroenterológia) 51-31936415-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gen. Miloša Vesela 21/12, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, neurochirurgia, Ružomberok (Neurochirurgia) 51-31936415-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gen. Miloša Vesela 21/12, 03426 Ružomberok  
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Ružomberok (Mobilné odberové miesto) 38-31936415-A0005 mobilné odberové miesto prízemie budovy Vakcinačného centra, Považská 1389/12, 03401 Ružomberok
Zariadenie bolo zrušené k 19.01.2023
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0019 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Hlohovec, Dukelská 3613/7, 92001 Hlohovec 6:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Adriana Zlatnická, Levice (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ, Šafárikova 9, 93401 Levice 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivan Hrnčár, Žilina (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0015 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Žilina, Rajecká 18, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Meszároš, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0012 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Ružomberok, Zarevúca 2/2, 03401 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jozef Poništ, Nitra (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0007 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Nitra, Novozámocká 1, 94901 Nitra 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Katarína Kyrcová, Liptovský Mikuláš (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0004 všeobecná ambulancia pre dospelých Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ľuboš Harmóci, Michalovce (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0006 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Michalovce, Užhorodská 1, 07101 Michalovce 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Marián Mišovec, Malacky (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0020 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Kuchyňa, Štúrova 144, 90101 Malacky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Michaela Borodovčáková, Martin (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0016 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Martin II., Jilemnického 3991/6, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Milan Hakuča, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0009 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Prešov I., Masarykova 20, 08001 Prešov 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Milan Málek, Poprad (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0008 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Poprad, 29. augusta 5, 05801 Poprad 7:00 - 11:45 - 12:15 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Monika Mitterová, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0010 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Prešov II., Vranovská 68, 08001 Prešov 6:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Peter Vaľko, Trebišov (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0018 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Trebišov, Kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Silvia Krištofová, Martin (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0005 všeobecná ambulancia pre dospelých Kasárne SNP - Podháj, Československej armády 1697/3, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Štefan Szilvási, Sereď (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0013 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Sereď, Kasárenská 1005/54, 92601 Sereď 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Topoľčany (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0014 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Topoľčany, Tovarnícka 1249/76, 95501 Topoľčany 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Zemianske Kostoľany (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0017 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Zemianske Kostoľany, Pod Horou 1042, 97243 Zemianske Kostoľany  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Považská, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo, Dlhodobo chorých) 51-31936415-A0259 všeobecná nemocnica ÚVN, Považská 1380/2, 03401 Ružomberok