Preskočiť navigáciu

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

IČO:31936415
Sídlo:Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok
Web:www.uvn.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Verejná lekáreň Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 65-31936415-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Gen. Miloša Vesela, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Radiačná onkológia, Kardiológia, Neonatológia, Geriatria, JIS geriatrická, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie) 51-31936415-A0001 všeobecná nemocnica ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Vlasta Vinklerová, Ružomberok (Algeziológia) 51-31936415-A0048 algeziologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Hamdy Hamdan, Ružomberok (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-31936415-A0040 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Milan Korenko, Ružomberok (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-31936415-A0194 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 10:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Ružomberok (čeľustná ortopédia) 51-31936415-A0031 ambulancia čeľustnej ortopédie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Peter Beňo, Ružomberok (Cievna chirurgia) 51-31936415-A0056 ambulancia cievnej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, MUDr. Viera Domeniková, Ružomberok (Detská psychiatria) 51-31936415-A0062 ambulancia detskej psychiatrie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Michaela Janovská, Ružomberok (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0051 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD., Ružomberok (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0042 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Renáta Drahošová, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0197 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Renáta Drahošová, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová, Ružomberok (Klinická logopédia) 51-31936415-A0075 ambulancia klinickej logopédie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Roman Podoba, PhD., Ružomberok (Klinická onkológia) 51-31936415-A0205 ambulancia klinickej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Soňa Johnová, Ružomberok (Klinická onkológia) 51-31936415-A0064 ambulancia klinickej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Tatiana Komová, Ružomberok (Klinická onkológia) 51-31936415-A0204 ambulancia klinickej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Zuzana Tomášková, Ružomberok (Klinická psychológia, Dopravná psychológia) 51-31936415-A0258 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Zuzana Tomášková, Ružomberok (Klinická psychológia) 51-31936415-A0059 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Monika Navrátilová, Ružomberok (Klinická psychológia) 51-31936415-A0202 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Ružomberok (Klinická psychológia) 51-31936415-A0203 ambulancia klinickej psychológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., Ružomberok (Neurochirurgia) 51-31936415-A0044 ambulancia neurochirurgická ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Peter Durný, PhD., Ružomberok (Neurochirurgia) 51-31936415-A0196 ambulancia neurochirurgická ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Ružomberok (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0074 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. Juraj Valentovič, Ružomberok (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-31936415-A0069 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie, MUDr. Eva Žifčáková, Ružomberok (Pediatrická gynekológia) 51-31936415-A0067 ambulancia pediatrickej gynekológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Ružomberok (Pediatrická kardiológia) 51-31936415-A0070 ambulancia pediatrickej kardiológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Jana Hricová, Ružomberok (Pediatrická nefrológia) 51-31936415-A0072 ambulancia pediatrickej nefrológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, MUDr. Ján Midriak, Ružomberok (Pediatrická neurológia) 51-31936415-A0026 ambulancia pediatrickej neurológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Ružomberok (Pediatrická oftalmológia) 51-31936415-A0037 ambulancia pediatrickej oftalmológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Katarína Pavláková, Ružomberok (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-31936415-A0028 ambulancia pracovného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Helena Česáková, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0207 ambulancia radiačnej onkológie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. František Rigo, Ružomberok (Telovýchovné lekárstvo) 51-31936415-A0041 ambulancia telovýchovného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia tropickej medicíny, Ružomberok (Tropická medicína) 51-31936415-A0023 ambulancia tropickej medicíny ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Daniel Oslanec, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0033 ambulancia úrazovej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Pavel Filo, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0218 ambulancia úrazovej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Pavel Filo, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0177 ambulancia úrazovej chirurgie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Anna Štalmachová, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0155 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Antonín Hruboň, PhD., Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0153 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Juraj Mitura, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0158 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Katarína Pavláková, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0157 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Michal Černoch, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0154 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Nikoleta Bandžuchová, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0021 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Pavol Chrúst, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0159 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Ružomberok (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0156 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Dominika Osvaldová, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0038 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Lucia Lačná, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0190 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Samuel Trizna, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0187 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Eva Ragačová, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0186 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Radoslav Ružinák, Ružomberok (Dentoalveolárna chirurgia) 51-31936415-A0061 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Radoslav Ružinák, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0189 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Ružomberok (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0188 ambulancia zubného lekárstva ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Gen. Miloša Vesela, Ružomberok 51-31936415-A0243 ambulancia pevnej APS pre dospelých Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Ružomberok (Angiológia) 51-31936415-A0052 angiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD., Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0224 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD., Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0173 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Mária Fajtová, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0029 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 11:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Marián Duffek, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0170 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Rudolf Pfeffer, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0171 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Tibor Letko, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0172 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0169 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Ružomberok (Onkológia v chirurgii) 51-31936415-A0055 chirurgická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Andrej Lorenčík, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0039 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Lýdia Valentovičová, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0193 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Renáta Drahošová, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0191 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 14:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0192 dermatovenerologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Ružomberok dispečing dopravnej zdravotnej služby Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Adriana Piecková-Zacharová, Ružomberok (Endokrinológia) 51-31936415-A0054 endokrinologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Ivan Minčík, Ružomberok (Gastroenterológia) 51-31936415-A0198 gastroenterologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Michal Honko, Ružomberok (Gastroenterológia) 51-31936415-A0049 gastroenterologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Jozef Jablonský, Ružomberok (Geriatria) 51-31936415-A0063 geriatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Ján Kollár, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-31936415-A0206 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Karol Procházka, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-31936415-A0066 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 8:30 - 10:30 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-31936415-A0068 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Jaromír Tupý, PhD., Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0195 hematologická a transfúziologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marika Lorenčíková, Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0043 hematologická a transfúziologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., Ružomberok (Infektológia) 51-31936415-A0022 infektologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Monika Pochybová, Ružomberok (Infektológia) 51-31936415-A0222 infektologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Ružomberok (Chirurgia) 51-31936415-A0078 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia, Ružomberok (Cievna chirurgia) 51-31936415-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Ružomberok (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-31936415-A0087 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, neurológia, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0077 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Ružomberok (Plastická chirurgia) 51-31936415-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Ružomberok (úrazová chirurgia) 51-31936415-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Ružomberok (Urológia) 51-31936415-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Jaroslav Zeleňák, Ružomberok (Kardiológia) 51-31936415-A0200 kardiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Miroslav Urban, Ružomberok (Kardiológia) 51-31936415-A0199 kardiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., Ružomberok (Kardiológia) 51-31936415-A0050 kardiologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Monika Bajzíková, Ružomberok (Nefrológia) 51-31936415-A0201 nefrologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Peter Machynka, Ružomberok (Nefrológia) 51-31936415-A0053 nefrologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jana Polóniová, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0166 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jana Rohaľová, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0164 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Oto Hanus, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0162 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 13:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Peter Koleda, PhD., Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0165 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Peter Pajor, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0025 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Štefan Madarász, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0163 neurologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Anna Bieliková, PhD., Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0036 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Lucia Piklová, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0184 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Pavol Čerman, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0182 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Peter Demský, Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0183 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Vladimír Ďurej, PhD., Ružomberok (Oftalmológia) 51-31936415-A0185 oftalmologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 12:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, doc. MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., MBA, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0030 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. František Rigo, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0176 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Radovan Lastič, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0175 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Roman Štilla, Ružomberok (Ortopédia) 51-31936415-A0174 ortopedická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D., Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0180 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Katarína Štullerová, Ružomberok (Foniatria) 51-31936415-A0046 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Lakata, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0181 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Sičák, PhD., Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0034 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Silvia Klasová, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0179 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Tatiana Haličková, Ružomberok (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0178 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Ružomberok (Otorinolaryngológia, Audioprotetika) 51-31936415-A0058 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Ružomberok (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-31936415-A0035 otorinolaryngologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc., Ružomberok (Pediatria) 51-31936415-A0065 pediatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 8:00 - 9:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Elena Nemcová, Ružomberok (Pediatria, Neonatológia) 51-31936415-A0071 pediatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Alena Stančoková, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Elena Rybárová, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0160 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Michaela Bajačeková, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0161 pneumologicko-ftizeologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivona Králíková, Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0027 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ján Magál, Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0168 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 9:00 - 13:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Mária Krížová, PhD., Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0167 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Ružomberok (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-31936415-A0057 psychiatrická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Anna Chlepková, Ružomberok (Reumatológia) 51-31936415-A0047 reumatologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, Ružomberok (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0092 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Ružomberok (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0095 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, klinická imunológia a alergológia, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0093 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, nefrológia, Ružomberok (Nefrológia) 51-31936415-A0089 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, neurológia, Ružomberok (Neurológia) 51-31936415-A0091 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Ružomberok (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0094 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
stacionár Stacionár, psychiatria, Ružomberok (Psychiatria) 51-31936415-A0090 stacionár ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Ružomberok (Funkčná diagnostika) 51-31936415-A0102 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Ružomberok (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0103 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0216 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ružomberok (Hematológia a transfuziológia) 51-31936415-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ružomberok (Klinická biochémia) 51-31936415-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ružomberok (Klinická biochémia) 51-31936415-A0215 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Ružomberok (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Ružomberok (Klinická mikrobiológia) 51-31936415-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, prof. MUDr. Anton Lacko CSc., Ružomberok (Nukleárna medicína) 51-31936415-A0101 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Ružomberok (Patologická anatómia) 51-31936415-A0104 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0217 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0214 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0210 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0211 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0212 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0209 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0208 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Ružomberok (Rádiológia) 51-31936415-A0213 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Ružomberok (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-31936415-A0106 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Michal Michálek, Ružomberok (Urológia) 51-31936415-A0032 urologická ambulancia ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Katarína Pavláková, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0151 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ľubomír Machyna, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0152 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 16.12.2022 do 16.12.2022
od 05.12.2022 do 05.12.2022
od 02.12.2022 do 02.12.2022
ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok dnes neordinuje
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Gen. Miloša Vesela, Ružomberok 51-31936415-A0076 ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Stomatologické oddelenie ÚVN, Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok 15:30 - 19:30
poliklinika Poliklinika, Mládežnícka, Sliač 51-31936415-A0122 poliklinika Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Eva Mrázová, Sliač (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0142 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Jurij Fatkulin, Sliač (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0135 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 9:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Andrea Banská, Sliač (Klinická imunológia a alergológia) 51-31936415-A0138 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Katarína Vaľová, Sliač (Klinická psychológia) 51-31936415-A0148 ambulancia klinickej psychológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Martin Bittner, Sliač (Dopravná psychológia) 51-31936415-A0244 ambulancia klinickej psychológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Sliač (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-31936415-A0136 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Sliač (Plastická chirurgia) 51-31936415-A0137 ambulancia plastickej chirurgie Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. Andrej Harendarčík, Sliač (Telovýchovné lekárstvo) 51-31936415-A0134 ambulancia telovýchovného lekárstva Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ivana Gutzelnig, Sliač (Vnútorné lekárstvo, Letecké lekárstvo, Letecké lekárstvo) 51-31936415-A0147 ambulancia vnútorného lekárstva Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 10:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Tatiana Carroll, Sliač (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0124 ambulancia vnútorného lekárstva Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Sliač (Angiológia) 51-31936415-A0143 angiologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. František Bacigál, Sliač (Chirurgia) 51-31936415-A0128 chirurgická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Ľudmila Breznická, Sliač (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0133 dermatovenerologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Eva Mrázová, Sliač (Endokrinológia) 51-31936415-A0146 endokrinologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Sliač (Gastroenterológia) 51-31936415-A0140 gastroenterologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Agnesa Tóčiková, Sliač (Kardiológia) 51-31936415-A0141 kardiologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Sliač (Nefrológia) 51-31936415-A0145 nefrologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Rudolf Kramer, Sliač (Neurológia) 51-31936415-A0126 neurologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Bronislava Čermanová, Sliač (Oftalmológia) 51-31936415-A0132 oftalmologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Božena Čunderlíková, Sliač (Ortopédia) 51-31936415-A0129 ortopedická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Elena Čopíková, Sliač (Otorinolaryngológia) 51-31936415-A0131 otorinolaryngologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Slávka Miháliková, Sliač (Pneumológia a ftizeológia) 51-31936415-A0125 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Zuzana Lecká, Sliač (Psychiatria) 51-31936415-A0127 psychiatrická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 11:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Sliač (Reumatológia) 51-31936415-A0139 reumatologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Sliač (Funkčná diagnostika) 51-31936415-A0231 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Sliač (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0149 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Sliač (Rádiológia) 51-31936415-A0150 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Michal Michálek, Sliač (Urológia) 51-31936415-A0130 urologická ambulancia Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:30 - 11:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Gabriela Bacigálová, Sliač (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0223 všeobecná ambulancia pre dospelých Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivana Gutzelnig, Sliač (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0123 všeobecná ambulancia pre dospelých Poliklinika, Mládežnícka 1039/12, 96231 Sliač 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Martina Plameňová, Zvolen (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31936415-A0220 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Bystrický rad 81, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Miloš Štefánik, Zvolen (Kardiológia) 51-31936415-A0219 kardiologická ambulancia Bystrický rad 178/81, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Libor Moravčík, Zvolen (Psychiatria) 51-31936415-A0221 psychiatrická ambulancia Bystrický rad 81, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
poliklinika Poliklinika, Partizánska, Trenčín 51-31936415-A0115 poliklinika Partizánska 3731, 91101 Trenčín  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Miroslav Malay, PhD., Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0120 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Partizánska 3731, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva I, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0117 ambulancia vnútorného lekárstva Partizánska 3731, 91101 Trenčín dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva II, Trenčín (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0229 ambulancia vnútorného lekárstva Partizánska 3731, 91101 Trenčín  
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva I, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0116 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva II, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0225 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva III, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0226 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva IV, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0227 všeobecná ambulancia pre dospelých Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Dana Bobocká, Trenčín (Dermatovenerológia) 51-31936415-A0119 dermatovenerologická ambulancia Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Mária Fillová, Trenčín (Oftalmológia) 51-31936415-A0118 oftalmologická ambulancia Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:30 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Miroslav Malay, PhD., Trenčín (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-31936415-A0121 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Partizánska 3731, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Ivana Hulinová, Ružomberok (Radiačná onkológia) 51-31936415-A0073 ambulancia radiačnej onkológie Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
poliklinika Poliklinika, Kutuzovova, Bratislava-Nové Mesto 51-31936415-A0107 poliklinika Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Karol Štrasser, Bratislava-Nové Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-31936415-A0109 ambulancia vnútorného lekárstva Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Ján Žilka, Bratislava-Nové Mesto (Zubné lekárstvo) 51-31936415-A0113 ambulancia zubného lekárstva Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, doc. MUDr. Martin Šimko, PhD., Bratislava-Nové Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-31936415-A0110 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Marián Halás, CSc., Bratislava-Nové Mesto (Oftalmológia) 51-31936415-A0111 oftalmologická ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Reumatológia) 51-31936415-A0112 reumatologická ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Bratislava-Nové Mesto (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-31936415-A0114 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jana Gonšorová, Bratislava-Nové Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0230 všeobecná ambulancia pre dospelých Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ladislav Földes, Bratislava-Nové Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0108 všeobecná ambulancia pre dospelých Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekárstva V, Rožňava (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0228 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Rožňava, Šafárikova 109, 04801 Rožňava  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Mária Remeníková, Rožňava (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0011 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Rožňava, Šafárikova 109, 04801 Rožňava 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Ružomberok (Gastroenterológia) 51-31936415-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gen. Miloša Vesela 21/12, 03426 Ružomberok  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, neurochirurgia, Ružomberok (Neurochirurgia) 51-31936415-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gen. Miloša Vesela 21/12, 03426 Ružomberok  
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Ružomberok (Mobilné odberové miesto) 38-31936415-A0005 mobilné odberové miesto prízemie budovy Vakcinačného centra, Považská 1389/12, 03401 Ružomberok PCR Covid-Pass
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0019 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Hlohovec, Dukelská 3613/7, 92001 Hlohovec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Adriana Zlatnická, Levice (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ, Šafárikova 9, 93401 Levice 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ivan Hrnčár, Žilina (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0015 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Žilina, Rajecká 18, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Meszároš, Ružomberok (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0012 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Ružomberok, Zarevúca 2/2, 03401 Ružomberok 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jozef Poništ, Nitra (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0007 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Nitra, Novozámocká 1, 94901 Nitra 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Katarína Kyrcová, Liptovský Mikuláš (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0004 všeobecná ambulancia pre dospelých Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ľuboš Harmóci, Michalovce (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0006 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Michalovce, Užhorodská 1, 07101 Michalovce 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lýdia Franková, Topoľčany (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0014 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Topoľčany, Tovarnícka 1249/76, 95501 Topoľčany dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Marián Mišovec, Malacky (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0020 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Kuchyňa, Štúrova 144, 90101 Malacky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Michaela Borodovčáková, Martin (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0016 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Martin II., Jilemnického 3991/6, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Milan Hakuča, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0009 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Prešov I., Masarykova 20, 08001 Prešov 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Milan Málek, Poprad (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0008 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Poprad, 29. augusta 5, 05801 Poprad 7:00 - 11:45 - 12:15 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Monika Mitterová, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0010 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Prešov II., Vranovská 68, 08001 Prešov 6:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Peter Vaľko, Trebišov (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0018 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Trebišov, Kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Silvia Krištofová, Martin (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0005 všeobecná ambulancia pre dospelých Kasárne SNP - Podháj, Československej armády 1697/3, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sereď (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0013 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Sereď, Kasárenská 1005/54, 92601 Sereď 7:00 - 11:30 - 12:00 - 13:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Zemianske Kostoľany (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0017 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Zemianske Kostoľany, Pod Horou 1042, 97243 Zemianske Kostoľany