Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov Prievidza

IČO:00648698
Sídlo:Ulica J. Okáľa 773/6, 97101 Prievidza
Zriadovateľ:Mesto Prievidza

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom
Registračné číslo:147
Dátum zápisu do registra:15.2.2010
Dátum poslednej zmeny:31.7.2023
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773/6, 97101 Prievidza
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266/17, 97101 Prievidza