Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:84 osôb
Deň začatia poskytovania:15.2.2010
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica M. Rázusa 1266/17, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465199315 (riaditeľ)

Email:

riaditel@zps-prievidza.sk (riaditeľ)

socialne-okala@zps-prievidza.sk (riaditeľ)

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Mária Znášiková, MBA
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov Prievidza
Ulica J. Okáľa  773/6
97101  Prievidza
IČO: 00648698