Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Košice IV

ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pracovné lekárstvo) 51-00606707-A0051 ambulancia pracovného lekárstva Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:15 - 13:00
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pediatrická urológia) 51-00606707-A0120 ambulancia pediatrickej urológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Plastická chirurgia) 51-00606707-A0076 ambulancia plastickej chirurgie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Plastická chirurgia) 51-00606707-A0077 ambulancia plastickej chirurgie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Pediatrická gynekológia) 51-00606707-A0119 ambulancia pediatrickej gynekológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00606707-A0026 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická onkológia) 51-00606707-A0049 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická psychológia) 51-00606707-A0111 ambulancia klinickej psychológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická onkológia, Mamodiagnostika v gynekológii) 51-00606707-A0046 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická onkológia) 51-00606707-A0047 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická onkológia) 51-00606707-A0048 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická imunológia a alergológia) 51-00606707-A0115 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická imunológia a alergológia) 51-00606707-A0112 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická imunológia a alergológia) 51-00606707-A0113 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická imunológia a alergológia) 51-00606707-A0114 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 15:00
ambulancia hrudníkovej chirurgie Ambulancia hrudníkovej chirurgie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Hrudníková chirurgia) 51-00606707-A0070 ambulancia hrudníkovej chirurgie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Klinická farmakológia) 51-00606707-A0044 ambulancia klinickej farmakológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00606707-A0116 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 9:00 - 12:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00606707-A0117 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00606707-A0118 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00606707-A0121 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 11:45
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00606707-A0034 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Košice-Juh, (ENVY Franchise, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 51-51254760-A0002 dermatovenerologická ambulancia Nerudova 2239/14, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ultrazvukové zariadenie, Košice-Juh, (AdNa, s.r.o.) (Rádiológia) 68-51408783-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Krivá 2986/17, 04001 Košice-Juh 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Rádiológia, Sonografia) 51-36603350-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 14:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Jana Spišáková, Košice-Juh, (JASPRO, s.r.o.) (Ortopédia, Ortopedická protetika) 68-53912209-A0001 ortopedická ambulancia Pekná 544/3, 04001 Košice-Juh  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Košice-Juh, (ENVY Medico, s.r.o.) (Plastická chirurgia) 68-53600843-A0001 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nerudova 2239/14, 04001 Košice-Juh  
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Košice-Juh, (AdNa, s.r.o.) (Cievna chirurgia) 68-51408783-A0003 ambulancia cievnej chirurgie Krivá 2986/17, 04001 Košice-Juh 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Božena Palovičová, PhD., Košice-Barca, (Palovic Med s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 68-53653491-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Abovská 160/89, 04017 Košice-Barca 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Jana Ohlasová, Košice-Juh, (OHLASDENT s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 68-45575185-A0002 ambulancia zubného lekárstva Kalinčiakova 193/26, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Jozef Jendruch, Košice-Nad jazerom, (D.SANUS s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Implantológia) 68-53423895-A0001 ambulancia zubného lekárstva Uralská 1403/3, 04012 Košice-Nad jazerom 7:30 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Hana Garanová, Košice-Juh, (OnkoCare s.r.o.) (Klinická onkológia) 68-44171471-A0001 ambulancia klinickej onkológie Panelová 536/2, 04001 Košice-Juh 7:00 - 13:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Krivá, Košice-Juh, (ADOS CARE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-53073185-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh 7:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Košice-Juh, (EIRENE, s.r.o.) (Ortopédia) 51-46922334-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 16:00 - 20:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Martin Štegena, Košice-Nad jazerom, (ORT KE s.r.o.) (Ortopédia) 68-52740218-A0001 ortopedická ambulancia Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom 11:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Košice-Juh, (Medical group Košice s.r.o.) (Pediatria) 68-52173771-A0004 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Mudroňova 625/29, 04001 Košice-Juh  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Košice - Krásna, (Záchranná služba Košice) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-00606731-A0275 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Košice-Krásna 0, Košice-Krásna  
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Košice-Juh, (FALCON s. r. o.) dispečing dopravnej zdravotnej služby Južná trieda 1591/66, 04001 Košice-Juh  
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Košice-Juh, (Art Chirurgia s.r.o.) (Plastická chirurgia) 68-44064209-A0002 ambulancia plastickej chirurgie Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Košice-Juh, (Art Chirurgia s.r.o.) (Chirurgia) 68-44064209-A0001 chirurgická ambulancia Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Košice-Juh, (ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 51-47136863-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva Panelová 2, 04001 Košice-Juh  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Milena Muchová, Košice-Nad jazerom, (KH-MED, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 68-52151808-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom 7:15 - 13:30
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, Košice - Juh 3, (Záchranná služba Košice) (Rýchla zdravotná pomoc „S“) 72-00606731-A0101 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Košice-Juh 3, Košice-Juh  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, Košice - Juh 4, (Záchranná služba Košice) (Rýchla zdravotná pomoc „S“) 72-00606731-A0102 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Košice-Juh 4, Košice-Juh  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, Košice - Juh 5, (Záchranná služba Košice) (Rýchla zdravotná pomoc „S“) 72-00606731-A0103 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ Košice-Juh 5, Košice-Juh  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Ladislava Ongaľová, Košice-Nad jazerom, (PEDCARE s.r.o.) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 68-52386147-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom 7:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Puredent Dental Clinic, Košice-Juh, (Dentol Perfect s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 68-47532157-A0003 ambulancia zubného lekárstva Vojvodská 3663/10, 04001 Košice-Juh 8:00 - 16:00
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Košice - Juh 1, (Záchranná služba Košice) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-00606731-A0053 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Košice-Juh 1, Košice-Juh  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Košice - Juh 2, (Záchranná služba Košice) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-00606731-A0054 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Košice-Juh 2, Košice-Juh  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Košice-Nad jazerom, (OKO-AG s.r.o.) (Oftalmológia) 68-52404285-A0001 oftalmologická ambulancia Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom 8:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Eva Rošková, PhD., MBA, Košice-Juh, (Cardio Clinic s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 68-47626429-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 16.07.2024 do 02.08.2024
Rosná 1897/18, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Košice-Juh, (B.B. klinika s.r.o.) (Plastická chirurgia) 68-50587846-A0007 ambulancia plastickej chirurgie Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Košice-Juh, (B.B. klinika s.r.o.) (Chirurgia) 68-50587846-A0008 chirurgická ambulancia Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Košice-Juh, (B.B. klinika s.r.o.) (Plastická chirurgia) 68-50587846-A0009 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Spánkové centrum REM, s.r.o., Košice-Juh, (Spánkové centrum REM, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 68-52366120-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru Ambulancia Hasičského záchranného zboru, Požiarnická, Košice-Juh, (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) (Urgentná medicína) 51-00151866-A0049 špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru Požiarnická 1495/4, 04001 Košice-Juh  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Pavol Kačmar, Košice-Juh, (Scarlett Clinic s.r.o.) (Plastická chirurgia) 68-52095657-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Klaudia Krempaská, Košice-Juh, (KMK dent) (Zubné lekárstvo) 68-52209571-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Neprítomnosti:
od 19.07.2024 do 24.07.2024
Werferova 2246/3, 04011 Košice-Juh dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Rádiológia) 51-36603350-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Zariadenie na poskytovanie jednodňvej zdravotnej starostlivosti, Košice-Juh, (Scarlett Clinic s.r.o.) (Chirurgia) 68-52095657-A0001 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 11:00 - 21:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Košice-Juh, (Medical group Košice s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 68-52173771-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Mudroňova 625/29, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Košice-Juh, (Medical group Košice s.r.o.) (Kardiológia) 68-52173771-A0002 kardiologická ambulancia Mudroňova 625/29, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Juh, (Medical group Košice s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 68-52173771-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých Mudroňova 625/29, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Košice-Juh, (Sanatórium Helios Košice, s.r.o.) (Reprodukčná medicína) 68-47681276-A0003 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jana Múdra, Košice-Juh, (NEURÉVA, s. r. o.) (Neurológia) 68-36600008-A0003 neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 29.07.2024 do 29.07.2024
Panelová 536/2, 04001 Košice-Juh 9:00 - 15:00
ambulancia dentálnej hygieny Ambulancia dentálnej hygieny, Košice-Juh, (Bc. Martina Belázová) (Dentálna hygiena) 51-48411213-A0002 ambulancia dentálnej hygieny Krivá 1043/18, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
infektologická ambulancia Stredisko cestovnej medicíny - Infektologická ambulancia, Košice-Juh, (LV-Medical, s.r.o.) (Infektológia) 68-47584581-A0001 infektologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 29.07.2024 do 09.08.2024 , Pre dovolenku neordinujeme. Ďakujeme za pochopenie.
Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Diabetologická ambulancia, Košice-Nad jazerom, (Dia vitae s.r.o.) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-47945737-A0002 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Neprítomnosti:
od 15.07.2024 do 26.07.2024
Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Funkčná diagnostika) 51-36603350-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Rádiológia) 51-36603350-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0020 otorinolaryngologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Otorinolaryngológia) 51-36603350-A0021 otorinolaryngologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Klinická psychológia) 51-36603350-A0029 ambulancia klinickej psychológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Radiačná onkológia) 51-36603350-A0028 ambulancia radiačnej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Košice-Juh, (Východoslovenský onkologický ústav, a.s.) (Klinická onkológia) 51-36603350-A0025 ambulancia klinickej onkológie Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Janka Giertlová, Košice-Nad jazerom, (DanDent s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 68-51088835-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Neprítomnosti:
od 24.07.2024 do 24.07.2024
Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Ľubomír Šmalík, MPH, Košice-Juh, (DENTAL CENTER KOŠICE s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 68-51025442-A0001 ambulancia zubného lekárstva Smetanova 773/2, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Košice-Juh, (Cardio Clinic s.r.o.) (Kardiológia) 68-47626429-A0002 kardiologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 16.07.2024 do 02.08.2024
Rosná 1897/18, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Košice-Juh, (Cardio Clinic s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 68-47626429-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 16.07.2024 do 02.08.2024
Rosná 1897/18, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Košice-Juh, (Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny) (Nukleárna medicína) 51-35562340-A0006 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 43, 04001 Košice-Juh 7:00 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Viera Doničová, PhD., Košice-Juh, (HUMAN-CARE, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-36208108-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Rastislavova 777/50, 04001 Košice-Juh 16:30 - 17:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Viera Doničová, PhD., Košice-Juh, (HUMAN-CARE, s.r.o.) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-36208108-A0004 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Rastislavova 777/50, 04001 Košice-Juh 16:30 - 17:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Košice-Juh, (Cievna klinika - IMEA, s.r.o.) (Plastická chirurgia) 68-45259011-A0028 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh  
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Rastislavova, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Gynekológia a pôrodníctvo, Hematológia a transfuziológia, Oftalmológia, Ortopédia, úrazová chirurgia, Vnútorné lekárstvo, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Zubné lekárstvo) 51-00606707-A0001 tkanivové zariadenie Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh  
referenčné laboratórium Referenčné laboratórium, Rastislavova, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Referenčné laboratórium) 51-00606707-A0002 referenčné laboratórium Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh  
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Krivá, Košice-Juh, (Sanatórium Helios Košice, s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice) (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-47681276-A0001 tkanivové zariadenie Krivá 23, 04001 Košice-Juh  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Jana Hutková, Košice-Juh, (ALERGOMED, s. r. o.) (Klinická imunológia a alergológia) 68-36598861-A0002 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 15.07.2024 do 09.08.2024
Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh  
ambulancia neurochirurgická ENDO- CLINIC s.r.o., Košice-Juh, (ENDO - CLINIC s.r.o.) (Neurochirurgia) 68-50163574-A0001 ambulancia neurochirurgická Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 9:00 - 17:00
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, MDDr. Petra Sasáková, Košice-Juh, (JP Denta s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 68-36596051-A0003 ambulancia čeľustnej ortopédie
Neprítomnosti:
od 19.08.2024 do 23.08.2024
od 05.08.2024 do 09.08.2024
Námestie osloboditeľov 3784/3B, 04001 Košice-Juh 8:00 - 14:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Katarína Straková, Košice-Juh, (AMBENE s.r.o.) (Geriatria) 68-46450980-A0003 geriatrická ambulancia Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Sonja Gyöngyösiová, Košice-Juh, (Orto Sport Centrum s.r.o.) (Rádiológia) 68-50408682-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 7:30 - 15:30
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MUDr. Juraj Miňo, Košice-Juh, (MI-DENT s.r.o.) (Maxilofaciálna chirurgia) 68-36595748-A0002 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie
Neprítomnosti:
od 22.07.2024 do 09.08.2024
Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, MUDr. Miroslava Nagyová, Košice-Juh, (CAMPI HEALTHCARE SERVICES, s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 68-36215023-A0002 ambulancia čeľustnej ortopédie
Neprítomnosti:
od 22.07.2024 do 29.07.2024 , Zastupovanie zabezpečuje ambulancia KALLADent s.r.o. na Pražskej ul.č.4, Košice. Bolestivi pacienti si dohodnu termin v case od 08-10hod v prac.dnoch telefonicky.
Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Košice-Juh, (PULMEDIS s.r.o.) (Otorinolaryngológia) 51-36794872-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gemerská 3, 04011 Košice-Juh  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDR. Dana Kučinská, Košice-Nad jazerom, (INCO, s.r.o.) (Gastroenterológia) 68-36573418-A0002 gastroenterologická ambulancia Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom 7:30 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Peter Bauer, Košice-Juh, (BAUER-MED s.r.o.) (Endokrinológia, Vnútorné lekárstvo) 68-36846597-A0002 endokrinologická ambulancia Krivá 2986/17, 04001 Košice-Juh 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Katarína Straková, Košice-Juh, (AMBENE s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Geriatria) 68-46450980-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Gemerská 2068/3, 04011 Košice-Juh 13:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Elena Zábavníková, Košice-Juh, (Ortozab s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 68-47942509-A0002 ambulancia zubného lekárstva Južná trieda 1582/93, 04001 Košice-Juh 9:00 - 16:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Košice-Juh, (B.B. klinika s.r.o.) (Cievna chirurgia) 68-50587846-A0001 ambulancia cievnej chirurgie Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Košice-Juh, (B.B. klinika s.r.o.) (Angiológia) 68-50587846-A0002 angiologická ambulancia Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh 14:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Košice-Juh, (B.B. klinika s.r.o.) (Dermatovenerológia) 68-50587846-A0003 dermatovenerologická ambulancia Tichá 466/8, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Jana Tabišová, Košice-Juh, (ONKO-MED s.r.o.) (Klinická onkológia) 68-36697265-A0002 ambulancia klinickej onkológie Werferova 1065/8, 04011 Košice-Juh 7:30 - 12:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Marcel Dolobáč PhD, Košice-Nad jazerom, (Doll-med s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 68-50460200-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom 7:30 - 17:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Košice-Juh, (ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o.) (Plastická chirurgia) 51-47136863-A0003 ambulancia plastickej chirurgie Panelová 2, 04001 Košice-Juh  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Mária Perecárová, Košice-Juh, (MUDr. Perecárová REHAB, s. r. o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-36587061-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rastislavova 773/42, 04001 Košice-Juh 7:00 - 15:30
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, MUDr. Mária Eötvösová, Košice-Juh, (TREDENT s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 68-36604887-A0003 ambulancia čeľustnej ortopédie Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 14:00 - 17:30
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Daniela Ogurčáková, Košice-Juh, (ALGMED, s. r. o.) (Algeziológia) 68-31709851-A0002 algeziologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 12.08.2024 do 16.08.2024
Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 12:45 - 17:00
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, MUDr. Pavel Riznič, Košice-Juh, (RIZNIČ s. r. o.) (Pediatrická urológia) 68-43883214-A0002 ambulancia pediatrickej urológie Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 8:00 - 14:00 - 14:30 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Katarína Sedliaková, Košice-Juh, (KATSED s.r.o.) (Infektológia) 68-36783145-A0002 infektologická ambulancia Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 11:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Ľudmila Gorelová, Košice-Nad jazerom, (PEDIAMAX s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 68-50142771-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Neprítomnosti:
od 15.07.2024 do 26.07.2024 , Zastupuje:Pedos s.r.o.,MUDr.Zuzana ŠAŠALOVÁ,Spišské nám,4.Košice,1.posch..Lekár zastupuje v svojich ordinačných hodinách.
Spišské námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Pavel Texl, Košice-Juh, (Sanatórium Helios Košice, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-47681276-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh 8:00 - 10:00
<< < 1 2 3 4 5 > >>