Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Košický samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

liečebňa Liečebňa dlhodobo chorých, Jilemnického 2, Trebišov / Geria, s.r.o. /, Jilemnického, Trebišov, (Geria, s.r.o.) (Dlhodobo chorých, Všeobecné lekárstvo) 68-36186899-A0001 liečebňa Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Slov. Nár. Povstania, Trebišov, (Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 68-36597376-A0077 dom ošetrovateľskej starostlivosti Slov. Nár. Povstania 1049/76, 07501 Trebišov  
hospic Hospic, Strojárenská, Košice-Staré Mesto, (Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.) (Paliatívna medicína) 51-31256911-A0003 hospic Strojárenská 13, 04001 Košice-Staré Mesto  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Strojárenská, Košice-Staré Mesto, (Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-31256911-A0004 dom ošetrovateľskej starostlivosti Strojárenská 1099/13, 04001 Košice-Staré Mesto  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Košická, Rožňava, (Amalion o.z.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 68-50462822-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Košická 1093/1, 04801 Rožňava  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Zoltána Fábryho, Veľké Kapušany, (Poliklinika " Veľké Kapušany n.o.") (ústavná ošetrovateľská starostlivosť, Ošetrovateľská starostlivosť) 68-31257917-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany  
liečebňa Liečebňa, Nemocničná, Gelnica, (PRO VITAE n.o.) (Dlhodobo chorých) 68-37886428-A0001 liečebňa Nemocničná 42/33, 05601 Gelnica  
liečebňa Liečebňa, Mieru, Sobrance, (Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.) (Dlhodobo chorých) 68-35582391-A0001 liečebňa Mieru 523/12, 07301 Sobrance