Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Košický samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Južná trieda, Košice-Juh, (Arcidiecézna charita Košice) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514027-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Južná trieda 2, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Južná trieda, Košice-Juh, (ADOS HARMÓNIA, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-55008534-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Južná trieda 1573/48, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ! ADOS, Južná trieda, Košice-Juh, (ADOS Tereza, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36604976-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Južná trieda 1573/48, 04001 Košice-Juh  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Krivá, Košice-Juh, (ADOS CARE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-53073185-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kpt. Nálepku, Sobrance, (Arcidiecézna charita Košice) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514027-A0006 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kpt. Nálepku 8, 07301 Sobrance dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Západná, Poproč, (ADOS-ATIZ, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-47967528-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Západná 1016/66, 04424 Poproč  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Štós, (ADOS - Antónyová s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-52890961-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Štós 13, 04426 Štós  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Bidovce, (Ošetrím doma s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-53048458-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bidovce 206, 04445 Bidovce dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Československej armády, Moldava nad Bodvou, (ZOE Home Care, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-55240836-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Československej armády 723/11, 04501 Moldava nad Bodvou dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Robotnícka, Rozhanovce, (ADOS M+M, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36188638-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Robotnícka 472/24, 04442 Rozhanovce  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Letná, Košice-Sever, (Medicínske centrum CHIRAMAX s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36596612-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Letná 11/45, 04001 Košice-Sever  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Kmeťova, Košice-Staré Mesto, (ADOS Dobrej vôle s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-54675995-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kmeťova 1572/13, 04001 Košice-Staré Mesto dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Strojárenská, Košice-Staré Mesto, (Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-31256911-A0013 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Strojárenská 1099/13, 04001 Košice-Staré Mesto  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Americká trieda, Košice-Sídl.Ťahanovce, (ADOS Mária - Košice s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-47561734-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Americká trieda 2591/17, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Športová, Gelnica, (Mgr. Mária Teminská) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-37261657-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Športová 1337/14, 05601 Gelnica  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nová, Jaklovce, (ADOS - SRDCE s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-36587923-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nová 351/45, 05561 Jaklovce  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Kráľovský Chlmec, (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-45737967-A0052 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 1125/18, 07701 Kráľovský Chlmec  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, SNP, Sečovce, (Medicínske centrum CHIRAMAX s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36596612-A0005 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SNP 807/9, 07801 Sečovce  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hlavná, Streda nad Bodrogom, (ADOS Helena Horváthová, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36588334-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná 217/127, 07631 Streda nad Bodrogom  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Staničná ulica, Vojčice, (VITA PRIME CARE s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-55314031-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Staničná ulica 232/57, 07622 Vojčice dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hlavná ulica, Slovenské Nové Mesto, (Florence s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-45976791-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná ulica 164/43, 07633 Slovenské Nové Mesto dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Cukrovarská, Trebišov, (Arcidiecézna charita Košice) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514027-A0007 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Cukrovarská 184/2, 07501 Trebišov dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Slov. Nár. Povstania, Trebišov, (Medicínske centrum CHIRAMAX s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36596612-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slov. Nár. Povstania 3961/110, 07501 Trebišov  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Slovenská , Spišská Nová Ves, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slovenská 30, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Požiarnická, Spišské Vlachy, (Spišská katolícka charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Požiarnická 973/49, 05361 Spišské Vlachy dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Spišské Vlachy, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0015 mobilný hospic Požiarnická 973/49, 05361 Spišské Vlachy dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Spišská Nová Ves, (Spišská katolícka charita) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0014 mobilný hospic Slovenská 30, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Rajecká, Spišská Nová Ves, (AGAP s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36601535-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rajecká 2618/22, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Lipová, Spišská Nová Ves, (ADOS POPRAD s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-50406108-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Lipová 2244/20, 05201 Spišská Nová Ves  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Poštová ulica, Krompachy, (ADOS VIA, spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36601071-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Poštová ulica 1123/1, 05342 Krompachy dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Masarykova, Michalovce, (ADOS Veselá s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-55283446-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Masarykova 1340/4, 07101 Michalovce dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Vinné, (ADOS LENKA, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-55335233-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vinné 589, 07231 Vinné dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nám. osloboditeľov, Michalovce, (Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-35539488-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nám. osloboditeľov 940/1, 07101 Michalovce dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nám. osloboditeľov, Michalovce, (SADOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36701157-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nám. osloboditeľov 988/81, 07101 Michalovce  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Jána Hollého, Michalovce, (MED-DOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-50630814-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Jána Hollého 180/60, 07101 Michalovce dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Moldavská, Košice-Západ, (Ergomed Poliklinika, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36751103-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Moldavská 1360/21, 04011 Košice-Západ  
mobilný hospic Mobilný hospic, MUDr. Ladislav Deák, Košice-Západ, (SVETIELKO POMOCI n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť, Pediatria) 51-45736171-A0001 mobilný hospic Pražská 4, 04011 Košice-Západ  
mobilný hospic Mobilný hospic, MUDr. Ladislav Deák, Košice-Západ, (SVETIELKO POMOCI n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť, Klinická onkológia) 51-45736171-A0002 mobilný hospic Pražská 4, 04011 Košice-Západ  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS KE, s.r.o., Húskova, Košice-Sídlisko KVP, (ADOS KE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36569054-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Húskova 1294/85, 04023 Košice-Sídlisko KVP  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pražská, Košice-Západ, (ADOS PROFI, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-46232745-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pražská 502/4, 04011 Košice-Západ dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pražská, Košice-Západ, (Mgr. Mária Teminská) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-37261657-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pražská 502/4, 04011 Košice-Západ  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Harris, Trieda SNP, Košice-Západ, (Harris Slovakia a.s.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35692421-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Trieda SNP 24, 04011 Košice-Západ dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hlavná cesta, Gemerská Poloma, (Edita Bodnárová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-31961363-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hlavná cesta 461/22, 04922 Gemerská Poloma dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, J. A. Komenského, Rožňava, (Krištal spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36602264-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti J. A. Komenského 2088/26, 04801 Rožňava  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Henckovce, (Krištal spol. s r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 68-36602264-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Henckovce 66, 04923 Henckovce