Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Trieda SNP, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-00606707-A0005
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
JIS gynekologická
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
JIS onkologická
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
JIS hematologická
neurochirurgia
reumatológia
gastroenterológia
kardiológia
JIS kardiologická
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
neonatológia
angiológia
geriatria
nefrológia
endokrinológia
cievna chirurgia
detská psychiatria
onkológia v gynekológii
pediatrická urológia
pediatrická anestéziológia
hepatológia
arytmia a koronárna jednotka
transplantačné
maxilofaciálna chirurgia
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
Miesto prevádzkovania:
Trieda SNP  457/1
04011  Košice - mestská časť Západ
Poisťovne:
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova  785/43
04001  Košice - mestská časť Juh
IČO: 00606707

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia 51-00606707-A0167 algeziologická ambulancia 7:30 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 51-00606707-A0227 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie 51-00606707-A0137 ambulancia čeľustnej ortopédie 10:45 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie 51-00606707-A0210 ambulancia detskej psychiatrie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie 51-00606707-A0211 ambulancia detskej psychiatrie 6:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 51-00606707-A0141 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 51-00606707-A0221 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 51-00606707-A0220 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 51-00606707-A0222 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 51-00606707-A0217 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 51-00606707-A0218 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 51-00606707-A0219 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:30 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-00606707-A0156 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 11:15
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-00606707-A0157 ambulancia klinickej onkológie 11:15 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-00606707-A0158 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-00606707-A0159 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-00606707-A0160 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 51-00606707-A0161 ambulancia klinickej onkológie 11:15 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-00606707-A0214 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-00606707-A0212 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-00606707-A0215 ambulancia klinickej psychológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-00606707-A0213 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky 51-00606707-A0216 ambulancia lekárskej genetiky 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie 51-00606707-A0136 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie 7:00 - 12:30
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická 51-00606707-A0171 ambulancia neurochirurgická 8:30 - 14:00
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie 51-00606707-A0224 ambulancia pediatrickej gynekológie dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie 51-00606707-A0225 ambulancia pediatrickej urológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva 51-00606707-A0223 ambulancia telovýchovného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie 51-00606707-A0172 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 13:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie 51-00606707-A0232 ambulancia úrazovej chirurgie 7:30 - 9:30 - 13:00 - 14:45
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie 51-00606707-A0173 ambulancia úrazovej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-00606707-A0229 ambulancia vnútorného lekárstva  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-00606707-A0139 ambulancia vnútorného lekárstva 7:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-00606707-A0138 ambulancia vnútorného lekárstva 8:30 - 14:45
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0135 ambulancia zubného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0134 ambulancia zubného lekárstva dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0133 ambulancia zubného lekárstva 7:00 - 10:45
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0132 ambulancia zubného lekárstva 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0131 ambulancia zubného lekárstva 8:00 - 12:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0129 ambulancia zubného lekárstva 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva 51-00606707-A0130 ambulancia zubného lekárstva 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia 51-00606707-A0140 angiologická ambulancia dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 51-00606707-A0231 chirurgická ambulancia 7:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 51-00606707-A0230 chirurgická ambulancia 7:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 51-00606707-A0168 chirurgická ambulancia 7:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 51-00606707-A0169 chirurgická ambulancia 11:00 - 14:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 51-00606707-A0170 chirurgická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0197 dermatovenerologická ambulancia  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0196 dermatovenerologická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0195 dermatovenerologická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0198 dermatovenerologická ambulancia 7:30 - 12:45
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0192 dermatovenerologická ambulancia 9:00 - 10:45
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0193 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 12:15
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 51-00606707-A0194 dermatovenerologická ambulancia dnes neordinuje
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia 51-00606707-A0142 endokrinologická ambulancia 7:30 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia 51-00606707-A0143 endokrinologická ambulancia dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-00606707-A0145 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-00606707-A0144 gastroenterologická ambulancia 7:30 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-00606707-A0146 gastroenterologická ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-00606707-A0125 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-00606707-A0126 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-00606707-A0127 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:15 - 12:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-00606707-A0123 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-00606707-A0124 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-00606707-A0128 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 51-00606707-A0152 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 11:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 51-00606707-A0147 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 11:15
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 51-00606707-A0148 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 11:15
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 51-00606707-A0149 hematologická a transfúziologická ambulancia 8:30 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 51-00606707-A0150 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia 51-00606707-A0151 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 11:15
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia 51-00606707-A0226 hepatologická ambulancia 9:30 - 11:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia 51-00606707-A0290 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia 51-00606707-A0296 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo 51-00606707-A0289 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia 51-00606707-A0297 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia 51-00606707-A0295 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia 51-00606707-A0291 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia 51-00606707-A0292 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia 51-00606707-A0294 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia 51-00606707-A0293 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 51-00606707-A0153 kardiologická ambulancia 8:30 - 10:45
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 51-00606707-A0154 kardiologická ambulancia 8:30 - 12:15
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 51-00606707-A0155 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia 51-00606707-A0162 nefrologická ambulancia 7:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0200 neurologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0201 neurologická ambulancia 11:15 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0202 neurologická ambulancia 7:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0205 neurologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0199 neurologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0233 neurologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0203 neurologická ambulancia 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-00606707-A0204 neurologická ambulancia 7:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 51-00606707-A0188 oftalmologická ambulancia 7:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 51-00606707-A0189 oftalmologická ambulancia 7:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 51-00606707-A0187 oftalmologická ambulancia 11:00 - 12:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 51-00606707-A0190 oftalmologická ambulancia 7:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 51-00606707-A0191 oftalmologická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0174 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0175 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0179 ortopedická ambulancia 8:30 - 12:15
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0176 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0177 ortopedická ambulancia 7:30 - 11:15
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0178 ortopedická ambulancia 8:30 - 12:15
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-00606707-A0180 ortopedická ambulancia  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 51-00606707-A0183 otorinolaryngologická ambulancia 8:00 - 9:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 51-00606707-A0184 otorinolaryngologická ambulancia 8:00 - 14:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 51-00606707-A0185 otorinolaryngologická ambulancia dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 51-00606707-A0186 otorinolaryngologická ambulancia 8:00 - 9:30 - 11:00 - 12:45
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia 51-00606707-A0228 pediatrická ambulancia  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 51-00606707-A0163 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 51-00606707-A0206 psychiatrická ambulancia dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 51-00606707-A0207 psychiatrická ambulancia 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 51-00606707-A0208 psychiatrická ambulancia 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 51-00606707-A0209 psychiatrická ambulancia dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia 51-00606707-A0164 reumatologická ambulancia dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia 51-00606707-A0165 reumatologická ambulancia 8:30 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia 51-00606707-A0166 reumatologická ambulancia dnes neordinuje
stacionár Stacionár, nefrológia 51-00606707-A0304 stacionár  
stacionár Stacionár, psychiatria 51-00606707-A0303 stacionár  
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo 51-00606707-A0302 stacionár  
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo 51-00606707-A0301 stacionár  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia 51-00606707-A0256 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 51-00606707-A0257 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia 51-00606707-A0258 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia 51-00606707-A0259 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia 51-00606707-A0277 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia 51-00606707-A0260 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia 51-00606707-A0261 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická farmakológia 51-00606707-A0262 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia 51-00606707-A0267 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia 51-00606707-A0264 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia 51-00606707-A0265 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia 51-00606707-A0263 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia 51-00606707-A0266 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika 51-00606707-A0268 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia 51-00606707-A0269 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia 51-00606707-A0271 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia 51-00606707-A0270 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT 51-00606707-A0272 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-00606707-A0279 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-00606707-A0275 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-00606707-A0273 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-00606707-A0274 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-00606707-A0278 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, stomatologická rádiológia 51-00606707-A0276 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
urologická ambulancia Urologická ambulancia 51-00606707-A0181 urologická ambulancia dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia 51-00606707-A0182 urologická ambulancia 11:15 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-00606707-A0007 všeobecná ambulancia pre dospelých  
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.