Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Hlohovec

zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia v športe a telovýchove, Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.) (Fyzioterapia v športe a telovýchove) 62-51901366-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Hlohovec, (INTERMEDI Centrum, s.r.o.) (Geriatria) 62-36260843-A0003 geriatrická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 13:30 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-51901366-A0008 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Winterklinik s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-54472156-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (Diagnostické centrum Hlohovec s.r.o.) (Rádiológia) 62-54432791-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Hlohovec, (Diagnostické centrum Hlohovec s.r.o.) (Počítačová tomografia - CT) 62-54432791-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyzioterapia, Hlohovec, (Občianske združenie "JA SÁM") (Fyzioterapia, Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, Mobilizačné techniky, Reflexná terapia podľa Vojtu) 62-50076370-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec 8:00 - 16:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Hlohovec, (CentroMedico, s.r.o.) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 62-47912014-A0004 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 16.01.2023
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyzioterapia, Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.) (Fyzioterapia) 62-51901366-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 03.02.2023
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Leopoldov, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.) (Rýchla zdravotná pomoc) 72-35877618-A0155 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 0, Leopoldov  
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Hlohovec, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.) (Rýchla lekárska pomoc) 72-35877618-A0135 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 0, Hlohovec  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, Hlohovec, (Centrum Natália) (Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov) 62-50436091-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pribinova 429/18, 92001 Hlohovec 8:00 - 11:30 - 12:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Roman Martončík) (Zubné lekárstvo) 62-40033091-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nám.sv.Michala 9/9, 92001 Hlohovec 9:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. Martin Ziman) (Všeobecné lekárstvo) 62-42159539-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 30.09.2022
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (Andel Dental, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-50659758-A0002 ambulancia zubného lekárstva R.Dilonga 2619/1, 92001 Hlohovec 8:00 - 19:30
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Hlohovec, (Andel Dental, s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 62-50659758-A0003 ambulancia čeľustnej ortopédie R.Dilonga 2619/1, 92001 Hlohovec  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (A2 dent, s.r.o.) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 62-52126951-A0001 ambulancia zubného lekárstva R.Dilonga 2619/1, 92001 Hlohovec 8:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (GALENOS, s.r.o.) (Rádiológia) 62-34117351-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jarmočná 4011/4A, 92001 Hlohovec  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr.Ján Raffaj, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0107 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Rádiológia) 51-00738301-A0108 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mária Čechová, PhD., Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 62-51901366-A0002 objednávanie eRecept ambulancia vnútorného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec dnes neordinuje
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Mária Čechová, PhD., Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.) (Geriatria) 62-51901366-A0003 objednávanie eRecept geriatrická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:30 - 11:30
všeobecná ambulancia pre dospelých APS pre dospelých, Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-51901366-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Hlohovec, (Azteca s.r.o.) (Gastroenterológia) 62-51047098-A0001 gastroenterologická ambulancia Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-36713091-A0010 všeobecná ambulancia pre dospelých Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Leopoldov, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.) (Rýchla zdravotná pomoc) 51-35877618-A0027 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Leopoldov
Zariadenie bolo zrušené k 07.12.2019
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ! Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Hlohovec, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.) (Rýchla lekárska pomoc) 51-35877618-A0022 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 07.12.2019
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, Hlohovec, (MDclinic a.s.) (Pracovné lekárstvo) 51-44571747-A0072 ambulancia pracovného lekárstva Mierova 2317, 92028 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 07.07.2020
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (IMODENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-51191466-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 4004/28, 92001 Hlohovec 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0031 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
stacionár Stacionár, psychiatria, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Psychiatria, Rádiológia) 51-00738301-A0101 stacionár ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0067 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Neurológia) 51-00738301-A0068 neurologická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Psychiatria) 51-00738301-A0069 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Leopoldov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00738301-A0070 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Hlohovec, (Laboratóriá Piešťany, spol. s r.o.) (Klinická biochémia) 51-36247812-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jarmočná 4/A, 92001 Hlohovec  
stacionár ! Stacionár, neurológia, Hlohovec, (Centrum Natália) (Neurológia) 62-50436091-A0001 stacionár Pribinova 18, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 07.02.2020
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (AVEMEDI s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-50898019-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:00 - 16:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Hlohovec, (VIA AURIS s.r.o.) (Otorinolaryngológia, Foniatria) 62-50978918-A0001 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 29.03.2023 do 29.03.2023
od 24.03.2023 do 24.03.2023
SNP 878/10, 92001 Hlohovec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (POLY-MED s.r.o) (Všeobecné lekárstvo) 62-50644602-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Genpro s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-50659758-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 13, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2018
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Všeobecné lekárstvo) 51-31936415-A0019 všeobecná ambulancia pre dospelých VÚ Hlohovec, Dukelská 3613/7, 92001 Hlohovec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.) (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 62-36713091-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie, Hlohovec, (MUDr. Peter Kubranský, s.r.o.) (Pediatrická gynekológia) 62-36255394-A0004 ambulancia pediatrickej gynekológie Nám.sv.Michala 4062/9C, 92001 Hlohovec dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. Martin Ziman) (Všeobecné lekárstvo) 51-42159539-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých Nábrežie Andreja Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 02.10.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Hlohovec, (HC - Klinika, spol. s r.o.) (Funkčná diagnostika) 62-36223794-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pribinova 373/7, 92001 Hlohovec  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Hlohovec, (MATIAMB s.r.o.) (Klinická logopédia) 62-47413310-A0001 ambulancia klinickej logopédie Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Hlohovec, (CentroMedico, s.r.o.) (Neurológia) 62-47912014-A0002 neurologická ambulancia Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 7:30 - 16:00
ambulancia čeľustnej ortopédie ! Ambulancia čeľustnej ortopédie, Hlohovec, (ORTODONCIA KLOSTERMANN, s.r.o.) (čeľustná ortopédia) 51-35756152-A0002 ambulancia čeľustnej ortopédie Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 17.05.2022
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (ORTODONCIA KLOSTERMANN, s.r.o.) (Rádiológia) 51-35756152-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 17.05.2022
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Hlohovec, (ZOOM, s.r.o.) (Oftalmológia) 62-44591250-A0001 oftalmologická ambulancia Podzámska 3920/41, 92001 Hlohovec 9:00 - 17:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nábrežie A.Hlinku, Hlohovec, (VLADOS, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-44998198-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (VLADOS, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-44998198-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (DIVERSITAS s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-47736453-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Hlohovec, (ULMUS, s r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Mamodiagnostika v gynekológii) 62-36250333-A0001 objednávanie eRecept gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Neprítomnosti:
od 24.07.2023 do 06.08.2023
od 27.04.2023 do 28.04.2023
Za poštou 1193/8, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Hlohovec, (sPOKO, s.r.o.) (Klinická onkológia) 62-44231857-A0001 ambulancia klinickej onkológie Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (SISKA DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36859931-A0001 ambulancia zubného lekárstva Hurbanova 660/82, 92001 Hlohovec 8:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Hlohovec, (Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol.s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-36229423-A0013 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Pribinova 448/56, 92001 Hlohovec 6:30 - 11:30 - 12:00 - 13:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hlohovec, (Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol.s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-36229423-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pribinova 448/56, 92001 Hlohovec  
ambulancia akupunktúry Ambulancia akupunktúry, Hlohovec, (Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol.s.r.o.) (Akupunktúra) 62-36229423-A0001 ambulancia akupunktúry Pribinova 448/56, 92001 Hlohovec 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Hlohovec, (Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol.s.r.o.) (Ortopédia) 62-36229423-A0023 ortopedická ambulancia Pribinova 448/56, 92001 Hlohovec 6:30 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Hlohovec, (Reumatologicko - rehabilitačné centrum, spol.s.r.o.) (Reumatológia) 62-36229423-A0016 reumatologická ambulancia Pribinova 448/56, 92001 Hlohovec 6:30 - 11:30 - 12:00 - 13:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Hlohovec, (R-MED s.r.o.) (Chirurgia) 62-44795271-A0001 chirurgická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:30 - 16:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Hlohovec, (R-MED s.r.o.) (úrazová chirurgia) 62-44795271-A0002 ambulancia úrazovej chirurgie Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Hlohovec, (Psychopulz, s.r.o.) (Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Psychoterapia) 62-36653195-A0001 ambulancia klinickej psychológie Nám.sv.Michala 4062/9C, 92001 Hlohovec 8:30 - 12:15 - 13:15 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Leopoldov, (ProDentes, s. r. o.) (Zubné lekárstvo) 62-46427813-A0002 ambulancia zubného lekárstva 1.mája 386/11, 92041 Leopoldov 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Pro vobis, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-36259209-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Nám.sv.Michala 5/5, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Hlohovec, (PPF, s.r.o.) (Pneumológia a ftizeológia) 62-36280330-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 30.11.2022
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Leopoldov, (PerMat s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36367125-A0001 ambulancia zubného lekárstva 1.mája 386/11, 92041 Leopoldov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Hlohovec, (PEDIAS, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-36796468-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (ORTODONCIA KLOSTERMANN, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 51-35756152-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 17.05.2022
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Hlohovec, (OEREL PLUS, s.r.o.) (Otorinolaryngológia, Foniatria) 62-36868515-A0001 otorinolaryngologická ambulancia Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Hlohovec, (NEURO-MED s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-36259608-A0002 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 8:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.) (Rádiológia) 62-36713091-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Vladimír Bardiovský) (Zubné lekárstvo) 62-31206514-A0001 ambulancia zubného lekárstva Jesenského 863/37, 92001 Hlohovec 8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Hlohovec, (MUDr. Viera Lysová, s.r.o.) (Psychiatria) 62-36692379-A0001 psychiatrická ambulancia Nám.sv.Michala 27/30, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Valéria Poláková) (Zubné lekárstvo) 62-31208720-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nám. A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 30.09.2018
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Trakovice, (MUDr. Sonja Mariani) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-31208568-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast zdravotné stredisko, 210, 91933 Trakovice 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Hlohovec, (MUDr. Róbert Stolárik) (Psychiatria) 62-37835173-A0001 psychiatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 24.03.2023 do 24.03.2023
Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 8:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. Rudolf Červeňanský) (Všeobecné lekárstvo) 62-34027670-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Dilongova 20, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2019
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. Peter Pekarovič) (Všeobecné lekárstvo) 62-31208312-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:00 - 16:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Hlohovec, (MUDr. Peter Kubranský, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 62-36255394-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nám.sv.Michala 4062/9C, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (MUDr. Peter Kubranský, s.r.o.) (Rádiológia) 62-36255394-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nám.sv.Michala 4062/9C, 92001 Hlohovec 15:00 - 17:00
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Pavol Andel) (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 62-31206425-A0001 ambulancia zubného lekárstva R. Dilonga 1, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.03.2019
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Pavol Andel) (Zubné lekárstvo, čeľustná ortopédia) 62-37845624-A0001 ambulancia zubného lekárstva R. Dilonga 1, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.03.2019
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Hlohovec, (MUDr. Miloslav Kuták) (Urológia) 62-37842692-A0001 urologická ambulancia Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 6:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. Marta Makyšová) (Všeobecné lekárstvo) 62-36087548-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2022
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. Katarína Piešťanská) (Všeobecné lekárstvo) 62-35107111-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Nám.sv.Michala 5/5, 92001 Hlohovec 7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Jozef Bendl) (Zubné lekárstvo) 62-31207693-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nám. Sv. Michala 9, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2019
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Hlohovec, (MUDr. Jaroslav Spora) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 62-42156637-A0001 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy SNP 10, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2020
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Jaroslav Kosík) (Zubné lekárstvo) 62-34026991-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nám.sv.Michala 21/24, 92001 Hlohovec 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Ivan Kukla) (Zubné lekárstvo) 62-31209971-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec  
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Igor Moravčík) (Zubné lekárstvo) 62-36091189-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nábrežie A. Hlinku 28, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.03.2018
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Leopoldov, (MUDr. František Uhrovič s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-47240491-A0002 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 1.mája 386/11, 92041 Leopoldov 10:30 - 14:45
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (MUDr. František Kaclík) (Všeobecné lekárstvo) 62-34027149-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Seredská 609/40, 92003 Hlohovec 7:15 - 11:15
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Hlohovec, (MUDr. Eva Gašparová) (Neurológia) 62-37841262-A0001 neurologická ambulancia Poliklinika Sv. Michala, Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:30 - 13:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (MUDr. Alexandra Pekarovičová) (Zubné lekárstvo) 62-31208321-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Hlohovec, (MEJAPA s.r.o.) (Angiológia) 62-47624540-A0001 angiologická ambulancia Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec 7:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Gergič Igor, Hlohovec, (MEDOFF, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-36854093-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:00 - 13:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Hlohovec, (MEDIAMB, s.r.o.) (úrazová chirurgia) 62-36658235-A0001 ambulancia úrazovej chirurgie Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Hlohovec, (MEDIAMB, s.r.o.) (Chirurgia) 62-36658235-A0002 chirurgická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 8:00 - 14:00 - 14:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Hlohovec, (MEDBEL, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 62-36853437-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Podzámska 2361/16, 92001 Hlohovec 7:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast ! Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Hlohovec, (JOMADOR, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-36854689-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nevydal centrum s r o, SNP 10, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2020
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Hlohovec, (JATRIDERM s.r.o.) (Dermatovenerológia) 62-45249041-A0001 dermatovenerologická ambulancia NaD Centrum, Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2021
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Hlohovec, (INTERMEDI Centrum, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 62-36260843-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Hlohovec, (Intercard spol. s r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 62-43954022-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Hlohová 3815/13, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Hlohovec, (INTERMEDI Centrum, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 62-36260843-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 16.03.2023 do 20.03.2023
Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Leopoldov, (I-MED, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-36802379-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 1.mája 386/11, 92041 Leopoldov 7:30 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Hlohovec, (HC Gyn, s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo) 62-36614394-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nám.sv.Michala 4062/9C, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Hlohovec, (HC - Klinika, spol. s r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Funkčná diagnostika) 62-36223794-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Pribinova 373/7, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Hlohovec, (HC - Klinika, spol. s r.o.) (Rádiológia) 62-36223794-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pribinova 373/7, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Hlohovec, (H COM, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-36693251-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 14:00
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Hlohovec, (GIRKUL, s.r.o.) (Gastroenterológia) 62-44029519-A0001 gastroenterologická ambulancia Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2018
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Hlohovec, (GALENOS, s.r.o.) (Dermatovenerológia) 62-34117351-A0003 dermatovenerologická ambulancia Jarmočná 4011/4A, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 09.02.2023
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hlohovec, (GALENOS, s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-34117351-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jarmočná 4011/4A, 92001 Hlohovec 7:30 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Hlohovec, (GALENOS, s.r.o.) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-34117351-A0001 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Jarmočná 4011/4A, 92001 Hlohovec 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
stacionár ! Stacionár, nefrológia, Hlohovec, (FMC - dialyzačné služby, s.r.o.) (Nefrológia) 51-36245895-A0022 stacionár Podzámska 16, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.01.2023
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Hlohovec, (FMC - dialyzačné služby, s.r.o.) (Nefrológia) 51-36245895-A0004 nefrologická ambulancia Podzámska 16, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.01.2023
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (ESTHE, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36857530-A0001 ambulancia zubného lekárstva Zábranie 191/42, 92001 Hlohovec 8:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trakovice, (DS amb s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-45613389-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých 210, 91933 Trakovice 7:15 - 11:15
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Hlohovec, (DRID, s.r.o.) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 62-36774782-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec 7:00 - 13:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Hlohovec, (Dr. Raymann s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo) 62-36261718-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 03.09.2020
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Dr. Raymann s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-36261718-A0004 všeobecná ambulancia pre dospelých Mierová 2317/20, 92001 Hlohovec 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Hlohovec, (Dr. Raymann s.r.o.) (Klinická imunológia a alergológia) 62-36261718-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Neprítomnosti:
od 17.03.2023 do 30.04.2023
od 17.03.2023 do 30.04.2023
Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec dnes neordinuje
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Hlohovec, (Dr. Raymann s.r.o.) (Reumatológia) 62-36261718-A0005 reumatologická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 03.09.2020
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Hlohovec, (DF - REN, s.r.o.) (Urológia) 62-44682255-A0001 urologická ambulancia Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 7:00 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Hlohovec, (derma - M.D., s.r.o.) (Dermatovenerológia) 62-36257630-A0001 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Podzámska 4155/41A, 92001 Hlohovec dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Dvorníky, (DENTIN CENTRUM, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36255271-A0001 ambulancia zubného lekárstva 6, 92056 Dvorníky
Zariadenie bolo zrušené k 28.02.2023
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Hlohovec, (COFFEA s.r.o.) (Hematológia a transfuziológia) 62-36247162-A0001 hematologická a transfúziologická ambulancia Hlohová 13, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.03.2019
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Hlohovec, (CHIROF s.r.o.) (Chirurgia) 62-36269247-A0001 chirurgická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Hlohovec, (CHIROF s.r.o.) (Oftalmológia) 62-36269247-A0002 oftalmologická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 6:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (Centrum PRO VITAE, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-45248010-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Slov.nár.povstania 878/10, 92001 Hlohovec 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Leopoldov, (CELLMED, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-44797257-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých 1.mája 352/2, 92041 Leopoldov 9:15 - 15:15
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ľubica Šišková, Madunice, (CELLMED, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-44797257-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých A. S. Puškina 589/32, 92242 Madunice 7:00 - 9:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Diana Rezbáriková, Leopoldov, (BS DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36275450-A0001 ambulancia zubného lekárstva 1.mája 386/11, 92041 Leopoldov 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Hlohovec, (BRANMED, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-43898483-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Hlohová 13, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 31.01.2019
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Hlohovec, (BLUMENTAL s.r.o.) (Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Psychoterapia) 51-46369716-A0001 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Podzámska 12/41, 92001 Hlohovec 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (BB Dent, spol. s r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36274518-A0001 objednávanie ambulancia zubného lekárstva Gorkého 1970/32, 92001 Hlohovec 5:30 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Leopoldov, (ATLAS MEDIC, s.r.o.) (Všeobecné lekárstvo) 62-36267589-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých 1.mája 386/11, 92041 Leopoldov 7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (AST DENT, s.r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36273449-A0001 ambulancia zubného lekárstva Nám. Sv. Michala, 92001 Hlohovec
Zariadenie bolo zrušené k 30.04.2019
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Trakovice, (Aspadit Dental, spol. s r.o.) (Zubné lekárstvo) 62-36674583-A0003 ambulancia zubného lekárstva ObZS Trakovice, 210, 91933 Trakovice dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Hlohovec, (Arth Dent Centrum s.r.o.) (Ortopédia) 62-36259713-A0002 ortopedická ambulancia Nábrežie A.Hlinku 69/27, 92001 Hlohovec 7:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nábrežie A.Hlinku, Hlohovec, (ADOS Humanus n.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 62-37986279-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nábrežie A.Hlinku 51/31, 92001 Hlohovec 8:00 - 16:00