Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:23 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Nie je evidovaný žiaden žiadateľ.