Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:128 osôb
Voľné miesta:11

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 45246, Zvolen (dátum zaradenia: 21.12.2022) - v procese umiestňovania
2. 46017, Pliešovce (dátum zaradenia: 17.2.2023) - v procese umiestňovania
3. 46068, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 21.2.2023) - v procese umiestňovania
4. 46120, Zvolen (dátum zaradenia: 23.2.2023)
5. 46262, Zvolen (dátum zaradenia: 6.3.2023)
6. 46361, Horná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2023)
7. 44593, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.3.2023)
8. 29604, Zvolen (dátum zaradenia: 21.3.2023)
9. 46501, Zvolen (dátum zaradenia: 23.3.2023)
10. 46245, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.4.2023)
11. 46664, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 4.4.2023)
12. 46747, Zvolen (dátum zaradenia: 12.4.2023)
13. 46749, Zvolen (dátum zaradenia: 12.4.2023)
14. 44792, Senica (dátum zaradenia: 12.4.2023)
15. 44793, Senica (dátum zaradenia: 12.4.2023)
16. 46609, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2023)
17. 46767, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2023)
18. 46793, Zvolen (dátum zaradenia: 14.4.2023)
19. 46797, Poniky (dátum zaradenia: 14.4.2023)
20. 46816, Zvolen (dátum zaradenia: 17.4.2023)
21. 46882, Sielnica (dátum zaradenia: 20.4.2023)
22. 46914, Kosorín (dátum zaradenia: 24.4.2023)
23. 36803, Pliešovce (dátum zaradenia: 26.4.2023)
24. 47031, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2023)
25. 47033, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2023)
26. 47034, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2023)
27. 47040, Zvolen (dátum zaradenia: 3.5.2023)
28. 47055, Zvolen (dátum zaradenia: 4.5.2023)
29. 47096, Zvolen (dátum zaradenia: 9.5.2023)
30. 47124, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.5.2023)
31. 47125, Zvolen (dátum zaradenia: 10.5.2023)
32. 47322, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 23.5.2023)
33. 47402, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 29.5.2023)
34. 47418, Zvolen (dátum zaradenia: 30.5.2023)
35. 43166, Zvolen (dátum zaradenia: 2.6.2023)
36. 47575, Brezno (dátum zaradenia: 8.6.2023)
37. 47683, Zvolen (dátum zaradenia: 15.6.2023)
38. 44604, Zvolen (dátum zaradenia: 16.6.2023)
39. 47660, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.7.2023)
40. 47983, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.7.2023)
41. 48036, Zvolen (dátum zaradenia: 10.7.2023)
42. 48049, Kováčová (dátum zaradenia: 11.7.2023)
43. 48112, Dúbravy (dátum zaradenia: 17.7.2023)
44. 48122, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.7.2023)
45. 48192, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 25.7.2023)
46. 30489, Zvolen (dátum zaradenia: 25.7.2023)
47. 48243, Zvolen (dátum zaradenia: 28.7.2023)
48. 48472, Zvolen (dátum zaradenia: 11.8.2023)
49. 48473, Zvolen (dátum zaradenia: 11.8.2023)
50. 50373, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.9.2023)
51. 50459, Žarnovica (dátum zaradenia: 25.9.2023)
52. 50562, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 3.10.2023)
53. 50445, Zvolen (dátum zaradenia: 4.10.2023)
54. 47070, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.10.2023)
55. 50830, Zvolen (dátum zaradenia: 17.10.2023)
56. 51042, Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2023)
57. 51044, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.10.2023)
58. 51047, Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2023)
59. 51110, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 31.10.2023)
60. 51237, Zvolen (dátum zaradenia: 10.11.2023)
61. 51240, Zvolen (dátum zaradenia: 13.11.2023)
62. 51260, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 14.11.2023)
63. 51352, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 21.11.2023)
64. 51384, Zvolen (dátum zaradenia: 22.11.2023)
65. 51040, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.11.2023)
66. 51492, Zvolen (dátum zaradenia: 29.11.2023)
67. 9088, Zvolen (dátum zaradenia: 29.11.2023)
68. 51537, Ľubeľa (dátum zaradenia: 1.12.2023)
69. 51688, Zvolen (dátum zaradenia: 13.12.2023)
70. 51766, Zvolen (dátum zaradenia: 20.12.2023)
71. 51806, Zvolen (dátum zaradenia: 27.12.2023)
72. 51932, Zvolen (dátum zaradenia: 9.1.2024)
73. 51986, Zvolen (dátum zaradenia: 10.1.2024)
74. 48215, Babiná (dátum zaradenia: 10.1.2024)
75. 43622, Vlkanová (dátum zaradenia: 16.1.2024)
76. 52087, Zvolen (dátum zaradenia: 17.1.2024)
77. 52089, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.1.2024)
78. 20112, Mašková (dátum zaradenia: 18.1.2024)
79. 52113, Zvolen (dátum zaradenia: 18.1.2024)
80. 51942, Brusno (dátum zaradenia: 19.1.2024)
81. 52174, Zvolen (dátum zaradenia: 23.1.2024)
82. 52178, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 23.1.2024)
83. 52219, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 23.1.2024)
84. 50980, Detva (dátum zaradenia: 29.1.2024)
85. 52338, Zvolen (dátum zaradenia: 30.1.2024)
86. 52365, Zvolen (dátum zaradenia: 31.1.2024)
87. 52489, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 6.2.2024)
88. 52514, Zvolen (dátum zaradenia: 8.2.2024)
89. 52421, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.2.2024)
90. 52555, Zvolen (dátum zaradenia: 9.2.2024)
91. 52631, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 15.2.2024)
92. 52652, Zvolen (dátum zaradenia: 16.2.2024)
93. 52696, Zvolen (dátum zaradenia: 20.2.2024)
94. 52732, Zvolen (dátum zaradenia: 22.2.2024)
95. 52738, Lieskovec (dátum zaradenia: 22.2.2024)
96. 52755, Zvolen (dátum zaradenia: 23.2.2024)
97. 43219, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 23.2.2024)
98. 52957, Zvolen (dátum zaradenia: 7.3.2024)
99. 54149, Zvolen (dátum zaradenia: 7.3.2024)
100. 54162, Zvolen (dátum zaradenia: 8.3.2024)
101. 54164, Terany (dátum zaradenia: 8.3.2024)
102. 54186, Zvolen (dátum zaradenia: 11.3.2024)
103. 44645, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 13.3.2024)
104. 44998, Zvolen (dátum zaradenia: 20.3.2024)
105. 54414, Dubové (dátum zaradenia: 22.3.2024)
106. 54418, Budča (dátum zaradenia: 22.3.2024)
107. 54442, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.3.2024)
108. 54530, Zvolen (dátum zaradenia: 2.4.2024)
109. 54501, Pliešovce (dátum zaradenia: 3.4.2024)
110. 54568, Zvolen (dátum zaradenia: 4.4.2024)
111. 52615, Čabradský Vrbovok (dátum zaradenia: 8.4.2024)
112. 17893, Zvolen (dátum zaradenia: 9.4.2024)
113. 54645, Zvolen (dátum zaradenia: 9.4.2024)
114. 54673, Krupina (dátum zaradenia: 11.4.2024)
115. 54707, Zvolen (dátum zaradenia: 16.4.2024)
116. 3123, Bratislava - mestská časť Vajnory (dátum zaradenia: 16.4.2024)
117. 30535, Zvolen (dátum zaradenia: 17.4.2024)
118. 54771, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 18.4.2024)
119. 19443, Železná Breznica (dátum zaradenia: 22.4.2024)
120. 54809, Zvolen (dátum zaradenia: 22.4.2024)
121. 54740, Zvolen (dátum zaradenia: 25.4.2024)
122. 7042, Zvolen (dátum zaradenia: 26.4.2024)
123. 50717, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2024)
124. 54892, Budča (dátum zaradenia: 26.4.2024)
125. 54916, Zvolen (dátum zaradenia: 29.4.2024)
126. 54879, Opatovská Nová Ves (dátum zaradenia: 2.5.2024)
127. 54875, Opatovská Nová Ves (dátum zaradenia: 2.5.2024)
128. 55015, Bzovík (dátum zaradenia: 9.5.2024)
129. 17803, Zvolen (dátum zaradenia: 9.5.2024)
130. 55052, Zvolen (dátum zaradenia: 10.5.2024)
131. 55114, Pliešovce (dátum zaradenia: 15.5.2024)
132. 55116, Podkonice (dátum zaradenia: 16.5.2024)