Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:80 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Kirejevská 1192 DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 1192/23, 97901 Rimavská Sobota  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 3136, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
2. 3314, Hnúšťa (dátum zaradenia: 8.10.2018)
3. 3441, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 14.11.2018)
4. 3459, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 19.11.2018)
5. 3723, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 10.1.2019)
6. 3941, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.1.2019)
7. 3942, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.1.2019)
8. 4043, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 13.2.2019)
9. 4346, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2019)
10. 3036, Veľké Teriakovce (dátum zaradenia: 7.5.2019)
11. 6757, Veľké Dravce (dátum zaradenia: 15.5.2019)
12. 6655, Divín (dátum zaradenia: 21.5.2019)
13. 6827, Ožďany (dátum zaradenia: 22.5.2019)
14. 6867, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 30.5.2019)
15. 3139, Veľký Blh (dátum zaradenia: 30.5.2019)
16. 6913, Jesenské (dátum zaradenia: 31.5.2019)
17. 6968, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 13.6.2019)
18. 7013, Vyšná Pokoradz (dátum zaradenia: 21.6.2019)
19. 7036, Uzovská Panica (dátum zaradenia: 24.6.2019)
20. 7076, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 1.7.2019)
21. 7077, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 2.7.2019)
22. 7078, Orávka (dátum zaradenia: 4.7.2019)
23. 7097, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.7.2019)
24. 7130, Rimavské Janovce (dátum zaradenia: 15.7.2019)
25. 3463, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 15.7.2019)
26. 3452, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 25.7.2019)
27. 2722, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 30.7.2019)
28. 7569, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 8.8.2019)
29. 7767, Rimavské Janovce (dátum zaradenia: 20.8.2019)
30. 7773, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 22.8.2019)
31. 7774, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 22.8.2019)
32. 7791, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 22.8.2019)
33. 3172, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 28.8.2019)
34. 7890, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 2.9.2019)
35. 7893, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 4.9.2019)
36. 7892, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2019)
37. 8128, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 6.9.2019)
38. 2249, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 11.9.2019)