Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:80 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Kirejevská 1192 DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 1192/23, 97901 Rimavská Sobota  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 2589, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.3.2018)
2. 2495, Hnúšťa (dátum zaradenia: 11.4.2018)
3. 2794, Hnúšťa (dátum zaradenia: 7.5.2018)
4. 2771, Čerenčany (dátum zaradenia: 11.5.2018)
5. 3136, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
6. 3137, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
7. 3314, Hnúšťa (dátum zaradenia: 8.10.2018)
8. 3441, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 14.11.2018)
9. 3459, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 19.11.2018)
10. 3723, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 10.1.2019)
11. 3941, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.1.2019)
12. 3942, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.1.2019)
13. 4043, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 13.2.2019)
14. 4075, Hrnčiarska Ves (dátum zaradenia: 22.2.2019)
15. 4081, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 25.2.2019)
16. 3172, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 7.3.2019)
17. 4346, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2019)
18. 4386, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 2.4.2019)
19. 4919, Hostice (dátum zaradenia: 24.4.2019)
20. 6343, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 25.4.2019)
21. 6717, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 3.5.2019)
22. 3036, Veľké Teriakovce (dátum zaradenia: 7.5.2019)
23. 6757, Veľké Dravce (dátum zaradenia: 15.5.2019)
24. 6655, Divín (dátum zaradenia: 21.5.2019)
25. 6827, Ožďany (dátum zaradenia: 22.5.2019)
26. 6865, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 29.5.2019)
27. 6867, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 30.5.2019)
28. 3139, Veľký Blh (dátum zaradenia: 30.5.2019)
29. 6913, Jesenské (dátum zaradenia: 31.5.2019)
30. 6935, Hrnčiarska Ves (dátum zaradenia: 7.6.2019)
31. 6961, Španie Pole (dátum zaradenia: 12.6.2019)
32. 6972, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 13.6.2019)
33. 6968, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 13.6.2019)
34. 7013, Vyšná Pokoradz (dátum zaradenia: 21.6.2019)
35. 7036, Uzovská Panica (dátum zaradenia: 24.6.2019)
36. 7076, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 1.7.2019)
37. 7077, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 2.7.2019)
38. 7078, Orávka (dátum zaradenia: 4.7.2019)
39. 7097, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.7.2019)