Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:80 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Kirejevská 1192 DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 1192/23, 97901 Rimavská Sobota  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 2294, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.1.2018)
2. 2589, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.3.2018)
3. 2495, Hnúšťa (dátum zaradenia: 11.4.2018)
4. 2794, Hnúšťa (dátum zaradenia: 7.5.2018)
5. 2771, Čerenčany (dátum zaradenia: 11.5.2018)
6. 3095, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 25.7.2018)
7. 3136, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
8. 3137, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
9. 3314, Hnúšťa (dátum zaradenia: 8.10.2018)
10. 3354, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 16.10.2018)
11. 3385, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 24.10.2018)
12. 3410, Hostice (dátum zaradenia: 31.10.2018)
13. 3411, Lukovištia (dátum zaradenia: 31.10.2018)
14. 3430, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.11.2018)
15. 3441, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 14.11.2018)
16. 3459, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 19.11.2018)
17. 3463, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 20.11.2018)
18. 3452, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 22.11.2018)
19. 3470, Jesenské (dátum zaradenia: 30.11.2018)
20. 3601, Klenovec (dátum zaradenia: 12.12.2018)
21. 3544, Fiľakovo (dátum zaradenia: 12.12.2018)
22. 3476, Čerenčany (dátum zaradenia: 19.12.2018)
23. 3692, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 28.12.2018)
24. 3713, Hnúšťa (dátum zaradenia: 4.1.2019)
25. 3723, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 10.1.2019)
26. 3828, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 15.1.2019)
27. 3831, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 15.1.2019)
28. 3941, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.1.2019)
29. 3942, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.1.2019)
30. 3951, Jesenské (dátum zaradenia: 25.1.2019)
31. 3978, Hnúšťa (dátum zaradenia: 1.2.2019)
32. 4045, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 11.2.2019)
33. 4043, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 13.2.2019)
34. 4047, Veľký Blh (dátum zaradenia: 14.2.2019)
35. 4075, Hrnčiarska Ves (dátum zaradenia: 22.2.2019)
36. 4081, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 25.2.2019)
37. 3172, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 7.3.2019)
38. 4171, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 18.3.2019)
39. 3353, Klenovec (dátum zaradenia: 22.3.2019)
40. 4330, Hnúšťa (dátum zaradenia: 22.3.2019)