Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:20 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710 DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica  

Poradovník čakateľov

1. Cirónyová Erika, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.11.2015)
2. Pavlová Emília, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.11.2015)
3. Miklošová Mária, Brusno (dátum zaradenia: 30.11.2015)
4. Kišová Marta, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.11.2015)
5. Bubáková Jozefína, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.12.2015)
6. Gičová Mária, Medzibrod (dátum zaradenia: 17.12.2015)
7. Halmlová Vlasta, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.1.2016)
8. Iskra Juraj, Dúbravica (dátum zaradenia: 20.1.2016)
9. Balatová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2016)
10. Lokšová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.3.2016)
11. Kočišiarová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2016)
12. Pápai Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.4.2016)
13. Flochová Elena, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 21.4.2016)
14. Pačesa Ján, Vlkanová (dátum zaradenia: 21.4.2016)
15. Lietavová Anna, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 25.4.2016)
16. Reslová Anna, Poniky (dátum zaradenia: 26.4.2016)
17. Kapustová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.4.2016)
18. Dupáková Helena, Polomka (dátum zaradenia: 29.4.2016)
19. Tišťan Martin, Brusno (dátum zaradenia: 29.4.2016)
20. Mžíková Rozália, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.5.2016)
21. Hláčiková Irena, Brusno (dátum zaradenia: 20.5.2016)
22. Eliášová Edita, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.5.2016)
23. Németh Alexander, Nemce (dátum zaradenia: 6.6.2016)
24. Kollárová Mária, Zombor (dátum zaradenia: 7.6.2016)
25. Struhárová Mária, Vlkanová (dátum zaradenia: 8.7.2016)
26. Boháčiková Irena, Michalová (dátum zaradenia: 13.7.2016)
27. Svetlíková Cecília, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 19.7.2016)
28. Konská Emília, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.7.2016)
29. Socháňová Erika, Ing., Donovaly (dátum zaradenia: 25.7.2016)
30. Sámelová Oľga, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.8.2016)
31. Kliment Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.9.2016)
32. Filipčíková Viktória, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2016)
33. Jakubík Milan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2016)
34. Jánošová Mária, Ľubietová (dátum zaradenia: 19.9.2016)
35. Lacko Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.9.2016)
36. Žiljaková Eleonóra, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.9.2016)
37. Palatíková Mária , Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 25.9.2016)
38. Bobáková Anna, Predajná (dátum zaradenia: 25.9.2016)
39. Štubňová Mária, Motyčky (dátum zaradenia: 6.10.2016)
40. Demová Mária, Šumiac (dátum zaradenia: 12.10.2016)
41. Čermáková Anežka, RNDr., Zvolen (dátum zaradenia: 12.10.2016)
42. Pančík Štefan, Čierny Balog (dátum zaradenia: 14.11.2016)
43. Pančíková Terézia, Čierny Balog (dátum zaradenia: 14.11.2016)
44. Štandová Drahomíra, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.11.2016)
45. Feketeová Mária, Malachov (dátum zaradenia: 24.11.2016)
46. Hainrich Július, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 14.12.2016)
47. Ťažký Ján, Brezno (dátum zaradenia: 14.12.2016)
48. Šišková Jolana , Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 15.12.2016)
49. Šiška Ján, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 15.12.2016)
50. Bystran Ivan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.12.2016)
51. Migasová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.1.2017)
52. Krnáčová Anna, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 3.1.2017)
53. Machová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2017)
54. Tomanová Emília, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.2.2017)
55. Ledňová Mária, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 15.2.2017)
56. Niklová Nataša, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.2.2017)
57. Krajčová Jolana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.2.2017)
58. Ferenczová Margita, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.2.2017)
59. Langová Edita, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.3.2017)
60. Šteinhúbelová Gabriela, Baláže (dátum zaradenia: 13.3.2017)
61. Krajčovičová Viera , Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.3.2017)
62. Spišiak Ondrej, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2017)
63. Babjaková Anastázia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2017)
64. Baligová Viera, Motyčky (dátum zaradenia: 18.4.2017)
65. Čajnáková Mária, Bacúch (dátum zaradenia: 21.4.2017)
66. Brzková Mária, Poproč (dátum zaradenia: 25.4.2017)
67. Bullová Kornélia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.5.2017)
68. Maľová Mária, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 24.5.2017)
69. Makanová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.5.2017)
70. Ondrejková Anna, Poniky (dátum zaradenia: 25.5.2017)
71. Očenášová Terézia, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 13.6.2017)
72. Mihaliková Viera, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.6.2017)
73. Mašura Eduard, Horná Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2017)
74. Blašková Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.7.2017)
75. Fabianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.7.2017)
76. Lešková Jozefína, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.7.2017)
77. Hulinová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 15.8.2017)
78. Tlučák Ján, Jasenie (dátum zaradenia: 16.8.2017)
79. Burčíková Elena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.8.2017)
80. Abrahámová Oľga, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.8.2017)
81. Tišliarová Mária, Brusno (dátum zaradenia: 30.8.2017)
82. Kliment Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.9.2017)
83. Kasáčová Eulália, Mgr., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2017)
84. Murínová Mária, Detva (dátum zaradenia: 6.9.2017)
85. Sedláčeková Oľga, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.9.2017)
86. Oravkinová Mária, Heľpa (dátum zaradenia: 20.9.2017)
87. Wágner Vendelín, Kordíky (dátum zaradenia: 26.9.2017)
88. Brozman Ján, Polomka (dátum zaradenia: 27.9.2017)
89. Ostrolucká Mária, Čerín (dátum zaradenia: 19.10.2017)
90. Mešťan Štefan, Heľpa (dátum zaradenia: 23.10.2017)
91. Hríbik Jozef, Poniky (dátum zaradenia: 30.10.2017)
92. Kán Jozef, Bacúch (dátum zaradenia: 31.10.2017)
93. Valach Ladislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.11.2017)
94. Vonkomerová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.11.2017)
95. Slosiar Júius, Zvolen (dátum zaradenia: 22.11.2017)
96. Kostiviarová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.12.2017)
97. Hícová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 18.12.2017)
98. Volfová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
99. Bohušová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
100. Hodošová Gabriela , Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
101. Kálai Dezider, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
102. Madarászová Matilda, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.12.2017)
103. Šulejová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.1.2018)
104. Klejch Václav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
105. Kollárová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
106. Gálisová Mária, RNDr., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.1.2018)
107. Lalíková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2018)
108. Mesík Stanislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2018)
109. Berko Adalbert, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.1.2018)
110. Odalošová Helena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.1.2018)
111. Odaloš Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 31.1.2018)
112. Rolincová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.2.2018)
113. Dianová Anna, Badín (dátum zaradenia: 7.2.2018)
114. Petrinec Jozef, Stožok (dátum zaradenia: 8.2.2018)
115. Hrmová Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.2.2018)
116. Kasáčová Irena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.2.2018)
117. Bajsová Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
118. Axmann Otto, Zvolen (dátum zaradenia: 21.2.2018)
119. Kadierová Viera, Zvolen (dátum zaradenia: 22.2.2018)
120. Poliak Ondrej, Poniky (dátum zaradenia: 2.3.2018)
121. Klištincová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
122. Klištinec Ladislav, Ing., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
123. Gundová Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.3.2018)
124. Benková Marta, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.3.2018)
125. Pospíšek Jozef, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 9.3.2018)
126. Murín Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
127. Bálintová Kristína, Klenovec (dátum zaradenia: 13.3.2018)
128. Kupcová Anna, Dolná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2018)
129. Kmeťová Mária, Selce (dátum zaradenia: 14.3.2018)
130. Fekiačová Eliška, Predajná (dátum zaradenia: 14.3.2018)
131. Vargová Ema, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.3.2018)
132. Zaušková Zlata, Selce (dátum zaradenia: 28.3.2018)
133. Kapusta Ondrej, Poniky (dátum zaradenia: 29.3.2018)
134. Dlhošová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
135. Puška Vojtech, Hronec (dátum zaradenia: 9.4.2018)
136. Lichá Sláva, Ľubietová (dátum zaradenia: 10.4.2018)
137. Voskár Pavel, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2018)
138. Voskárová Katarína, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2018)
139. Magerčiak Emil, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.4.2018)
140. Bučko Milan, Vlkanová (dátum zaradenia: 20.4.2018)
141. Poórová Marta, Zvolen (dátum zaradenia: 20.4.2018)
142. Valent Emil, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.4.2018)
143. Bartošíková Anna, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 26.4.2018)
144. Vosáhlová Ružena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2018)
145. Kováčová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.5.2018)
146. Sitárová Marta, Zvolen (dátum zaradenia: 16.5.2018)
147. Jagerčíková Mária, Polomka (dátum zaradenia: 16.5.2018)
148. Ujhely Milan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.5.2018)
149. Sršeň Ján, Nemce (dátum zaradenia: 18.5.2018)
150. Veselovská Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.5.2018)
151. Rendveiová Katarína, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.5.2018)
152. Javorská Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.5.2018)
153. Petrovičová Zuzana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.5.2018)
154. Cenknerová Mária, Brezno (dátum zaradenia: 19.6.2018)
155. Hajasová Mária, Janova Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2018)
156. Pálenčíková Judita, Bratislava - mestská časť Ružinov (dátum zaradenia: 2.7.2018)
157. Kubincová Zlata, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.7.2018)
158. Búliková Zuzana, MVDr., Dobroč (dátum zaradenia: 6.7.2018)
159. Kohút Milan, Nemce (dátum zaradenia: 11.7.2018)
160. Lovíšková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 11.7.2018)
161. Hlinková Emília, Selce (dátum zaradenia: 16.7.2018)
162. Murínová Božena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.7.2018)
163. Murín Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.7.2018)
164. Legíň Pavel, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.7.2018)
165. Ťažká Anna, Lučatín (dátum zaradenia: 19.7.2018)
166. Hríbik Štefan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.7.2018)
167. Hríbiková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.7.2018)
168. Simanová Emília, Nemecká (dátum zaradenia: 10.8.2018)
169. Šinkovicová Matilda, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.8.2018)
170. Pitlovič Július, Valaská (dátum zaradenia: 4.9.2018)
171. Kečkéš Ladislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2018)
172. Zelená Darina, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
173. Petráňová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
174. Tóth Ladislav, Nemce (dátum zaradenia: 6.9.2018)
175. Voskár Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
176. Gazdaricová Paulína, Liptovské Revúce (dátum zaradenia: 7.9.2018)
177. Skokan Dezider, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.9.2018)
178. Benyová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.9.2018)
179. Blašková Margita, Selce (dátum zaradenia: 24.9.2018)
180. Jasenák Marián, Mgr., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.10.2018)
181. Šaková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.10.2018)
182. Klusačeková Elena, Mgr., Poltár (dátum zaradenia: 17.10.2018)
183. Pánisová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.11.2018)
184. Sojka Ján, Senohrad (dátum zaradenia: 16.11.2018)
185. Jančíková Mária, Hiadeľ (dátum zaradenia: 19.11.2018)
186. Eliáš Július, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.11.2018)
187. Brachnová Mária, Lučenec (dátum zaradenia: 5.12.2018)
188. Samuelčíková Katarína, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.12.2018)
189. Tvrdoňová Želmíra, RNDr. CSc., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.12.2018)
190. Gáfriková Mária, Mgr., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.1.2019)
191. Hrašková Blažena, Brusno (dátum zaradenia: 8.1.2019)
192. Bradová Helena, Kotmanová (dátum zaradenia: 11.1.2019)
193. Lenhardová Božena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.1.2019)