Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DDaDSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:15 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Kirejevská 1192 DDaDSS Rimavská Sobota, Kirejevská 1192/23, 97901 Rimavská Sobota  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 3333, Terany (dátum zaradenia: 19.12.2018)
2. 3503, Kokava nad Rimavicou (dátum zaradenia: 9.4.2019)
3. 159, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 24.4.2019)
4. 4335, Čekovce, pošta Bzovík (dátum zaradenia: 17.5.2019)