Preskočiť navigáciu

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:13 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, Czambelova 286
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, Czambelova 283
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 283/17, 97613 Slovenská Ľupča
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 43188, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.9.2022)