Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Domov sociálnych služieb - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:23 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká - Dubová  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 3333, Terany (dátum zaradenia: 4.12.2018)
2. 3633, Dolná Ves (dátum zaradenia: 27.12.2018)
3. 3900, Brezno (dátum zaradenia: 21.1.2019)
4. 6947, Ráztoka (dátum zaradenia: 10.6.2019)