Preskočiť navigáciu

Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:4 osoby
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Sládkovičova 523
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko DD a DSS "Slatinka", Sládkovičova 523/2, 96201 Zvolenská Slatina
 

Poradovník čakateľov

Nie je evidovaný žiaden čakateľ.