Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:18 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Nová Bašta 138 Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta  

Poradovník čakateľov

1. Danyi Śtefan, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 8.6.2017)
2. Foglárová Ižmera, Gemerský Jablonec (dátum zaradenia: 23.5.2018)
3. Marko Ján, Lučenec (dátum zaradenia: 8.6.2018)
4. Csaba Ladislav, Fiľakovo (dátum zaradenia: 9.7.2018)
5. Czipczerová Mária, Hajnáčka (dátum zaradenia: 4.9.2018)
6. Kocsmáriková Gizela, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 23.10.2018)
7. Báštiová Irena, Blhovce (dátum zaradenia: 30.11.2018)
8. Dócsová Anna, Širkovce (dátum zaradenia: 3.1.2019)
9. Czeneová Mária, Hostice (dátum zaradenia: 3.1.2019)
10. Kovácsová Margita, Nová Bašta (dátum zaradenia: 7.1.2019)