Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:18 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Nová Bašta 138 Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 1695, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 8.6.2017)
2. 3018, Fiľakovo (dátum zaradenia: 9.7.2018)
3. 3710, Širkovce (dátum zaradenia: 3.1.2019)
4. 3410, Hostice (dátum zaradenia: 3.1.2019)
5. 3716, Nová Bašta (dátum zaradenia: 7.1.2019)
6. 4069, Dubovec (dátum zaradenia: 19.2.2019)
7. 4426, Tachty (dátum zaradenia: 1.4.2019)
8. 4427, Nová Bašta (dátum zaradenia: 5.4.2019)
9. 4919, Hostice (dátum zaradenia: 10.4.2019)
10. 3157, Breznička (dátum zaradenia: 27.5.2019)
11. 6924, Hodejov (dátum zaradenia: 5.6.2019)
12. 6971, Gemerský Jablonec (dátum zaradenia: 13.6.2019)
13. 7837, Čamovce (dátum zaradenia: 30.8.2019)
14. 7892, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.9.2019)