Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Stredisko DSS KOMPA, ul. 29. augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:ambulantná
Kapacita:20 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, ul. 29. augusta 1583 Stredisko DSS KOMPA, ul. 29. augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 4106, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.3.2019)