Preskočiť navigáciu

TENENET o.z.

Druh sociálnej služby: Sociálne poradenstvo - základné
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodina s maloletým dieťaťom, dieťa v krízovej sociálnej situácii a jeho rodina, FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, FO v dôchodkovom veku, FO v krízovej sociálnej situácii.
Deň začatia poskytovania:2.1.2023
Miesto poskytovania: Banskobystrický kraj
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Elena Kopcová, PhD.
Poskytovateľ: TENENET o.z.
Oravská  3083/4
90301  Senec
IČO: 42255015