Preskočiť navigáciu

Lekárne a výdajne ZP, okres Banská Bystrica

Verejná lekáreň Lekáreň SLOVENKA 66-51278821-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Hlavná ulica 713/106, 97637 Hrochoť 8:30 - 14:30
Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok WS Audiology SK s.r.o. 66-46637371-A0001
(Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok) Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok
Kuzmányho 832/2, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Medovka 66-46987355-A0002
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Na Troskách 14297/26, 97401 Banská Bystrica 9:00 - 21:00
Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok Akustik plus, s.r.o. 66-35934484-A0001
(Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok) Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok
Sládkovičova 2076/7, 97405 Banská Bystrica 9:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Selce 66-53374550-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Prekážky v prevádzkovaní:
od 30.01.2023 do 10.02.2023
Partizánska ulica 491/80, 97611 Selce dnes zatvorené
Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Lekáreň Ústavu farmácie SZU 52-36644331-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
Cesta k nemocnici 622/1, 97401 Banská Bystrica  
Verejná lekáreň Lekáreň OBATAN 66-52808262-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Janka Kráľa 1809/3, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 14:00
Verejná lekáreň Lekáreň Dr. Max 66-36602990-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Sládkovičova 6969/9, 97405 Banská Bystrica 7:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Ľupčianska 66-52217698-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Námestie SNP 446/42, 97613 Slovenská Ľupča 6:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň u Jonathana Pudinga 66-51224119-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Czambelova 281/13, 97613 Slovenská Ľupča 8:00 - 15:00
Verejná lekáreň Lekáreň BENU 66-48197947-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
SC POINT, Vajanského námestie 7, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 20:00
Verejná lekáreň Lekáreň ZDRAVOMED 66-51638312-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň u Angely 66-51071053-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 15:30
Verejná lekáreň Lekáreň BENU 66-48164461-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Terminál SC, 29.augusta 15147/37, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 20:00
Verejná lekáreň Lekáreň Montana 66-50860381-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Sládkovičova 7A, 97405 Banská Bystrica 7:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň v Terno EUROPA SC 66-47687541-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Na Troskách 14180/25, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 13:00 - 13:30 - 20:00
Verejná lekáreň Lekáreň SLNEČNICA 66-50565575-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Dolná 74, Banská Bystrica 7:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Arcus 66-48237876-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Námestie Ludvika Svobodu 5713/19, 97409 Banská Bystrica 7:00 - 15:30
Výdajňa zdravotníckych pomôcok STOMIA - ZP s.r.o. 66-36206547-A0001
(Výdajňa zdravotníckych pomôcok) Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Partizánska cesta 1637/28, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 16:30
Verejná lekáreň RADVANSKÁ LEKÁREŇ 66-36040576-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica 7:30 - 15:30
Výdajňa zdravotníckych pomôcok PROTETIKA, a.s. 66-31322859-A0002
(Výdajňa zdravotníckych pomôcok) Výdajňa zdravotníckych pomôcok
FNsP F. D. Roosevelta, Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok PROTETIKA 66-31322859-A0001
(Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok) Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 15:30
Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok ORTOTECH, spol. s r.o. 66-31619631-A0001
(Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok) Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica  
Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok ORTOPROplus 66-31715486-A0001
(Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok) Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97517 Banská Bystrica 8:00 - 16:00
Verejná lekáreň Naša lekáreň 66-00165549-A0139
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97517 Banská Bystrica 7:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň ZDRAVIE 66-31579051-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Partizánska cesta 12, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 17:00
Výdajňa zdravotníckych pomôcok Letmo 66-35890142-A0001
(Výdajňa zdravotníckych pomôcok) Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Medený Hámor 14602/5, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Dr. Max 66-47905573-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
TESCO, Zvolenská cesta 6465/8, 97405 Banská Bystrica 8:00 - 20:00
Verejná lekáreň Lekáreň Sitnianska 66-31937969-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Rudohorská 6860/16, 97411 Banská Bystrica 8:00 - 16:30
Verejná lekáreň Lekáreň SLNIEČKO 66-47384123-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Prekážky v prevádzkovaní:
od 31.01.2023 do 01.02.2023 (dočasne)
Horná 280/62, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 15:00
Verejná lekáreň Lekáreň Spojová 66-47769343-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Spojová 6986/25, 97404 Banská Bystrica 8:00 - 16:30
Verejná lekáreň Lekáreň Schneider 66-44224958-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 16:30 - 0:00 - 0:00
Verejná lekáreň Lekáreň Silybum 66-36636789-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Rudohorská 2002/27, 97411 Banská Bystrica 7:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň PRI PRAMENI 66-31601987-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Kapitulská 11, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 18:00
Verejná lekáreň Lekáreň pri starej nemocnici 66-31635717-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Cesta k nemocnici 1231/23, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 17:00
Verejná lekáreň Lekáreň STELLA 66-36638277-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Nám. slobody 5, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 17:00
Verejná lekáreň LEKÁREŇ POD BRÁNOU 66-45951896-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 18:00
Verejná lekáreň Lekáreň Podlavice 66-35491434-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Povstalecká cesta 4368/30, 97409 Banská Bystrica 7:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň OLÍVIA 66-36743755-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Námestie L. Svobodu 21, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 15:00
Verejná lekáreň Lekáreň Medical Park 66-45358788-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Bernolákova 4138/14A, 97405 Banská Bystrica 8:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň LAZOVNÁ 66-36635316-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Lazovná 238/7, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 16:30
Verejná lekáreň Lekáreň ILDA 66-36633437-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
29.augusta 1644/7, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 16:30
Pobočka verejnej lekárne Lekáreň Ľubietová 66-36633437-A0002
(Pobočka verejnej lekárne) Pobočka verejnej lekárne
Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová 8:00 - 15:00
Verejná lekáreň Lekáreň Dr.Max 66-36641138-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
OD KAUFLAND, 29.augusta 6241/63, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 20:00
Verejná lekáreň Lekáreň Dr.Max 66-31617514-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Horná 280/62, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 15:30
Verejná lekáreň Lekáreň Dr.Max 66-45299897-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Nám. Ľ. Štúra 14667/32, 97405 Banská Bystrica 8:00 - 20:00
Verejná lekáreň Lekáreň Dr.Max 66-44851065-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Tibora Andrašovana 14486/46, 97401 Banská Bystrica 07:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Dr.Max 66-46076492-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Kyjevské námestie 6242/1, 97404 Banská Bystrica 7:30 - 16:30
Verejná lekáreň Lekáreň Dr.Max 66-44079052-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Dolná 138/5, 97401 Banská Bystrica 8:00 - 16:30
Verejná lekáreň Lekáreň CARDIOPHARM 66-44665474-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Rudlovská cesta 5978/83, 97411 Banská Bystrica 7:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň BOSTON 66-44483538-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Kúpeľná 67, 97662 Brusno 8:00 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň Bellis 66-46432639-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Horná 77/24, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 16:00
Verejná lekáreň Lekáreň ARNIKA 66-31578632-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Kyjevské nám. 7, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 16:30
Verejná lekáreň Lekáreň Archa 66-48183971-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Kpt. Nálepku 5, 97404 Banská Bystrica dnes zatvorené
Verejná lekáreň Lekáreň AMBROZIA 66-43983758-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Rudohorská 6636/33A, 97411 Banská Bystrica 8:30 - 17:00
Verejná lekáreň Lekáreň Alchemilka 66-47976896-A0001
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Československej armády 23, 97401 Banská Bystrica 7:30 - 17:00
Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok AUDIOFON 66-36636045-A0001
(Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok) Výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok
Kapitána Jaroša 14093/3A, 97411 Banská Bystrica 8:30 - 16:30