Preskočiť navigáciu

Gynekologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Reprofit International s.r.o. - organizačná zložka)

Zariadenie bolo zrušené k 31.05.2024
Druh zariadenia: gynekologicko-pôrodnícka ambulancia gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Identifikátor: 61-54326591-A0001
Odborné zameranie: gynekológia a pôrodníctvo
reprodukčná medicína
Miesto prevádzkovania:
4. poschodie, m.č. A-562, A-564
Rőntgenova  3751/26-28
85101  Bratislava - mestská časť Petržalka
Poisťovne:
Poskytovateľ: Reprofit International s.r.o. - organizačná zložka
Röntgenova  3751/28
85101  Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 54326591
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.