Preskočiť navigáciu

Neurologická ambulancia, Senec, (NeuroCare, s.r.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 20.08.2019
Druh zariadenia: neurologická ambulancia neurologická ambulancia
Identifikátor: 61-36364487-A0001
Odborné zameranie: neurológia
Miesto prevádzkovania:
Poliklinika Senec
Nám. 1. mája 
90301  Senec
Poisťovne:
Poskytovateľ: NeuroCare, s.r.o.
Nám. 1. mája  6
90301  Senec
IČO: 36364487
Telefón:

+421 905839768

Neurológ. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore neurológia.
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.