Preskočiť navigáciu

Poliklinika, Staré Grunty, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.)

Druh zariadenia: poliklinika poliklinika
Identifikátor: 61-47236311-A0021
Miesto prevádzkovania:
Staré Grunty  56
84104  Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Poisťovne:
Poskytovateľ: MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.
Staré Grunty  56
84104  Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 47236311
Telefón:

+421 2 323 13 030

www.klinikamd.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované poliklinikou na tejto adrese

ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 2. NP, m.č 202, 61-47236311-A0014 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:30 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 1. PP, m.č. 006, 61-47236311-A0006 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:30 - 16:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 3. NP, m.č. 310, 61-47236311-A0037 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 3. NP, m.č. 304, 61-47236311-A0019 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:00 - 15:00 - 12:00 - 12:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie 2. NP, m.č. 202, 61-47236311-A0003 ambulancia klinickej logopédie 7:00 - 19:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 2. NP, m.č. 202, 61-47236311-A0004 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 19:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 3. NP, m.č. 311, endoskopická vyšetrovňa m.č. 312, miestnosť dekontaminácie a prípravy endoskopov m.č. 313, 61-47236311-A0048 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 8:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie 3. NP, m.č. 301, 61-47236311-A0043 ambulancia plastickej chirurgie 15:00 - 18:00
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva 1. PP, m.č. 006, 61-47236311-A0007 ambulancia telovýchovného lekárstva 7:00 - 19:00
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia tropickej medicíny 1. NP, m.č. 104 s priľahlými 2 samostatnými čakárňami prístupnými osobitnými vchodmi zvonka, 61-47236311-A0028 ambulancia tropickej medicíny dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie 3. NP, m.č. 301, 61-47236311-A0024 ambulancia úrazovej chirurgie 14:00 - 18:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 1. NP, m.č. 103, 61-47236311-A0015 ambulancia vnútorného lekárstva 7:30 - 16:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 3. NP, m.č. 301, 61-47236311-A0042 chirurgická ambulancia 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 2. NP, m.č. 204, 61-47236311-A0039 dermatovenerologická ambulancia 15:00 - 18:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia 2. NP, m.č. 203, 61-47236311-A0010 dermatovenerologická ambulancia 11:30 - 19:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia 3. NP, m.č. 310, 61-47236311-A0013 endokrinologická ambulancia 7:00 - 19:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 3. NP, m.č. 311, kolonoskopická vyšetrovňa m.č. 312, priľahlá miestnosť dekontaminácie a prípravy endoskopov m.č. 313, 61-47236311-A0044 gastroenterologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 17:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 2. NP, m.č. 205, 206, 61-47236311-A0036 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 2. NP, m.č. 201, 61-47236311-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 19:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia 3. NP, m.č. 311, kolonoskopická vyšetrovňa m.č. 312, priľahlá miestnosť dekontaminácie a prípravy endoskopov m.č. 313, 61-47236311-A0049 hepatologická ambulancia 8:00 - 13:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia 1. NP, m.č. 104 s priľahlými 2 samostatnými čakárňami prístupnými osobitnými vchodmi zvonka, 61-47236311-A0029 infektologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia 3. NP, m.č. 311, m.č. 312, m.č. 308, 61-47236311-A0046 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 8:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, hepatológia 3. NP, m.č. 311, kolonoskopická vyšetrovňa m.č. 312, priľahlá miestnosť dekontaminácie a prípravy endoskopov m.č. 313, 61-47236311-A0050 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia 3. NP, m.č. 311, m.č. 312, m.č. 308, 61-47236311-A0045 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 3. NP, m.č. 310, 61-47236311-A0001 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia 3. NP, m.č. 303, 61-47236311-A0041 nefrologická ambulancia 10:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 3. NP, m.č. 310, 61-47236311-A0038 neurologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 3. NP, m.č. 302, 61-47236311-A0012 neurologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 3. NP, m.č. 307, 306, spoločná prípravovňa, m.č. 308 perimetrická vyšetrovňa aj odbery, 61-47236311-A0033 oftalmologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 3. NP, m.č. 305, 61-47236311-A0008 oftalmologická ambulancia 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 3. NP, m.č. 301, 61-47236311-A0023 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 2. NP, m.č. 210 s audiometrickou vyšetrovacou kabínou m.č. 209, 61-47236311-A0040 otorinolaryngologická ambulancia dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia 2. NP, m.č. 208 so spoločnou prípravovňou s audiometrickou vyšetrovacou kabínou 2. NP, m.č. 209, 61-47236311-A0009 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 18:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 3. NP, m.č. 309, 61-47236311-A0027 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 18:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 3. NP, m.č. 309, 61-47236311-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 19:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 2. NP, m.č. 202, 61-47236311-A0005 psychiatrická ambulancia 9:00 - 19:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia 3. NP, m.č. 301, 61-47236311-A0051 reumatologická ambulancia  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1. PP, m.č. 002, 004, 005 individuálna a skupinová liečebná telesná výchova, m.č. 003 elektroliečba, 61-47236311-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:00 - 12:30 - 19:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 1. PP, ultrasonografická vyšetrovňa I, m.č. 008, RTG skiagrafická vyšetrovňa m.č. 007, ultrasonografická vyšetrovňa II, m.č. 303, 61-47236311-A0025 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 8:00 - 12:00 - 12:30 - 18:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia 3. NP, m.č. 303, 61-47236311-A0002 urologická ambulancia 7:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast 1. PP, m.č. 001, 61-47236311-A0017 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Neprítomnosti:
od 28.10.2022 do 28.10.2022
od 27.10.2022 do 27.10.2022
11:00 - 17:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 1. NP, m.č. 102, 61-47236311-A0032 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 1. NP, m.č. 103, 61-47236311-A0047 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 1. NP, m.č. 101, 61-47236311-A0018 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 14:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.