Preskočiť navigáciu

Poliklinika, Americké námestie, Bratislava-Staré Mesto, (ZAMA s.r.o.)

Druh zariadenia: poliklinika poliklinika
Identifikátor: 61-35870940-A0001
Miesto prevádzkovania:
Americké námestie  3
81107  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poisťovne:
Poskytovateľ: ZAMA s.r.o.
Viedenská cesta  3251/7
85101  Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 35870940
Telefón:

+421 2 529 25 688

Ďalšie zariadenia prevádzkované poliklinikou na tejto adrese

ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Neobsadené. 61-35870940-A0009 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 61-35870940-A0007 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia tropickej medicíny. 61-35870940-A0010 ambulancia tropickej medicíny 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 61-35870940-A0005 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. 61-35870940-A0004 infektologická ambulancia 7:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 61-35870940-A0006 oftalmologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Neobsadené. 61-35870940-A0008 reumatologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
špecializovaná ambulancia Špecializovaná ambulancia, posudkové lekárstvo. 61-35870940-A0011 špecializovaná ambulancia 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neobsadené. 61-35870940-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast ! Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Neobsadené. 61-35870940-A0003 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Zariadenie bolo zrušené k 26.03.2019
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Neobsadené. 61-35870940-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.