Preskočiť navigáciu

Poliklinika, Šancová, Bratislava-Nové Mesto, (NOVAPHARM, s.r.o.)

Druh zariadenia: poliklinika poliklinika
Identifikátor: 51-35768568-A0004
Miesto prevádzkovania:
Železničná nemocnica a poliklinika
Šancová  3150/110
83104  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne:
Poskytovateľ: NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova  3754/23
85101  Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 35768568
Telefón:

+421 39143000, 0421 39143333

www.znap.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované poliklinikou na tejto adrese

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia 51-35768568-A0092 algeziologická ambulancia 11:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 51-35768568-A0094 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-35768568-A0021 ambulancia klinickej psychológie 11:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 51-35768568-A0159 ambulancia klinickej psychológie  
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie 51-35768568-A0028 ambulancia plastickej chirurgie 7:00 - 11:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva 51-35768568-A0158 ambulancia pracovného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie 51-35768568-A0157 ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-35768568-A0150 ambulancia vnútorného lekárstva  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-35768568-A0038 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 51-35768568-A0104 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Sylvia Remišová 51-35768568-A0103 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia 51-35768568-A0155 angiologická ambulancia  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Nemessanyi 51-35768568-A0008 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Elena Barthová 51-35768568-A0009 dermatovenerologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Diabetologická ambulancia 51-35768568-A0010 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Adriana Bednárová, PhD. 51-35768568-A0011 endokrinologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 16:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FRO - Liečebná rehabilitácia - masáže, Poliklinika Trnavské Mýto 51-35768568-A0014 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FRO - Liečebná telesná výchova, Poliklinika Trnavské Mýto 51-35768568-A0099 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:15 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia 51-35768568-A0015 gastroenterologická ambulancia 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:45
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 51-35768568-A0111 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim. prof. SZU 51-35768568-A0112 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:00 - 10:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Branislav Koreň 51-35768568-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia 51-35768568-A0048 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 13:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia 51-35768568-A0089 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo 51-35768568-A0049 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia 51-35768568-A0051 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia 51-35768568-A0053 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia 51-35768568-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia 51-35768568-A0054 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Vladimír Ťažký, PhD. 51-35768568-A0018 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Zuzana Maďaričová 51-35768568-A0113 kardiologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 16:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia 51-35768568-A0023 nefrologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia MUDr. Gazdíková 51-35768568-A0024 neurologická ambulancia 7:30 - 11:45
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 51-35768568-A0121 neurologická ambulancia 7:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Doc. MUDr. Eleonóra Klímová CSc. 51-35768568-A0119 neurologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Hebortová Michaela 51-35768568-A0118 neurologická ambulancia 11:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Ivan Buran, PhD. 51-35768568-A0120 neurologická ambulancia 7:00 - 12:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Eva Jakabovičová 51-35768568-A0025 oftalmologická ambulancia 7:00 - 13:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Marcela Zaujecová 51-35768568-A0124 oftalmologická ambulancia 6:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia 51-35768568-A0026 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Gašparová Eva 51-35768568-A0128 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Tatiana Mikulíková 51-35768568-A0027 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 51-35768568-A0151 pneumologicko-ftizeologická ambulancia  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia 51-35768568-A0031 psychiatrická ambulancia 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek RDG - CT, Poliklinika Trnavské Mýto 51-35768568-A0143 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Poliklinika Trnavské Mýto 51-35768568-A0033 reumatologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Gabrišková Monika 51-35768568-A0055 stacionár 7:00 - 13:00 - 13:30 - 14:45
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo, MUDr. Remšová Sylvia 51-35768568-A0056 stacionár 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:45
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 51-35768568-A0043 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia FRO - Klasické masáže, sauna, 51-35768568-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia 51-35768568-A0144 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Jozef Mardiak 51-35768568-A0037 urologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0060 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 11:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0152 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0135 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 13:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0136 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0137 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:15 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0139 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:15 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých 51-35768568-A0140 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Alan Eisner 51-35768568-A0153 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Beata Miháliková 51-35768568-A0138 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Beata Rojková 51-35768568-A0154 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lýdia Forišová 51-35768568-A0133 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:15 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Miloslav Miklošovič 51-35768568-A0039 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:15 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Miriam Stáreková 51-35768568-A0134 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.