Preskočiť navigáciu

Aktuality a oznamy

Chrípková sezóna 2014/2015 - usmernenie pre lekárov
27.08.2014

Odporúčania hlavného hygienika SR, týkajúce sa očkovania proti chrípke v sezóne 2014/2015

Usmernenie v súvislosti s epidémiou Eboly
12.08.2014

V súvislosti s epidémiou Eboly odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky...

Nahlasovanie prekážky v prevádzkovaní lekárne
15.07.2014

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok sú povinný oznámiť dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní farmaceutovi samosprávneho kraja vopred.

Nahlasovanie neprítomnosti v ambulancii
15.07.2014

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú povinný oznámiť dočasnú neprítomnosť príslušnému samosprávnemu kraju.

Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami
21.05.2014

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky...

Upozornenie na novelizáciu zákona č. 578/2004 Z. z.
17.04.2014

dovoľujeme si Vás upozorniť na novelizáciu zákona č.578/2004 Z. z., ktorou sa menia, resp. konkretizujú niektoré povinnosti pri výkone samostatnej zdravotnej praxe.

Pribudli zdravotnícke zariadenia Bratislavského samosprávneho kraja
01.02.2014

Na stránkach pribudli zdravotnícke zariadenia Bratislavského samosprávneho kraja

Hlásenie o spotrebe OPL za rok 2013
20.12.2013
Oznam pre lekárne!

Vypĺňanie hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2013...

Schvaľovanie prevádzkového času v BSK
08.10.2013

Už aj prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v bratislavskom kraji môžu žiadať o schválenie prevádzkového času elektronicky.

Žiadosť o schválenie prevádzkového času
24.09.2013

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v trenčianskom a žilinskom kraji môžu žiadať o schválenie prevádzkového času elektronicky.

<< < 8 9 10 11 12 > >>