Preskočiť navigáciu

Nemocnica BORY, a. s.

IČO:53773411
Sídlo:Digital Park II, Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač (Vnútorné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Algeziológia, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Nefrológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia ruky, Mamológia, Gastroenterologická chirurgia) 61-53773411-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Algeziológia) 61-53773411-A0013 algeziologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Lamač (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-53773411-A0024 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Bratislava-Lamač (Cievna chirurgia) 61-53773411-A0019 ambulancia cievnej chirurgie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Lamač (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-53773411-A0007 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Lamač (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-53773411-A0074 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Bratislava-Lamač (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-53773411-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Bratislava-Lamač (Klinická farmakológia) 61-53773411-A0016 ambulancia klinickej farmakológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Lamač (Klinická imunológia a alergológia) 61-53773411-A0009 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Bratislava-Lamač (Klinická logopédia) 61-53773411-A0032 ambulancia klinickej logopédie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Bratislava-Lamač (Klinická onkológia) 61-53773411-A0015 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Bratislava-Lamač (Klinická onkológia) 61-53773411-A0073 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Lamač (Klinická psychológia) 61-53773411-A0031 ambulancia klinickej psychológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Bratislava-Lamač (Neurochirurgia) 61-53773411-A0022 ambulancia neurochirurgická Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia nukleárnej medicíny Ambulancia nukleárnej medicíny, Bratislava-Lamač (Nukleárna medicína) 61-53773411-A0033 ambulancia nukleárnej medicíny Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Bratislava-Lamač (Pediatrická hematológia a onkológia) 61-53773411-A0036 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Bratislava-Lamač (Plastická chirurgia) 61-53773411-A0020 ambulancia plastickej chirurgie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Bratislava-Lamač (Radiačná onkológia) 61-53773411-A0039 ambulancia radiačnej onkológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Bratislava-Lamač (Radiačná onkológia) 61-53773411-A0080 ambulancia radiačnej onkológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Bratislava-Lamač (Radiačná onkológia) 61-53773411-A0076 ambulancia radiačnej onkológie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Bratislava-Lamač (úrazová chirurgia) 61-53773411-A0018 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Lamač (Vnútorné lekárstvo) 61-53773411-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Angiológia) 61-53773411-A0004 angiologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-53773411-A0065 chirurgická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-53773411-A0017 chirurgická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Dermatovenerológia) 61-53773411-A0014 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Endokrinológia) 61-53773411-A0008 endokrinologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 11:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gastroenterológia) 61-53773411-A0069 gastroenterologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gastroenterológia) 61-53773411-A0005 gastroenterologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gastroenterológia) 61-53773411-A0068 gastroenterologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia) 61-53773411-A0027 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 61-53773411-A0029 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 61-53773411-A0028 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-53773411-A0078 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Gynekológia a pôrodníctvo, Mamológia) 61-53773411-A0026 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Hematológia a transfuziológia) 61-53773411-A0011 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Hepatológia) 61-53773411-A0030 hepatologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia ruky, Bratislava-Lamač (Chirurgia ruky) 61-53773411-A0091 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-53773411-A0055 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia, Bratislava-Lamač (Cievna chirurgia) 61-53773411-A0053 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Bratislava-Lamač (Gastroenterológia) 61-53773411-A0062 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Bratislava-Lamač (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-53773411-A0054 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, hrudníková chirurgia, Bratislava-Lamač (Hrudníková chirurgia) 61-53773411-A0089 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, mamológia, Bratislava-Lamač (Mamológia) 61-53773411-A0090 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, Bratislava-Lamač (Maxilofaciálna chirurgia) 61-53773411-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, neurochirurgia, Bratislava-Lamač (Neurochirurgia) 61-53773411-A0056 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Bratislava-Lamač (Oftalmológia) 61-53773411-A0057 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Bratislava-Lamač (Ortopédia) 61-53773411-A0058 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Bratislava-Lamač (Otorinolaryngológia) 61-53773411-A0059 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Bratislava-Lamač (Plastická chirurgia) 61-53773411-A0060 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, pneumológia a ftizeológia, Bratislava-Lamač (Pneumológia a ftizeológia) 61-53773411-A0063 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Bratislava-Lamač (úrazová chirurgia) 61-53773411-A0061 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Bratislava-Lamač (Urológia) 61-53773411-A0052 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia) 61-53773411-A0067 kardiologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia) 61-53773411-A0003 kardiologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Nefrológia) 61-53773411-A0006 nefrologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 10:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-53773411-A0012 neurologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-53773411-A0075 neurologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 10:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Oftalmológia) 61-53773411-A0034 oftalmologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Oftalmológia) 61-53773411-A0071 oftalmologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Oftalmológia) 61-53773411-A0081 oftalmologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Lamač (Ortopédia) 61-53773411-A0066 ortopedická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Lamač (Ortopédia) 61-53773411-A0021 ortopedická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Otorinolaryngológia) 61-53773411-A0070 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Otorinolaryngológia) 61-53773411-A0035 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Bratislava-Lamač (Pediatria, Neonatológia) 61-53773411-A0079 pediatrická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Pneumológia a ftizeológia) 61-53773411-A0037 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Bratislava-Lamač (Psychiatria) 61-53773411-A0038 psychiatrická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Reumatológia) 61-53773411-A0010 reumatologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
stacionár Stacionár, algeziológia, Bratislava-Lamač (Algeziológia) 61-53773411-A0040 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
stacionár Stacionár, gastroenterológia, Bratislava-Lamač (Gastroenterológia) 61-53773411-A0041 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 13:30
stacionár Stacionár, klinická onkológia, Bratislava-Lamač (Klinická onkológia) 61-53773411-A0042 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 13:30
stacionár Stacionár, nefrológia, Bratislava-Lamač (Nefrológia) 61-53773411-A0046 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 10:30 - 16:00
stacionár Stacionár, neurológia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-53773411-A0043 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 13:30
stacionár Stacionár, ortopédia, Bratislava-Lamač (Ortopédia) 61-53773411-A0044 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
stacionár Stacionár, vnútorné lekárstvo, Bratislava-Lamač (Vnútorné lekárstvo) 61-53773411-A0045 stacionár Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 7:30 - 13:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Bratislava-Lamač (Centrálna sterilizácia) 61-53773411-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Bratislava-Lamač (Funkčná diagnostika) 61-53773411-A0047 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Bratislava-Lamač (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-53773411-A0048 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Bratislava-Lamač (Hematológia a transfuziológia) 61-53773411-A0077 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia, Bratislava-Lamač (Intervenčná rádiológia) 61-53773411-A0049 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, Bratislava-Lamač (Magnetická rezonancia) 61-53773411-A0084 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, Bratislava-Lamač (Magnetická rezonancia) 61-53773411-A0085 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, mamografia, Bratislava-Lamač (Mamografia) 61-53773411-A0087 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, mamografia, Bratislava-Lamač (Mamografia) 61-53773411-A0086 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Bratislava-Lamač (Nukleárna medicína) 61-53773411-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Bratislava-Lamač (Počítačová tomografia - CT) 61-53773411-A0083 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Bratislava-Lamač (Počítačová tomografia - CT) 61-53773411-A0082 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Lamač (Radiačná onkológia) 61-53773411-A0064 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Lamač (Rádiológia) 61-53773411-A0051 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Urológia) 61-53773411-A0072 urologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Urológia) 61-53773411-A0023 urologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00