Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO:00610411
Sídlo:Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ Lekáreň SV. LUKÁŠA 63-00610411-A0057
(Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ) Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Nemocničná, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Dermatovenerológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia) 63-00610411-A0056 všeobecná nemocnica Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Oľga Polacká, Považská Bystrica (Algeziológia) 63-00610411-A0031 algeziologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Ján Kozánek, Považská Bystrica (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-00610411-A0030 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Považská Bystrica (Detská psychiatria) 63-00610411-A0043 ambulancia detskej psychiatrie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 11:00 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Ivana Čekanová, Považská Bystrica (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610411-A0053 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I., Považská Bystrica (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0073 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II., Považská Bystrica (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0023 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I, Považská Bystrica (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610411-A0051 eRecept ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II, Považská Bystrica (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610411-A0040 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Považská Bystrica (Klinická logopédia) 63-00610411-A0021 ambulancia klinickej logopédie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie I., Považská Bystrica (Klinická onkológia) 63-00610411-A0025 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie II., Považská Bystrica (Klinická onkológia) 63-00610411-A0003 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie I., Považská Bystrica (Klinická psychológia) 63-00610411-A0020 ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie II., Považská Bystrica (Klinická psychológia) 63-00610411-A0069 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ! Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Považská Bystrica (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 63-00610411-A0039 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, MUDr. Peter Truchlý, Považská Bystrica (Pediatrická kardiológia) 63-00610411-A0084 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Martina Košutová, Považská Bystrica (Pediatrická nefrológia) 63-00610411-A0087 ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Považská Bystrica (Pediatrická neurológia) 63-00610411-A0045 ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Martina Babecová, Považská Bystrica (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0088 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, Považská Bystrica (Pracovné lekárstvo, Medicína drogových závislostí) 63-00610411-A0041 ambulancia pracovného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Oleksandr Bodnar, Považská Bystrica (úrazová chirurgia) 63-00610411-A0028 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva I, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0055 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva III- prijmová ambulancia, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0075 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr.Helena Kmecíková, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0059 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 8:00 - 11:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Nemocničná, Považská Bystrica 51-00610411-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nemocničná, Považská Bystrica 51-00610411-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica 16:00 - 22:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Roman Grbál, Považská Bystrica (Angiológia) 63-00610411-A0085 angiologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia I., Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0034 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia II., Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0072 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia III., Považská Bystrica (Onkológia v chirurgii) 63-00610411-A0032 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia IV., Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0081 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia I - prijmová ambulancia, Považská Bystrica (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0002 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 9:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia II, Považská Bystrica (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0083 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Petra Wallenfelsová, Považská Bystrica (Endokrinológia) 63-00610411-A0050 objednávanie eRecept endokrinologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Andrea Krajčíková, Považská Bystrica (Gastroenterológia) 63-00610411-A0052 gastroenterologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Miriam Lahdová, Považská Bystrica (Geriatria) 63-00610411-A0024 geriatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I., Považská Bystrica (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0038 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II., Považská Bystrica (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0080 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia I., Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0022 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia II., Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0068 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Rozália Hachlincová, Považská Bystrica (Infektológia) 63-00610411-A0048 infektologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr.Ladislav Korec, Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0017 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Považská Bystrica (Gastroenterológia) 63-00610411-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr.Martin Krištofík, Považská Bystrica (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0016 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Škrovinová Denisa, Považská Bystrica (Oftalmológia) 63-00610411-A0019 objednávanie zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Marcel Sumec, Považská Bystrica (Ortopédia) 63-00610411-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr.Peter Rác, Považská Bystrica (Otorinolaryngológia) 63-00610411-A0018 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr.Ján Šebo, Považská Bystrica (Urológia) 63-00610411-A0074 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia I, Považská Bystrica (Kardiológia) 63-00610411-A0054 kardiologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia II, Považská Bystrica (Kardiológia) 63-00610411-A0060 kardiologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Považská Bystrica (Nefrológia) 63-00610411-A0049 nefrologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia I., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0046 objednávanie neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 04.01.2023 do 05.01.2023 , Akútne stavy si obvodní lekári vytelefonujú s inými neurológmi.
od 04.12.2022 do 05.12.2022 , Akútne stavy si obvodný lekári vytelefonujú s inými neurológmi.
od 04.11.2022 do 05.12.2022 , Akútne stavy si obvodní lekári vytelefonujú s inými neurológmi.
od 23.12.2022 do 23.12.2022 , Akútne stavy si obvodní lekári vytelefonujú s inými neurológmi.
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia II., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0076 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia III., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0062 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia IV., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0063 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 13:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia I., Považská Bystrica (Oftalmológia) 63-00610411-A0026 oftalmologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II., Považská Bystrica (Oftalmológia) 63-00610411-A0067 objednávanie oftalmologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 28.11.2022 do 28.11.2022 , MUDr. Kallová - dovolenka akútne stavy zastupuje MUDr. Kudlová - do 10:00 hod.
od 19.10.2022 do 31.12.2022 , MUDr. Pinterová PN do odvolania
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia I., Považská Bystrica (Ortopédia) 63-00610411-A0029 ortopedická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia II., Považská Bystrica (Ortopédia) 63-00610411-A0082 ortopedická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Peter Rác, Považská Bystrica (Otorinolaryngológia) 63-00610411-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 10:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Peter Truchlý, Považská Bystrica (Pediatria) 63-00610411-A0079 pediatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 8:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I., Považská Bystrica (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0047 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II., Považská Bystrica (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0061 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia I., Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0044 psychiatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 02.11.2022 do 30.11.2022 , sestra v ambulancii prítomná v čase od 8.00 - 12.00hod.
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia II, Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0042 psychiatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 02.06.2022 do 31.12.2022 , Dlhodobá PN
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia III., Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0077 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia IV., Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0078 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Radiodiagnosticke oddelenie NsP, 2. poschodie, Považská Bystrica (Rádiológia) 63-00610411-A0012 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 0:00 - 24:00
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, MUDr.Tomáš Kopál, Považská Bystrica (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0007 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 19:00
stacionár Stacionár, hematológia a transfuziológia, Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0006 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 8:00 - 13:00
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr.Branislan Brežný, Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0005 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr.Ivana Némethová, Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0001 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Považská Bystrica (Funkčná diagnostika) 63-00610411-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr.Ivana Michálková, Považská Bystrica (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr.Marta Kavecká, Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0011 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr.Viliam Kalman, Považská Bystrica (Klinická mikrobiológia) 63-00610411-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Mudr.Eva Morávková, Považská Bystrica (Patologická anatómia) 63-00610411-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Považská Bystrica (Rádiológia) 63-00610411-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica  
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Považská Bystrica 1 (Rýchla lekárska pomoc) 72-00610411-A0035 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Považská Bystrica  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Považská Bystrica 2 (Rýchla zdravotná pomoc) 72-00610411-A0234 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 2, Považská Bystrica  
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Považská Bystrica (Mobilné odberové miesto) 27-00610411-A0001 mobilné odberové miesto Areál NsP, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica PCR Covid-Pass
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Peter Truchlý, Papradno (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 63-00610411-A0086 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Papradno 1515, 01813 Papradno dnes neordinuje