Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

IČO:00610411
Sídlo:Nemocničná 986/1, 01726 Považská Bystrica

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ Lekáreň SV. LUKÁŠA 63-00610411-A0057
(Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ) Verejná lekáreň s oprávnením zásobovať ÚZZ
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 7:00 - 15:00

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Nemocničná, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Dermatovenerológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia) 63-00610411-A0056 všeobecná nemocnica Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Vladimír Minárik, Považská Bystrica (Algeziológia) 63-00610411-A0031 algeziologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Ján Kozánek, Považská Bystrica (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-00610411-A0030 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Považská Bystrica (Detská psychiatria) 63-00610411-A0043 ambulancia detskej psychiatrie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Ivana Čekanová, Považská Bystrica (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610411-A0053 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I., Považská Bystrica (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0073 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II., Považská Bystrica (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0023 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I, Považská Bystrica (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610411-A0051 eRecept ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II, Považská Bystrica (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610411-A0040 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Považská Bystrica (Klinická logopédia) 63-00610411-A0021 ambulancia klinickej logopédie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie I., Považská Bystrica (Klinická onkológia) 63-00610411-A0025 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie II., Považská Bystrica (Klinická onkológia) 63-00610411-A0003 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie I., Považská Bystrica (Klinická psychológia) 63-00610411-A0020 ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie II., Považská Bystrica (Klinická psychológia) 63-00610411-A0069 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. Jaroslava Múdra, Považská Bystrica (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 63-00610411-A0093 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, MUDr. Peter Truchlý, Považská Bystrica (Pediatrická kardiológia) 63-00610411-A0084 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Martina Košutová, Považská Bystrica (Pediatrická nefrológia) 63-00610411-A0087 ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Považská Bystrica (Pediatrická neurológia) 63-00610411-A0045 ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 11:00 - 13:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Martina Babecová, Považská Bystrica (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0088 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
Neprítomnosti:
od 14.06.2024 do 14.06.2024
od 05.04.2024 do 05.04.2024
od 23.02.2024 do 23.02.2024
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Oleksandr Bodnar, Považská Bystrica (úrazová chirurgia) 63-00610411-A0028 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva II., Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0055 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva IV. - prijmová ambulancia, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0075 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 12:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr.Helena Kmecíková, Považská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0059 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Roman Grbál, Považská Bystrica (Angiológia) 63-00610411-A0085 angiologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia I., Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0034 chirurgická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia II., Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0081 chirurgická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia III., Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0072 chirurgická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia III., Považská Bystrica (Onkológia v chirurgii) 63-00610411-A0032 chirurgická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia I - prijmová ambulancia, Považská Bystrica (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0002 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 9:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia II, Považská Bystrica (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0083 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Považská Bystrica (Endokrinológia) 63-00610411-A0050 objednávanie eRecept endokrinologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Andrea Krajčíková, Považská Bystrica (Gastroenterológia) 63-00610411-A0052 gastroenterologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Miriam Lahdová, Považská Bystrica (Geriatria) 63-00610411-A0024 geriatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 22.02.2024 do 22.02.2024
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I., Považská Bystrica (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0038 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II., Považská Bystrica (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0080 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia I., Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0022 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia II., Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0068 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Rozália Hachlincová, Považská Bystrica (Infektológia) 63-00610411-A0048 infektologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr.Ladislav Korec, Považská Bystrica (Chirurgia) 63-00610411-A0017 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Považská Bystrica (Gastroenterológia) 63-00610411-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr.Martin Krištofík, Považská Bystrica (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0016 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Škrovinová Denisa, Považská Bystrica (Oftalmológia) 63-00610411-A0019 objednávanie zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Marcel Sumec, Považská Bystrica (Ortopédia) 63-00610411-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr.Peter Rác, Považská Bystrica (Otorinolaryngológia) 63-00610411-A0018 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr.Ján Šebo, Považská Bystrica (Urológia) 63-00610411-A0074 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia I, Považská Bystrica (Kardiológia) 63-00610411-A0054 kardiologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia II, Považská Bystrica (Kardiológia) 63-00610411-A0060 kardiologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Považská Bystrica (Mobilné odberové miesto) 27-00610411-A0001 mobilné odberové miesto Areál NsP, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica PCR Covid-Pass
mobilný hospic Mobilný hospic, Považská Bystrica (Domáca hospicová starostlivosť) 63-00610411-A0092 mobilný hospic Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Považská Bystrica (Nefrológia) 63-00610411-A0049 nefrologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia I., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0046 objednávanie neurologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia II-prijímová, Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0076 neurologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia III., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0062 neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 26.02.2024 do 26.02.2024
od 22.02.2024 do 23.02.2024
od 22.02.2024 do 23.02.2024
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia IV., Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0063 neurologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 11:00 - 13:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia I., Považská Bystrica (Oftalmológia) 63-00610411-A0026 oftalmologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II., Považská Bystrica (Oftalmológia) 63-00610411-A0067 oftalmologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 13.10.2023 do 01.01.2026 , MUDr. A. Kallová - dlhodobá neprítomnosť - MD
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia I., Považská Bystrica (Ortopédia) 63-00610411-A0029 ortopedická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia II., Považská Bystrica (Ortopédia) 63-00610411-A0082 ortopedická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Peter Rác, Považská Bystrica (Otorinolaryngológia) 63-00610411-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Peter Truchlý, Považská Bystrica (Pediatria) 63-00610411-A0079 pediatrická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I., Považská Bystrica (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0047 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II., Považská Bystrica (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0061 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia I., Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0044 psychiatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 31.01.2024 do 29.02.2024
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia II., Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0077 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 11:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia III-prijímová, Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0078 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia IV, Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0042 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Radiodiagnosticke oddelenie NsP, 2. poschodie, Považská Bystrica (Rádiológia) 63-00610411-A0012 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 0:00 - 24:00
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, MUDr.Tomáš Kopál, Považská Bystrica (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0007 stacionár Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 19:00
stacionár Stacionár, hematológia a transfuziológia, Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0006 stacionár Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 8:00 - 13:00
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr.Branislan Brežný, Považská Bystrica (Neurológia) 63-00610411-A0005 stacionár Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr.Ivana Némethová, Považská Bystrica (Psychiatria) 63-00610411-A0001 stacionár Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Považská Bystrica (Funkčná diagnostika) 63-00610411-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr.Ivana Michálková, Považská Bystrica (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr.Marta Kavecká, Považská Bystrica (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0011 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr.Viliam Kalman, Považská Bystrica (Klinická mikrobiológia) 63-00610411-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Mudr.Eva Morávková, Považská Bystrica (Patologická anatómia) 63-00610411-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Považská Bystrica (Rádiológia) 63-00610411-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast II., Považská Bystrica (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 63-00610411-A0091 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lucia Ďurišová, Považská Bystrica (Všeobecné lekárstvo) 63-00610411-A0090 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 14:00
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Považská Bystrica 1 (Rýchla lekárska pomoc) 72-00610411-A0035 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 1, Považská Bystrica  
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Považská Bystrica 2 (Rýchla zdravotná pomoc) 72-00610411-A0234 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 2, Považská Bystrica  
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Nemocničná, Považská Bystrica. 51-00610411-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nemocničná, Považská Bystrica. 51-00610411-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica 16:00 - 22:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Papradno (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 63-00610411-A0086 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Papradno 1515, 01813 Papradno