Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

IČO:44927380
Sídlo:Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Špitálska, Michalovce (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, Radiačná onkológia, Neonatológia, Geriatria, Doliečovacie, Dlhodobo chorých, JIS centrálna, Onkológia v gynekológii) 68-44927380-A0001 všeobecná nemocnica Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Michalovce (Algeziológia) 68-44927380-A0017 algeziologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 10:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Michalovce (Anestéziológia a intenzívna medicína) 68-44927380-A0003 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Michalovce (Cievna chirurgia) 68-44927380-A0056 ambulancia cievnej chirurgie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Michalovce (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-44927380-A0058 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Michalovce (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-44927380-A0066 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Michalovce (Klinická farmakológia) 68-44927380-A0063 ambulancia klinickej farmakológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Michalovce (Klinická logopédia) 68-44927380-A0022 ambulancia klinickej logopédie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Michalovce (Klinická onkológia) 68-44927380-A0078 ambulancia klinickej onkológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 10:00 - 12:00 - 12:30 - 17:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Michalovce (Klinická onkológia) 68-44927380-A0014 ambulancia klinickej onkológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Michalovce (Klinická psychológia) 68-44927380-A0023 ambulancia klinickej psychológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Michalovce (Neurochirurgia) 68-44927380-A0064 ambulancia neurochirurgická Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Michalovce (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 68-44927380-A0024 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Michalovce (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 68-44927380-A0025 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Michalovce (Pediatrická kardiológia) 68-44927380-A0026 ambulancia pediatrickej kardiológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Michalovce (Pediatrická nefrológia) 68-44927380-A0027 ambulancia pediatrickej nefrológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Michalovce (Pediatrická neurológia) 68-44927380-A0028 ambulancia pediatrickej neurológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Michalovce (Plastická chirurgia) 68-44927380-A0065 ambulancia plastickej chirurgie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Michalovce (Radiačná onkológia) 68-44927380-A0029 ambulancia radiačnej onkológie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Michalovce (úrazová chirurgia) 68-44927380-A0012 ambulancia úrazovej chirurgie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Michalovce (úrazová chirurgia) 68-44927380-A0077 ambulancia úrazovej chirurgie Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Michalovce (Vnútorné lekárstvo) 68-44927380-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Michalovce (Vnútorné lekárstvo) 68-44927380-A0047 ambulancia vnútorného lekárstva Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Michalovce (Angiológia) 68-44927380-A0062 angiologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Michalovce (Chirurgia) 68-44927380-A0009 chirurgická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Michalovce (Chirurgia) 68-44927380-A0074 chirurgická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Michalovce (Dermatovenerológia) 68-44927380-A0052 dermatovenerologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Michalovce (Endokrinológia) 68-44927380-A0057 endokrinologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Michalovce (Gastroenterológia) 68-44927380-A0019 gastroenterologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Michalovce (Geriatria) 68-44927380-A0020 geriatrická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Michalovce (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-44927380-A0008 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Michalovce (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-44927380-A0073 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Michalovce (Hematológia a transfuziológia) 68-44927380-A0015 hematologická a transfúziologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, hepatológia - abdominálna ultrasonografia u dospelých, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Michalovce (Hepatológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia) 68-44927380-A0082 hepatologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 13:45 - 14:15 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Michalovce (Infektológia) 68-44927380-A0005 infektologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Michalovce (Infektológia) 68-44927380-A0072 infektologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 13:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Michalovce (Kardiológia) 68-44927380-A0018 kardiologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Michalovce (Nefrológia) 68-44927380-A0030 nefrologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Michalovce (Neurológia) 68-44927380-A0050 neurologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 9:00 - 13:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Michalovce (Neurológia) 68-44927380-A0049 neurologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Michalovce (Oftalmológia) 68-44927380-A0053 oftalmologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Michalovce (Ortopédia) 68-44927380-A0010 ortopedická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Michalovce (Ortopédia) 68-44927380-A0075 ortopedická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Michalovce (Foniatria) 68-44927380-A0067 otorinolaryngologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Michalovce (Otorinolaryngológia) 68-44927380-A0013 otorinolaryngologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Michalovce (Pediatria, Neonatológia) 68-44927380-A0006 pediatrická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Michalovce (Pneumológia a ftizeológia) 68-44927380-A0048 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Michalovce (Pneumológia a ftizeológia) 68-44927380-A0079 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Michalovce (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 68-44927380-A0085 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Michalovce (Hematológia a transfuziológia) 68-44927380-A0039 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická farmakológia, Michalovce (Klinická farmakológia) 68-44927380-A0041 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nemocničná krvná banka, Michalovce (Nemocničná krvná banka) 68-44927380-A0084 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Michalovce (Nukleárna medicína) 68-44927380-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Michalovce (Radiačná onkológia) 68-44927380-A0040 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Michalovce (Urológia) 68-44927380-A0076 urologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Michalovce (Urológia) 68-44927380-A0011 urologická ambulancia Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Michalovce (Všeobecné lekárstvo) 68-44927380-A0080 všeobecná ambulancia pre dospelých Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce 10:00 - 12:00 - 12:30 - 17:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Michalovce (Chirurgia) 68-44927380-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Michalovce (Gastroenterológia) 68-44927380-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Michalovce (Gynekológia a pôrodníctvo) 68-44927380-A0036 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Michalovce (Oftalmológia) 68-44927380-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Michalovce (Ortopédia) 68-44927380-A0031 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Michalovce (Otorinolaryngológia) 68-44927380-A0035 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Michalovce (úrazová chirurgia) 68-44927380-A0034 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Michalovce (Urológia) 68-44927380-A0032 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Michalovce (Centrálna sterilizácia) 68-44927380-A0042 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Michalovce (Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia) 68-44927380-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Michalovce (Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 68-44927380-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia, Michalovce (Intervenčná rádiológia) 68-44927380-A0081 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Michalovce (Rádiológia) 68-44927380-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Michalovce (Rádiológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 68-44927380-A0070 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Michalovce (Rádiológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 68-44927380-A0071 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Michalovce (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 68-44927380-A0069 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Michalovce (Rádiológia, Mamografia) 68-44927380-A0068 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia 6 - magnetická rezonancia, Michalovce (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 68-44927380-A0051 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Špitálska 6738/4, 07101 Michalovce  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Michalovce (Všeobecné lekárstvo) 68-44927380-A0061 všeobecná ambulancia pre dospelých Obrancov mieru 1846/4, 07101 Michalovce