Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Špitálska, Michalovce, (Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 68-44927380-A0001
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
infektológia
JIS infekčná
pneumológia a ftizeológia
neurológia
JIS neurologická
pediatria
JIS pediatrická
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurochirurgia
radiačná onkológia
neonatológia
geriatria
doliečovacie
dlhodobo chorých
JIS centrálna
onkológia v gynekológii
Miesto prevádzkovania:
Špitálska  1266/2
07101  Michalovce
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Špitálska  1266/2
07101  Michalovce
IČO: 44927380
Telefón:

056 641 6701

056 641 6702

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia. 68-44927380-A0017 algeziologická ambulancia 11:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 68-44927380-A0003 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie. 68-44927380-A0056 ambulancia cievnej chirurgie 7:30 - 12:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 68-44927380-A0058 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 68-44927380-A0066 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie. 68-44927380-A0063 ambulancia klinickej farmakológie  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie. 68-44927380-A0022 ambulancia klinickej logopédie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 68-44927380-A0078 ambulancia klinickej onkológie 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 68-44927380-A0014 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 68-44927380-A0023 ambulancia klinickej psychológie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická. 68-44927380-A0064 ambulancia neurochirurgická dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 68-44927380-A0024 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. 68-44927380-A0025 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 8:00 - 10:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie. 68-44927380-A0026 ambulancia pediatrickej kardiológie 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie. 68-44927380-A0027 ambulancia pediatrickej nefrológie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie. 68-44927380-A0028 ambulancia pediatrickej neurológie dnes neordinuje
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie. 68-44927380-A0065 ambulancia plastickej chirurgie  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie. 68-44927380-A0029 ambulancia radiačnej onkológie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. 68-44927380-A0077 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. 68-44927380-A0012 ambulancia úrazovej chirurgie 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 68-44927380-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 68-44927380-A0047 ambulancia vnútorného lekárstva 8:00 - 12:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. 68-44927380-A0062 angiologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 68-44927380-A0009 chirurgická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 68-44927380-A0074 chirurgická ambulancia dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. 68-44927380-A0052 dermatovenerologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 68-44927380-A0057 endokrinologická ambulancia dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 68-44927380-A0019 gastroenterologická ambulancia 8:30 - 12:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 68-44927380-A0055 gastroenterologická ambulancia  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia. 68-44927380-A0020 geriatrická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 68-44927380-A0073 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 68-44927380-A0008 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 68-44927380-A0015 hematologická a transfúziologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, hepatológia - abdominálna ultrasonografia u dospelých, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia. 68-44927380-A0082 hepatologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. 68-44927380-A0072 infektologická ambulancia 8:00 - 12:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. 68-44927380-A0005 infektologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 68-44927380-A0033 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia. 68-44927380-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 68-44927380-A0036 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia. 68-44927380-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia. 68-44927380-A0031 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 68-44927380-A0035 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 68-44927380-A0034 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 68-44927380-A0032 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 68-44927380-A0018 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. 68-44927380-A0030 nefrologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 68-44927380-A0050 neurologická ambulancia 9:00 - 13:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 68-44927380-A0049 neurologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 68-44927380-A0053 oftalmologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 68-44927380-A0075 ortopedická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 68-44927380-A0010 ortopedická ambulancia 8:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 68-44927380-A0013 otorinolaryngologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 68-44927380-A0067 otorinolaryngologická ambulancia  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 68-44927380-A0006 pediatrická ambulancia 8:00 - 12:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 68-44927380-A0079 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 68-44927380-A0048 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia. 68-44927380-A0054 reumatologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia. 68-44927380-A0042 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia. 68-44927380-A0044 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná kolonoskopia. 68-44927380-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 68-44927380-A0039 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia. 68-44927380-A0081 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická farmakológia. 68-44927380-A0041 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína. 68-44927380-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia. 68-44927380-A0040 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 68-44927380-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 68-44927380-A0069 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 68-44927380-A0071 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 68-44927380-A0070 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 68-44927380-A0068 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 68-44927380-A0076 urologická ambulancia dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 68-44927380-A0011 urologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých. 68-44927380-A0080 všeobecná ambulancia pre dospelých 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých. 68-44927380-A0061 všeobecná ambulancia pre dospelých  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia 6 - magnetická rezonancia. 68-44927380-A0051 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.