Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Slov. Nár. Povstania, Trebišov, (Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 68-36597376-A0001
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
pneumológia a ftizeológia
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
pediatria
JIS pediatrická
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
plastická chirurgia
neonatológia
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
cievna chirurgia
hrudníková chirurgia
dlhodobo chorých
paliatívna medicína
JIS centrálna
Miesto prevádzkovania:
Slov. Nár. Povstania  1049/76
07501  Trebišov
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
SNP  1079/76
07501  Trebišov
IČO: 36597376
Telefón:

+421 566660111

Email:

nemocnica.tv@svetzdravia.com

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia. 68-36597376-A0034 algeziologická ambulancia dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 68-36597376-A0026 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 13:00 - 14:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie. 68-36597376-A0039 ambulancia cievnej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 68-36597376-A0037 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:30 - 16:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 68-36597376-A0029 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:30 - 16:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 68-36597376-A0028 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:30 - 12:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 68-36597376-A0075 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 68-36597376-A0074 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 68-36597376-A0024 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 14:45
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 68-36597376-A0025 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 14:45
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 68-36597376-A0073 ambulancia klinickej onkológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 68-36597376-A0040 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 16:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická. 68-36597376-A0032 ambulancia neurochirurgická  
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 68-36597376-A0041 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy  
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie. 68-36597376-A0042 ambulancia pediatrickej kardiológie  
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie. 68-36597376-A0031 ambulancia plastickej chirurgie  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva. 68-36597376-A0011 ambulancia pracovného lekárstva 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva. 68-36597376-A0027 ambulancia telovýchovného lekárstva 13:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. 68-36597376-A0044 ambulancia úrazovej chirurgie  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. 68-36597376-A0018 ambulancia úrazovej chirurgie 7:30 - 16:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 68-36597376-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva 7:30 - 16:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 68-36597376-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva 7:30 - 16:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 68-36597376-A0066 ambulancia vnútorného lekárstva 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva. 68-36597376-A0065 ambulancia zubného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 29.08.2019
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 68-36597376-A0070 chirurgická ambulancia  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 68-36597376-A0015 chirurgická ambulancia 7:30 - 16:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 68-36597376-A0014 chirurgická ambulancia 9:00 - 16:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 68-36597376-A0046 chirurgická ambulancia  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. 68-36597376-A0072 dermatovenerologická ambulancia  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. 68-36597376-A0023 dermatovenerologická ambulancia 9:00 - 11:00 - 13:00 - 14:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 68-36597376-A0076 endokrinologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 68-36597376-A0035 gastroenterologická ambulancia 7:30 - 10:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 68-36597376-A0068 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 68-36597376-A0013 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 8:15 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 68-36597376-A0045 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 68-36597376-A0069 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 68-36597376-A0030 hematologická a transfúziologická ambulancia dnes neordinuje
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. 68-36597376-A0005 infektologická ambulancia 7:30 - 16:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 68-36597376-A0048 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 68-36597376-A0047 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia. 68-36597376-A0051 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 68-36597376-A0050 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 68-36597376-A0049 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 68-36597376-A0036 kardiologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 68-36597376-A0009 neurologická ambulancia 6:00 - 8:00 - 14:00 - 16:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 68-36597376-A0008 neurologická ambulancia 7:30 - 15:15
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 68-36597376-A0067 neurologická ambulancia  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 68-36597376-A0022 oftalmologická ambulancia 7:30 - 16:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 68-36597376-A0021 oftalmologická ambulancia 7:30 - 11:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 68-36597376-A0020 oftalmologická ambulancia 7:30 - 16:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 68-36597376-A0071 oftalmologická ambulancia  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 68-36597376-A0016 ortopedická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 68-36597376-A0019 otorinolaryngologická ambulancia 7:30 - 16:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 68-36597376-A0043 otorinolaryngologická ambulancia dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 68-36597376-A0038 pediatrická ambulancia 10:00 - 11:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 68-36597376-A0012 pediatrická ambulancia 8:00 - 9:00 - 9:30 - 16:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 68-36597376-A0007 pneumologicko-ftizeologická ambulancia dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 68-36597376-A0006 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:30 - 16:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 68-36597376-A0010 psychiatrická ambulancia 7:30 - 11:30 - 12:00 - 16:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia. 68-36597376-A0033 reumatologická ambulancia  
stacionár Stacionár, chirurgia. 68-36597376-A0064 stacionár  
stacionár Stacionár, dermatovenerológia. 68-36597376-A0062 stacionár  
stacionár Stacionár, klinická onkológia. 68-36597376-A0063 stacionár  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia. 68-36597376-A0061 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálne operačné sály. 68-36597376-A0060 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 68-36597376-A0058 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 68-36597376-A0054 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 68-36597376-A0056 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia. 68-36597376-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia. 68-36597376-A0055 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT. 68-36597376-A0053 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 68-36597376-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. 68-36597376-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 68-36597376-A0017 urologická ambulancia 7:30 - 12:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.