Preskočiť navigáciu

Obec Nitrianske Pravno

IČO:00318337
Sídlo:Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:79
Dátum zápisu do registra:1.10.2009
Dátum poslednej zmeny:14.6.2023
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Nitrianske Pravno
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Nitrianske Pravno
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Prievidza