Preskočiť navigáciu

Obec Nitrianske Pravno

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 1 a § 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:1.10.2009
Miesto poskytovania: obec: Nitrianske Pravno
Telefón:

+421 465447333

Email:

prednosta@nitrianskepravno.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vríčanová
Poskytovateľ: Obec Nitrianske Pravno
Námestie SNP  1/1
97213  Nitrianske Pravno
IČO: 00318337