Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianska Turná

IČO:00312053
Sídlo:86, 91321 Trenčianska Turná

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:186
Dátum zápisu do registra:3.11.2010
Dátum poslednej zmeny:3.11.2010
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
829, 91321 Trenčianska Turná
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
829, 91321 Trenčianska Turná
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Trenčianska Turná