Preskočiť navigáciu

Obec Uhrovec

IČO:00311201
Sídlo:SNP 86/7, 95641 Uhrovec

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:121
Dátum zápisu do registra:17.9.2010
Dátum poslednej zmeny:17.9.2010
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Uhrovec
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
obec: Uhrovec
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Uhrovec
Odľahčovacia služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Uhrovec
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
SNP 86/7, 95641 Uhrovec