Preskočiť navigáciu

Obec Uhrovec

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:17.9.2010
Miesto poskytovania: obec: Uhrovec
Telefón:

+421 387694253

Email:

obec@uhrovec.sk

Web:http://www.uhrovec.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Elena Čabráková
Poskytovateľ: Obec Uhrovec
SNP  86/7
95641  Uhrovec
IČO: 00311201