Preskočiť navigáciu

Pokoj v duši n. o.

IČO:45732264
Sídlo:Kuzmányho 903/3, 01701 Považská Bystrica

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:257
Dátum zápisu do registra:6.8.2013
Dátum poslednej zmeny:4.1.2024
Prepravná služba
určitý čas | terénna forma
okres: Považská Bystrica
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov Katka, Kuzmányho 903/3, 01701 Považská Bystrica