Preskočiť navigáciu

Pokoj v duši n. o., Kuzmányho 903

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 - § 12 ods. 1 písm. c) bod. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:110 osôb
Deň začatia poskytovania:1.10.2013
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov Katka, Kuzmányho 903/3, 01701 Považská Bystrica
Mobil:

0915 827539 (riaditeľ PhDr. Iveta Pospíšilová)

Email:

zpskatkapb@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaIng. Pavel Balla
Poskytovateľ: Pokoj v duši n. o.
IČO: 45732264