Preskočiť navigáciu

Pokoj v duši n. o.

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 - § 12 ods. 1 písm. c) bod. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:14.10.2014
Miesto poskytovania: okres: Považská Bystrica
Mobil:

915827539

Email:

zpskatkapb@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Bazalová
Poskytovateľ: Pokoj v duši n. o.
Kuzmányho  903/3
01701  Považská Bystrica
IČO: 45732264