Preskočiť navigáciu

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

IČO:00165361
Sídlo:Limbová 2651/12, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Web:www.szu.sk

Zdravotnícke zariadenia

poliklinika Poliklinika Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Limbová, Bratislava-Nové Mesto 61-00165361-A0014 poliklinika Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, MUDr. Simona Dianišková, Bratislava-Nové Mesto (čeľustná ortopédia) 61-00165361-A0015 ambulancia čeľustnej ortopédie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Branislav Vohnout, Bratislava-Nové Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-00165361-A0013 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
ambulancia klinickej farmakológie ! Ambulancia klinickej biochémie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická biochémia) 61-00165361-A0008 ambulancia klinickej farmakológie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická farmakológia) 61-00165361-A0007 ambulancia klinickej farmakológie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 61-00165361-A0005 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, prof. MUDr. Mária ŠUSTROVÁ, CSc., Bratislava-Nové Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 61-00165361-A0006 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Bratislava-Nové Mesto (Klinická logopédia) 61-00165361-A0004 ambulancia klinickej logopédie Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.,MHA,MPH, Bratislava-Nové Mesto (Vnútorné lekárstvo) 61-00165361-A0010 ambulancia vnútorného lekárstva Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava-Nové Mesto (Všeobecné lekárstvo) 61-00165361-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Juraj Deglovič, MPH, Bratislava-Nové Mesto (Zubné lekárstvo) 61-00165361-A0002 ambulancia zubného lekárstva Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Gastroenterológia) 61-00165361-A0012 gastroenterologická ambulancia Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, prof. MUDr. Jozef HOLOMÁŇ, CSc., Bratislava-Nové Mesto (Hepatológia) 61-00165361-A0011 hepatologická ambulancia Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Róbert Popovič, Bratislava-Nové Mesto (Kardiológia) 61-00165361-A0009 kardiologická ambulancia Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto 7:30 - 12:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.,MHA,MPH, Bratislava-Nové Mesto (Nefrológia) 61-00165361-A0003 nefrologická ambulancia Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Bratislava-Nové Mesto (Klinická biochémia) 61-00165361-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Nové Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 61-00165361-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Bratislava-Nové Mesto (Klinická mikrobiológia) 61-00165361-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Nové Mesto (Rádiológia) 61-00165361-A0021 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Kornélia Štefíková, Bratislava-Nové Mesto (Rádiológia, Osteodenzitometria) 61-00165361-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto (Urológia) 61-00165361-A0017 urologická ambulancia Limbová 2651/12-14, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Bratislava-Nové Mesto (Mobilné odberové miesto) 21-00165361-A0001 mobilné odberové miesto Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14, 83101 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
Ag pre samoplatcov