Preskočiť navigáciu

Poliklinika Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Limbová, Bratislava-Nové Mesto, (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

Druh zariadenia: poliklinika poliklinika
Identifikátor: 61-00165361-A0014
Lekári, sestry:

PhDr. Judita Šuňová (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Limbová  2651/12-14
83303  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová  2651/12
83303  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 00165361
Telefón:

+421 2 593 70 111

poliklinika.szu.sk

Ďalšie zariadenia prevádzkované poliklinikou na tejto adrese

ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, MUDr. Simona Dianišková. Limbová 14, 6. NP, m.č. B 504, 506, 507, 596, 598, 599, 61-00165361-A0015 ambulancia čeľustnej ortopédie 8:00 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Branislav Vohnout. Limbová 14, prízemie A-18, 61-00165361-A0013 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
ambulancia klinickej farmakológie ! Ambulancia klinickej biochémie. Limbová 14, prízemie, 61-00165361-A0008 ambulancia klinickej farmakológie
Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie. Limbová 14, prízemie, m.č. B-026, B-027, 61-00165361-A0007 ambulancia klinickej farmakológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. Limbová 14, prízemie, m.č. B-014, 61-00165361-A0005 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, prof. MUDr. Mária ŠUSTROVÁ, CSc.. Limbová 14, 3. poschodie, m.č. 341, 61-00165361-A0006 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 6:45 - 12:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie. Limbová 14, 2. NP, m.č. B-113, B-115, B-117, 61-00165361-A0004 ambulancia klinickej logopédie 10:00 - 16:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.,MHA,MPH. Limbová 14, prízemie, m.č. B-015, 61-00165361-A0010 ambulancia vnútorného lekárstva 7:30 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Limbová 14, prízemie, m.č. B-015, B-025, 61-00165361-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Juraj Deglovič, MPH. Limbová 14, 6. NP, m.č. B 504, 506, 507, 596, 598, 599, 61-00165361-A0002 ambulancia zubného lekárstva 8:00 - 14:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. Limbová 14, prízemie, m.č. B-022, 61-00165361-A0012 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 12:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, prof. MUDr. Jozef HOLOMÁŇ, CSc.. Limbová 14, prízemie, m.č. B-026, 61-00165361-A0011 hepatologická ambulancia 8:00 - 10:00 - 10:00 - 12:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Róbert Popovič. Limbová 14, prízemie, m.č. B-033, 61-00165361-A0009 kardiologická ambulancia 6:30 - 8:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.,MHA,MPH. Limbová 14, prízemie, m.č. B-014, 61-00165361-A0003 nefrologická ambulancia 7:00 - 11:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia. Limbová 14, prízemie, m.č. B-046, B-047, B-083, B-084, B-086, 61-00165361-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia. Limbová 14, 6.NP, m.č. B-540, B-541, B-543, B-545, B-546, B-547, 61-00165361-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia. Limbová 14, 5.NP, m.č. B-403-407, 411, 412, 414 ; 6.NP, m.č. B-559, 61-00165361-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. Limbová 14, 6. NP, m.č. B504, 506, 507, 596, 598, 599, 61-00165361-A0021 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Kornélia Štefíková. Limbová 14, prízemie, B-028, B-032, 61-00165361-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek dnes neordinuje
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia. Limbová 14, 1. NP, m.č. B-026, 61-00165361-A0017 urologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.