Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej biochémie, Bratislava-Nové Mesto, (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

Zariadenie bolo zrušené k 08.06.2021
Druh zariadenia: ambulancia klinickej farmakológie ambulancia klinickej farmakológie
Identifikátor: 61-00165361-A0008
Odborné zameranie: klinická biochémia
Lekári, sestry:

MUDr. Kornélia Štefíková (lekár)

Miesto prevádzkovania:
Limbová 14, prízemie
Limbová  2651/12-14
83303  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne:
Poskytovateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová  2651/12
83303  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 00165361
Telefón:

+421 2 593 70 150

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.