Preskočiť navigáciu

Univerzitná nemocnica Martin

IČO:00365327
Sídlo:Kollárova 4248/2, 03659 Martin
Web:www.unm.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína, Dermatovenerológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, JIS hematologická, Hematológia a transfuziológia, JIS chirurgická, Chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Cievna chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS neurochirurgická, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, JIS úrazová, úrazová chirurgia, JIS gynekologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS infekčná, Infektológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, JIS neurologická, Neurológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Nukleárna medicína, Radiačná onkológia, Klinická onkológia, JIS ortopedická, Ortopédia, Oftalmológia, JIS otorinolaryngologická, Otorinolaryngológia, Paliatívna medicína, JIS pediatrická, Pediatria, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, JIS urologická, Urológia, Pediatrická urológia, Maxilofaciálna chirurgia, Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Kardiológia, Invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii, Transplantačné, Psychiatria, Centrálny príjem, Centrálna sterilizácia, Stomatológia, Arytmia a koronárna jednotka, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia, Gastroenterológia) 65-00365327-A0156 všeobecná nemocnica Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Nukleárna medicína, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Transplantačné, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Paliatívna medicína, Tropická medicína, Arytmia a koronárna jednotka, Zubné lekárstvo, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia) 51-00365327-A0169 všeobecná nemocnica Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Marta Kulichová, CSc., Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00365327-A0113 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 9:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Marta Kulichová, CSc., Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-00365327-A0120 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
algeziologická ambulancia ! Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin (Algeziológia) 65-00365327-A0118 algeziologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
algeziologická ambulancia Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin (Algeziológia) 51-00365327-A0047 objednávanie algeziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Ambulancia cievna, mykologická a STD ochorení, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0173 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia Ambulancia cievna, mykologická a STD ochorení, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0079 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin (Cievna chirurgia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 51-00365327-A0059 objednávanie ambulancia cievnej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin (Cievna chirurgia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 65-00365327-A0045 ambulancia cievnej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej chirurgie ! Ambulancia detskej chirurgie, Martin (Detská chirurgia) 65-00365327-A0044 ambulancia pediatrickej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia detskej chirurgie, Martin (Detská chirurgia) 51-00365327-A0101 objednávanie ambulancia pediatrickej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0097 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00365327-A0207 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej gynekológie ! Ambulancia detskej gynekológie, Martin (Pediatrická gynekológia) 65-00365327-A0038 ambulancia pediatrickej gynekológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia detskej gynekológie, Martin (Pediatrická gynekológia) 51-00365327-A0005 objednávanie ambulancia pediatrickej gynekológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin (Detská psychiatria) 51-00365327-A0089 ambulancia detskej psychiatrie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
ambulancia detskej psychiatrie ! Ambulancia detskej psychiatrie, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin (Detská psychiatria) 65-00365327-A0020 ambulancia detskej psychiatrie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-00365327-A0179 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0016 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy, Martin (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-00365327-A0049 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy, Martin (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0015 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre dospelých, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0096 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre dospelých, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00365327-A0114 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
chirurgická ambulancia ! Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin (Chirurgia) 65-00365327-A0163 chirurgická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
chirurgická ambulancia Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0049 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 15:30
infektologická ambulancia Ambulancia HIV, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0026 objednávanie infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
ambulancia hrudníkovej chirurgie ! Ambulancia hrudníkovej chirurgie, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin (Hrudníková chirurgia) 65-00365327-A0042 ambulancia hrudníkovej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia hrudníkovej chirurgie Ambulancia hrudníkovej chirurgie, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin (Hrudníková chirurgia) 51-00365327-A0071 objednávanie ambulancia hrudníkovej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 9:00 - 13:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Ambulancia intravenóznej liečby, Martin (Pediatria) 51-00365327-A0115 pediatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
kardiologická ambulancia Ambulancia invazívnej kardiológie, Martin (Kardiológia, Echokardiografia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii) 51-00365327-A0032 kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia ! Ambulancia invazívnej kardiológie, Martin (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Echokardiografia) 65-00365327-A0167 kardiologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia jednodňovej terapie, Martin (Klinická onkológia) 65-00365327-A0223 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia jednodňovej terapie, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0037 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Martin (Klinická farmakológia) 51-00365327-A0029 ambulancia klinickej farmakológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 11:30 - 15:30
ambulancia klinickej farmakológie ! Ambulancia klinickej farmakológie, Martin (Klinická farmakológia) 65-00365327-A0073 ambulancia klinickej farmakológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Martin (Klinická imunológia a alergológia) 65-00365327-A0035 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, Martin (Klinická imunológia a alergológia) 51-00365327-A0094 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 11:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Martin (Klinická onkológia) 65-00365327-A0224 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Dagmar Šuteková, Martin (Klinická onkológia) 65-00365327-A0222 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Iveta Kulišková, Martin (Klinická onkológia) 65-00365327-A0187 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Iveta Kulišková, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0035 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Špaňová, Martin (Klinická onkológia) 65-00365327-A0186 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Martin (Klinická psychológia) 51-00365327-A0091 ambulancia klinickej psychológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Martin (Klinická psychológia) 65-00365327-A0205 ambulancia klinickej psychológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Marta Vrabcová, Martin (Klinická psychológia, Psychoterapia) 51-00365327-A0090 ambulancia klinickej psychológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Marta Vrabcová, Martin (Klinická psychológia) 65-00365327-A0015 ambulancia klinickej psychológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Jana Kršiaková, Martin (Lekárska genetika) 51-00365327-A0093 ambulancia lekárskej genetiky Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Jana Kršiaková, Martin (Lekárska genetika) 65-00365327-A0104 ambulancia lekárskej genetiky Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia liečebnej pedagogiky Ambulancia liečebnej pedagogiky, PhDr. Marta Vrabcová, Martin (Liečebná pedagogika, Psychoterapia) 51-00365327-A0092 ambulancia liečebnej pedagogiky Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:00
ambulancia liečebnej pedagogiky ! Ambulancia liečebnej pedagogiky, PhDr. Marta Vrabcová, Martin (Liečebná pedagogika) 65-00365327-A0079 ambulancia liečebnej pedagogiky Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie ! Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.profesor, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 65-00365327-A0010 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MDDr. Sarah Kalmanová, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00365327-A0008 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie ! Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MUDr. Ján Sitár, PhD., Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 65-00365327-A0012 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MUDr. Igor Malachovský, PhD., Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00365327-A0010 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy, Martin (Hematológia a transfuziológia) 65-00365327-A0001 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
hematologická a transfúziologická ambulancia Ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0021 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická, Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, PhD., MUDr. René Opšenák, PhD., MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Július DeRiggo , PhD., Martin (Neurochirurgia) 65-00365327-A0088 ambulancia neurochirurgická Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Július DeRiggo, PhD., Martin (Neurochirurgia) 51-00365327-A0054 ambulancia neurochirurgická Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00365327-A0107 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 13:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 65-00365327-A0026 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 65-00365327-A0040 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00365327-A0099 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Jarmila Vojtková, PhD., Martin (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00365327-A0100 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., doc., Martin (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 65-00365327-A0218 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ! Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 65-00365327-A0039 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 51-00365327-A0102 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Neprítomnosti:
od 22.05.2023 do 22.05.2023
od 20.03.2023 do 20.03.2023
od 14.06.2023 do 16.06.2023
od 13.04.2023 do 14.04.2023
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie ! Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin (Pediatrická hematológia a onkológia) 65-00365327-A0037 ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00365327-A0103 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin (Klinická imunológia a alergológia, Pediatrická imunológia a alergiológia) 65-00365327-A0072 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin (Klinická imunológia a alergológia, Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00365327-A0095 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin (Pediatrická kardiológia) 51-00365327-A0104 ambulancia pediatrickej kardiológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 13:00
ambulancia pediatrickej kardiológie ! Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin (Pediatrická kardiológia) 65-00365327-A0036 ambulancia pediatrickej kardiológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej nefrológie ! Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin (Pediatrická nefrológia) 65-00365327-A0031 ambulancia pediatrickej nefrológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin (Pediatrická nefrológia) 51-00365327-A0105 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej nefrológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 8:00 - 9:00 - 13:00
ambulancia pediatrickej neurológie ! Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin (Pediatrická neurológia) 65-00365327-A0030 ambulancia pediatrickej neurológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin (Pediatrická neurológia) 51-00365327-A0106 ambulancia pediatrickej neurológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej reumatológie ! Ambulancia pediatrickej reumatológie, Martin (Pediatrická reumatológia) 65-00365327-A0025 ambulancia pediatrickej reumatológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, Martin (Pediatrická reumatológia) 51-00365327-A0108 objednávanie ambulancia pediatrickej reumatológie
Neprítomnosti:
od 03.07.2023 do 31.12.2023
od 01.04.2023 do 30.06.2023
od 01.03.2023 do 31.03.2023
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej reumatológie ! Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Lenka Turoňová, PhD., Martin (Pediatrická reumatológia) 51-00365327-A0109 ambulancia pediatrickej reumatológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 23.02.2021
ambulancia pediatrickej reumatológie ! Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Lenka Turoňová, PhD., Martin (Pediatrická reumatológia) 65-00365327-A0208 ambulancia pediatrickej reumatológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej urológie ! Ambulancia pediatrickej urológie, Martin (Pediatrická urológia) 65-00365327-A0023 ambulancia pediatrickej urológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, Martin (Pediatrická urológia) 51-00365327-A0066 objednávanie ambulancia pediatrickej urológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia plastickej chirurgie ! Ambulancia plastickej chirurgie, Martin (Plastická chirurgia) 65-00365327-A0193 ambulancia plastickej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Martin (Plastická chirurgia) 51-00365327-A0058 objednávanie ambulancia plastickej chirurgie
Neprítomnosti:
od 10.01.2024 do 10.01.2024
od 27.12.2023 do 27.12.2023
od 13.12.2023 do 13.12.2023
od 29.11.2023 do 29.11.2023
od 15.11.2023 do 15.11.2023
od 18.10.2023 do 18.10.2023
od 04.10.2023 do 04.10.2023
od 20.09.2023 do 20.09.2023
od 06.09.2023 do 06.09.2023
od 23.08.2023 do 23.08.2023
od 09.08.2023 do 09.08.2023
od 26.07.2023 do 26.07.2023
od 12.07.2023 do 12.07.2023
od 28.06.2023 do 28.06.2023
od 14.06.2023 do 14.06.2023
od 31.05.2023 do 31.05.2023
od 17.05.2023 do 17.05.2023
od 03.05.2023 do 03.05.2023
od 19.04.2023 do 19.04.2023
od 05.04.2023 do 05.04.2023
od 22.03.2023 do 22.03.2023
od 08.03.2023 do 08.03.2023
od 22.02.2023 do 22.02.2023
od 08.02.2023 do 08.02.2023
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, MUDr. Igor Homola,PhD., Martin (Plastická chirurgia, Chirurgia prsníka) 51-00365327-A0057 ambulancia plastickej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie ! Ambulancia plastickej chirurgie, MUDr. Igor Homola,PhD., Martin (Plastická chirurgia, Chirurgia prsníka) 65-00365327-A0110 ambulancia plastickej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 65-00365327-A0093 ambulancia pracovného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-00365327-A0040 objednávanie ambulancia pracovného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Martin (Tropická medicína) 51-00365327-A0028 objednávanie ambulancia tropickej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 13:00 - 14:00
infektologická ambulancia Ambulancia pre liečbu chronických hepatitíd, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0025 objednávanie infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 10:00
chirurgická ambulancia ! Ambulancia pre ochorenie prsníka, Martin (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 65-00365327-A0176 chirurgická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
chirurgická ambulancia Ambulancia pre ochorenie prsníka, Martin (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-00365327-A0052 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov pre dospelých nad 19 rokov, Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00365327-A0111 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov, Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-00365327-A0170 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin (Pediatrická anestéziológia) 51-00365327-A0112 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:00 - 14:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin (Pediatrická anestéziológia) 65-00365327-A0034 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! Ambulancia prenatálnej USG diagnostiky, prof.MUDr.Jozef Višňovský, CSc , doc.MUDr.Kamil Biringer, PhD, Martin (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-00365327-A0153 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia radiačnej onkológie ! Ambulancia radiačnej onkológie pre nenadorovú rádioterapiu, Martin (Radiačná onkológia) 65-00365327-A0188 ambulancia radiačnej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie pre nenadorovú rádioterapiu, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0039 ambulancia radiačnej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0038 objednávanie ambulancia radiačnej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia radiačnej onkológie ! Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Martin (Radiačná onkológia) 65-00365327-A0097 ambulancia radiačnej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia telovýchovného lekárstva ! Ambulancia telovýchovného lekárstva, Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin (Telovýchovné lekárstvo) 65-00365327-A0087 ambulancia telovýchovného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin (Telovýchovné lekárstvo) 51-00365327-A0098 ambulancia telovýchovného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:30 - 12:30 - 15:00
ambulancia tropickej medicíny ! Ambulancia tropickej medicíny, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin (Tropická medicína) 65-00365327-A0003 ambulancia tropickej medicíny Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia tropickej medicíny ! Ambulancia tropickej medicíny, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin (Tropická medicína) 65-00365327-A0185 ambulancia tropickej medicíny Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Peter Gémeš, Martin (úrazová chirurgia) 51-00365327-A0055 ambulancia úrazovej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Peter Gémeš, Martin (úrazová chirurgia) 65-00365327-A0111 ambulancia úrazovej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Zoltán Cibuľa, PhD., Martin (úrazová chirurgia) 51-00365327-A0056 ambulancia úrazovej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
neurologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Neurológia) 65-00365327-A0203 neurologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Neurochirurgia) 65-00365327-A0191 ambulancia neurochirurgická Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
oftalmologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Oftalmológia) 65-00365327-A0199 oftalmologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
otorinolaryngologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 65-00365327-A0196 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 65-00365327-A0189 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (úrazová chirurgia) 65-00365327-A0192 ambulancia úrazovej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
psychiatrická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Psychiatria) 65-00365327-A0204 psychiatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
chirurgická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Chirurgia) 65-00365327-A0190 chirurgická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Pneumológia a ftizeológia) 51-00365327-A0045 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
dermatovenerologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0201 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 65-00365327-A0009 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
infektologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Infektológia) 65-00365327-A0184 infektologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pediatrická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Pediatria) 65-00365327-A0211 pediatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
urologická ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Urológia, Andrológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 65-00365327-A0177 urologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Ambulancia ústavnej pohotovstnej služby, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00365327-A0105 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Renáta Michalová , PhD., Martin (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 65-00365327-A0165 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Renáta Michalová , PhD., Martin (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 51-00365327-A0012 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Simona Strmeňová, Martin (Vnútorné lekárstvo) 65-00365327-A0178 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Simona Strmeňová, Martin (Vnútorné lekárstvo) 51-00365327-A0014 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.,prof., Martin (Zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Choroby slizníc ústnej dutiny, Implantológia, Choroby slizníc ústnej dutiny a parodontux, Dentálna hygiena) 51-00365327-A0006 ambulancia zubného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.,prof., Martin (Zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Choroby slizníc ústnej dutiny, Implantológia, Choroby slizníc ústnej dutiny a parodontux, Dentálna hygiena) 65-00365327-A0008 ambulancia zubného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Filip Planeta, Martin (Zubné lekárstvo) 51-00365327-A0007 ambulancia zubného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva ! Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, Martin (Zubné lekárstvo) 65-00365327-A0011 ambulancia zubného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin (Angiológia) 51-00365327-A0118 objednávanie angiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
angiologická ambulancia ! Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin (Angiológia) 65-00365327-A0247 angiologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
neurologická ambulancia Cerebrovaskulárna ambulancia, Martin (Neurológia) 51-00365327-A0085 objednávanie neurologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Chemoterapeutická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0036 objednávanie ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0050 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, Martin (Chirurgia) 65-00365327-A0169 chirurgická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0051 chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
chirurgická ambulancia ! Chirurgická príjmová ambulancia, Martin (Chirurgia) 65-00365327-A0046 chirurgická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
chirurgická ambulancia Chirurgická príjmová ambulancia, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0048 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0076 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0115 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0174 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0080 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0081 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0082 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0175 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0200 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0172 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0083 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0077 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Detská otorinolaryngologická ambulancia, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00365327-A0067 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 10:00
endokrinologická ambulancia ! Endokrinologická ambulancia pre dospelých, Martin (Endokrinológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-00365327-A0050 endokrinologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia pre dospelých, Martin (Endokrinológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0017 objednávanie endokrinologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 14:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia I, Martin (Gastroenterológia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 51-00365327-A0018 objednávanie gastroenterologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Martin (Geriatria, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0020 geriatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 13:30 - 15:30
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Martin (Geriatria, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-00365327-A0051 geriatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Onkológia v gynekológii, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Mamodiagnostika v gynekológii, Diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0170 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Materno-fetálna medicína, Onkológia v gynekológii, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Mamológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii, Mamodiagnostika v gynekológii) 65-00365327-A0092 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická ambulancia pre deti, Martin (Hematológia a transfuziológia) 65-00365327-A0219 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia pre deti, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0023 objednávanie hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická ambulancia pre dospelých, Martin (Hematológia a transfuziológia) 65-00365327-A0113 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia pre dospelých, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0022 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Hematoonkologická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0033 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie ! Hematoonkologická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 65-00365327-A0101 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
hepatologická ambulancia ! Hepatologická ambulancia, MUDr. Beatrica Bodorovská, PhD., Martin (Hepatológia) 65-00365327-A0112 hepatologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, MUDr. Lenka Nosáková, PhD., Martin (Hepatológia) 51-00365327-A0110 objednávanie hepatologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia príjmová, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0024 objednávanie infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, Martin (Infektológia) 65-00365327-A0182 infektologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0027 infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, MUDr. Katarína Šimeková , PhD., Martin (Infektológia) 65-00365327-A0183 infektologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin (Infektológia) 65-00365327-A0094 infektologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia, Martin (Vnútorné lekárstvo) 51-00365327-A0013 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:30 - 12:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Interná ambulancia, Martin (Vnútorné lekárstvo) 65-00365327-A0168 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia vnútorného lekárstva Interná príjmová ambulancia, Martin (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Echokardiografia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 51-00365327-A0011 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva ! Interná príjmová ambulancia, Martin (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Echokardiografia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 65-00365327-A0054 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
kardiologická ambulancia ! Invazívna kardiologická ambulancia, Martin (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Echokardiografia) 65-00365327-A0047 kardiologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
kardiologická ambulancia Invazívna kardiologická ambulancia, Martin (Kardiológia, Echokardiografia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii) 51-00365327-A0030 objednávanie kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Mirko Halaša, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0156 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Mirko Halaša, Martin (Chirurgia) 65-00365327-A0151 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, dentoalveolárna chirurgia, Martin (Dentoalveolárna chirurgia) 65-00365327-A0142 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, MUDr. Marián Molnár, PhD, Martin (Detská chirurgia) 51-00365327-A0157 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, MUDr. Marián Molnár, PhD, Martin (Detská chirurgia) 65-00365327-A0214 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Peter Lietava, Martin (Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia) 51-00365327-A0158 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Peter Lietava, Martin (Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia) 65-00365327-A0144 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Kamil Biringer, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00365327-A0155 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Kamil Biringer, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-00365327-A0148 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, MUDr. Igor Malachovský, Martin (Maxilofaciálna chirurgia, Dentoalveolárna chirurgia) 51-00365327-A0165 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, MUDr. Igor Malachovský, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 65-00365327-A0141 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Miroslav Šesták, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0159 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Miroslav Šesták, Martin (Oftalmológia) 65-00365327-A0147 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Libor Nečas, Martin (Ortopédia) 65-00365327-A0150 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Vladimíra Mikulášová, Martin (Otorinolaryngológia) 51-00365327-A0160 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Vladimíra Mikulášová, Martin (Otorinolaryngológia) 65-00365327-A0146 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Igor Homola, PhD., Martin (Plastická chirurgia) 51-00365327-A0163 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Valéria Kerná, Martin (Plastická chirurgia) 65-00365327-A0215 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivan Mudrák, Martin (úrazová chirurgia) 65-00365327-A0149 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivan Mudrák, Martin (úrazová chirurgia) 51-00365327-A0162 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Martin (Urológia) 51-00365327-A0166 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Martin (Urológia) 65-00365327-A0145 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, MUDr. Igor Malachovský, Martin (Zubné lekárstvo) 51-00365327-A0164 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, MUDr. Igor Malachovský, Martin (Zubné lekárstvo) 65-00365327-A0143 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia I (poruchy rytmu a kardiostimulátory), Martin (Kardiológia) 51-00365327-A0031 kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia I (poruchy rytmu a kardiostimulátory), Martin (Kardiológia) 65-00365327-A0160 kardiologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., Martin (Kardiológia, Echokardiografia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii) 51-00365327-A0172 kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Martin (Mobilné odberové miesto) 37-00365327-A0001 objednávanie mobilné odberové miesto Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
PCR Covid-Pass
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Martin (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0041 nefrologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Martin (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-00365327-A0053 nefrologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia neurochirurgická Neurochirurgická ambulancia, Martin (Neurochirurgia) 51-00365327-A0053 objednávanie ambulancia neurochirurgická
Neprítomnosti:
od 20.04.2023 do 20.04.2023
od 22.02.2023 do 22.02.2023
od 02.03.2023 do 02.03.2023
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 14:30
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Michalík, Martin (Neurológia) 65-00365327-A0202 neurologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Michalík, Martin (Neurológia) 51-00365327-A0086 neurologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin (Neurológia) 65-00365327-A0090 neurologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin (Neurológia) 51-00365327-A0084 neurologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Očná ambulancia pre glaukom, Martin (Oftalmológia) 65-00365327-A0197 oftalmologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia pre glaukom, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0073 oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0072 oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Očná ambulancia, Martin (Oftalmológia) 65-00365327-A0099 oftalmologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
gastroenterologická ambulancia ! Odborná ambulancia I, Martin (Gastroenterológia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 65-00365327-A0052 gastroenterologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
gastroenterologická ambulancia Odborná ambulancia II, Martin (Gastroenterológia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 51-00365327-A0019 gastroenterologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia ! Odborná ambulancia II, Martin (Gastroenterológia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 65-00365327-A0166 gastroenterologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Peter Žiak, PhD., Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0075 oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-00365327-A0003 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Onkogynekologická ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 65-00365327-A0103 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia klinickej onkológie Onkologická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0034 objednávanie ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
urologická ambulancia Onkourologická ambulancia, Martin (Urológia, Onkológia v urológii) 51-00365327-A0065 urologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0132 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0243 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia UNM č.1 (MUDr.Holjenčík, MUDr.Hrubina, MUDr.Křivánek, MUDr.Melišík, MUDr.Chmúrny), Martin (Ortopédia) 65-00365327-A0100 ortopedická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia UNM č.1, Martin (Ortopédia) 51-00365327-A0060 objednávanie ortopedická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia UNM č.2 , Martin (Ortopédia) 51-00365327-A0061 objednávanie ortopedická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia UNM č.2 (MUDr.Rovňák, MUDr.Lisý, MUDr.Čipkala, MUDr.Čabala, MUDr. Káčer), Martin (Ortopédia) 65-00365327-A0096 ortopedická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia, MUDr. Maroš Hrubina, Martin (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 65-00365327-A0028 ortopedická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Maroš Hrubina, Martin (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 51-00365327-A0062 ortopedická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ortopedická konziliárna ambulancia, Martin (Ortopédia) 51-00365327-A0161 objednávanie zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mária Kafková, Martin (Pediatrická otorinolaryngológia) 65-00365327-A0098 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mária Kafková, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00365327-A0070 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin (Otorinolaryngológia, Audiológia) 51-00365327-A0069 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:00
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin (Otorinolaryngológia, Audiológia) 65-00365327-A0195 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr.Mária Kafková, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 65-00365327-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, UNM Martin, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00365327-A0068 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:00 - 13:00 - 14:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin (Pediatria, Neonatológia) 51-00365327-A0117 objednávanie pediatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 01.01.2024 do 01.01.2024
od 29.07.2024 do 08.08.2024
od 17.01.2024 do 18.01.2024
od 27.12.2023 do 28.12.2023
od 14.09.2023 do 14.09.2023
od 01.08.2023 do 03.08.2023
od 24.07.2023 do 31.07.2023
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 14:00
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, MUDr. Ingrid Krausová, Martin (Pediatria) 65-00365327-A0089 pediatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Ján Mikler, PhD., Martin (Pediatria) 51-00365327-A0114 pediatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, MUDr. Ján Mikler, PhD., Martin (Pediatria) 65-00365327-A0210 pediatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Martin (Pediatria) 51-00365327-A0116 pediatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, MUDr. Zuzana Lietavová, Martin (Pediatria) 65-00365327-A0209 pediatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 51-00365327-A0044 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Anna Mešková, Martin (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 65-00365327-A0091 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vladimíra Bellová, Martin (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 51-00365327-A0043 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Príjmová a špecializovaná ambulancia porúch temporomandibulárneho kĺbu, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00365327-A0009 objednávanie ambulancia maxilofaciálnej chirurgie
Neprítomnosti:
od 03.02.2023 do 03.02.2023
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, MUDr. Sidónia Valentíková, Martin (Psychiatria) 65-00365327-A0021 psychiatrická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Sidónia Valentíková, Martin (Psychiatria) 51-00365327-A0087 psychiatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Zoltán Kovács, Martin (Psychiatria) 51-00365327-A0088 psychiatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarina Stašková, Martin (Reumatológia) 65-00365327-A0048 reumatologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarina Stašková, Martin (Reumatológia) 51-00365327-A0046 reumatologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia ! Sietnicová očná ambulancia, Martin (Oftalmológia) 65-00365327-A0198 oftalmologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
oftalmologická ambulancia Sietnicová očná ambulancia, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0074 oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
stacionár ! Stacionár, nefrológia, Martin (Nefrológia) 65-00365327-A0221 stacionár Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
stacionár Stacionár, nefrológia, MUDr. Alena Ježíková, Martin (Nefrológia) 51-00365327-A0168 stacionár Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
stacionár Stacionár, psychiatria, Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin (Psychiatria) 51-00365327-A0167 stacionár Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 14:00
stacionár ! Stacionár, psychiatria, Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin (Psychiatria) 65-00365327-A0152 stacionár Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Ján Mikuš, Martin (Centrálna sterilizácia) 65-00365327-A0217 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Ján Mikuš, Martin (Centrálna sterilizácia) 51-00365327-A0154 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia, Martin (Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 65-00365327-A0220 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0147 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0231 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0234 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0232 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0233 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0135 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0227 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0228 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0229 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin (Funkčná diagnostika) 65-00365327-A0230 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Anna Šparcová, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0143 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Babeta Hofericová, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0142 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Gabriela Oravcová, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0146 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Ján Dvorský, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0139 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Jozef Michalík, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0141 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0144 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Renáta Michalová, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0140 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0145 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Andrea Pučeková, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0125 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gabriela Krausová, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00365327-A0129 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-00365327-A0238 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Miroslava Javorková, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0126 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0123 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ľubica Agricolová, Martin (Hematológia a transfuziológia) 65-00365327-A0139 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, intervenčná rádiológia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Intervenčná rádiológia) 65-00365327-A0132 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Intervenčná rádiológia, Rádiológia) 51-00365327-A0134 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii, Martin (Invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii) 65-00365327-A0131 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ing. Jela Valachová, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0121 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Martin (Klinická biochémia) 65-00365327-A0245 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Martin (Klinická biochémia) 65-00365327-A0237 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Martin (Klinická biochémia) 65-00365327-A0140 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin (Klinická biochémia) 65-00365327-A0236 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0119 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0122 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jozef Korňan, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0120 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, doc.MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,MBA, Martin (Klinická imunológia a alergológia) 65-00365327-A0133 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, doc.MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,MBA, Martin (Klinická imunológia a alergológia) 51-00365327-A0150 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr. Darina Záborská, Martin (Klinická mikrobiológia) 65-00365327-A0138 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr. Darina Záborská, Martin (Klinická mikrobiológia) 51-00365327-A0124 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, lekárska genetika, Martin (Lekárska genetika) 65-00365327-A0246 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, RNDr. Jana Lukáčová, Martin (Lekárska genetika) 51-00365327-A0148 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, magnetická rezonancia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Magnetická rezonancia) 65-00365327-A0216 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Magnetická rezonancia, Rádiológia) 51-00365327-A0135 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, nukleárna medicína, MUDr. Daniel Evin, Martin (Nukleárna medicína) 65-00365327-A0134 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, MUDr. Daniel Evin, Martin (Nukleárna medicína) 51-00365327-A0138 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, patologická anatómia, MUDr. Peter Szépe, CSc., Martin (Patologická anatómia) 65-00365327-A0155 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, MUDr. Peter Szépe, CSc., Martin (Patologická anatómia) 51-00365327-A0149 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Počítačová tomografia - CT) 65-00365327-A0235 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Počítačová tomografia - CT, Rádiológia) 51-00365327-A0137 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Počítačová tomografia - CT) 65-00365327-A0130 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Počítačová tomografia - CT, Rádiológia) 51-00365327-A0136 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0153 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0152 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 65-00365327-A0225 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 65-00365327-A0226 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 65-00365327-A0127 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0151 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Rádiológia) 51-00365327-A0127 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0239 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0240 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0241 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0242 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0123 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Martin (Rádiológia) 65-00365327-A0244 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0131 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Lýdia Zubriková, Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0130 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Miloš Kňazeje, Martin (Rádiológia) 51-00365327-A0129 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0133 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Renáta Šípková, Martin (Rádiológia) 51-00365327-A0128 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Tehotenská gynekologická ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-00365327-A0004 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
nefrologická ambulancia ! Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 65-00365327-A0164 nefrologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
nefrologická ambulancia Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0042 nefrologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Trichologická ambulancia - choroby vlasov, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 65-00365327-A0171 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
dermatovenerologická ambulancia Trichologická ambulancia - choroby vlasov, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0078 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin (Urológia, Andrológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 65-00365327-A0002 urologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin (Urológia, Andrológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 51-00365327-A0064 urologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin (Urológia, Andrológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 51-00365327-A0063 urologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 13:00
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, prim. MUDr. Boris Eliáš , PhD., Martin (Urológia, Onkológia v urológii) 65-00365327-A0194 urologická ambulancia Kollárova 2, 03659 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 06.02.2019
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Kollárova, Martin. 51-00365327-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin 16:00 - 22:00
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Kollárova, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0001 tkanivové zariadenie Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná pediatrická ambulancia, Martin (Pediatria) 51-00365327-A0171 všeobecná ambulancia pre deti a dorast P. O. Hviezdoslava 33/62, 03601 Martin dnes neordinuje