Preskočiť navigáciu

Univerzitná nemocnica Martin

IČO:00365327
Sídlo:Kollárova 4248/2, 03659 Martin
Web:www.unm.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, JIS pneumologická a ftizeologická, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, JIS otorinolaryngologická, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Nukleárna medicína, Gastroenterológia, Kardiológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Cievna chirurgia, JIS cievnej chirurgie, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, JIS hrudníková chirurgia, Transplantačné, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Paliatívna medicína, Tropická medicína, Arytmia a koronárna jednotka, Zubné lekárstvo, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická intenzívna medicína, Detská chirurgia) 51-00365327-A0169 všeobecná nemocnica Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Marta Kulichová, CSc., Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00365327-A0113 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 9:00
algeziologická ambulancia Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin (Algeziológia) 51-00365327-A0047 objednávanie algeziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Ambulancia cievna, mykologická, STD ochorení, konziliárna, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0079 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin (Cievna chirurgia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 51-00365327-A0059 objednávanie ambulancia cievnej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia Ambulancia dermatologickej alergológie a detská kožná ambulancia, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0082 objednávanie eRecept dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia detskej chirurgie, Martin (Detská chirurgia) 51-00365327-A0101 objednávanie ambulancia pediatrickej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0097 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia detskej gynekológie, Martin (Pediatrická gynekológia) 51-00365327-A0005 objednávanie ambulancia pediatrickej gynekológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin (Detská psychiatria) 51-00365327-A0089 ambulancia detskej psychiatrie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0016 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy, Martin (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0015 objednávanie eRecept ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ambulancia funkčnej diagnostiky, EKG, Sono srdca, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0139 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre dospelých, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0096 objednávanie eRecept ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0049 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
infektologická ambulancia Ambulancia HIV, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0026 objednávanie infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia hrudníkovej chirurgie Ambulancia hrudníkovej chirurgie, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin (Hrudníková chirurgia) 51-00365327-A0071 objednávanie ambulancia hrudníkovej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 9:00 - 13:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Ambulancia intravenóznej liečby, Martin (Pediatria) 51-00365327-A0115 pediatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 12:00
kardiologická ambulancia Ambulancia invazívnej kardiológie, Martin (Kardiológia, Echokardiografia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii) 51-00365327-A0032 kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia jednodňovej terapie, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0037 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Martin (Klinická farmakológia) 51-00365327-A0029 ambulancia klinickej farmakológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 11:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, Martin (Klinická imunológia a alergológia) 51-00365327-A0094 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 11:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0035 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Martin (Klinická psychológia) 51-00365327-A0091 ambulancia klinickej psychológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Ján Grossmann, Martin (Klinická psychológia, Psychoterapia) 51-00365327-A0090 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 14:00
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Jana Kršiaková, Martin (Lekárska genetika) 51-00365327-A0093 ambulancia lekárskej genetiky Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 9:00
ambulancia liečebnej pedagogiky Ambulancia liečebnej pedagogiky, PhDr. Marta Vrabcová, Martin (Liečebná pedagogika, Psychoterapia) 51-00365327-A0092 ambulancia liečebnej pedagogiky Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:00
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MUDr. Igor Malachovský, PhD., Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00365327-A0010 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0021 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Martin (Neurochirurgia) 51-00365327-A0054 ambulancia neurochirurgická Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-00365327-A0107 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 13:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00365327-A0099 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Jarmila Vojtková, PhD., Martin (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-00365327-A0100 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 51-00365327-A0102 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Neprítomnosti:
od 01.07.2024 do 31.08.2024
od 11.10.2024 do 11.10.2024
od 29.11.2024 do 29.11.2024
od 21.11.2024 do 22.11.2024
od 23.12.2024 do 03.01.2025
od 13.12.2024 do 13.12.2024
od 26.09.2024 do 27.09.2024
od 22.10.2024 do 22.10.2024
od 10.12.2024 do 10.12.2024
od 18.11.2024 do 18.11.2024
od 02.09.2024 do 03.09.2024
od 24.06.2024 do 24.06.2024
od 20.05.2024 do 20.05.2024
od 12.06.2024 do 14.06.2024 , -
od 12.06.2024 do 14.06.2024 , -
od 12.06.2024 do 14.06.2024 , -
od 12.06.2024 do 14.06.2024
od 12.06.2024 do 14.06.2024
od 25.04.2024 do 26.04.2024
od 15.05.2024 do 17.05.2024
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin (Pediatrická hematológia a onkológia) 51-00365327-A0103 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin (Klinická imunológia a alergológia, Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-00365327-A0095 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin (Pediatrická kardiológia) 51-00365327-A0104 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej kardiológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 14:30
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin (Pediatrická nefrológia) 51-00365327-A0105 objednávanie eRecept ambulancia pediatrickej nefrológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 8:00 - 9:00 - 13:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin (Pediatrická neurológia) 51-00365327-A0106 ambulancia pediatrickej neurológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:00 - 14:00
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Dušana Genšor, Martin (Pediatrická reumatológia) 51-00365327-A0108 ambulancia pediatrickej reumatológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej reumatológie ! Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Lenka Turoňová, PhD., Martin (Pediatrická reumatológia) 51-00365327-A0109 ambulancia pediatrickej reumatológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 23.02.2021
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, Martin (Pediatrická urológia) 51-00365327-A0066 objednávanie ambulancia pediatrickej urológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Martin (Plastická chirurgia) 51-00365327-A0058 objednávanie ambulancia plastickej chirurgie
Neprítomnosti:
od 11.12.2024 do 11.12.2024
od 27.11.2024 do 27.11.2024
od 13.11.2024 do 13.11.2024
od 30.10.2024 do 30.10.2024
od 16.10.2024 do 16.10.2024
od 02.10.2024 do 02.10.2024
od 18.09.2024 do 18.09.2024
od 04.09.2024 do 04.09.2024
od 21.08.2024 do 21.08.2024
od 07.08.2024 do 07.08.2024
od 24.07.2024 do 24.07.2024
od 10.07.2024 do 10.07.2024
od 26.06.2024 do 26.06.2024
od 12.06.2024 do 12.06.2024
od 29.05.2024 do 29.05.2024
od 15.05.2024 do 15.05.2024
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, MUDr. Igor Homola,PhD., Martin (Plastická chirurgia, Chirurgia prsníka) 51-00365327-A0057 ambulancia plastickej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-00365327-A0040 objednávanie ambulancia pracovného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia tropickej medicíny Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Martin (Tropická medicína) 51-00365327-A0028 objednávanie eRecept ambulancia tropickej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00
infektologická ambulancia Ambulancia pre liečbu chronických hepatitíd, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0025 objednávanie eRecept infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 10:00
chirurgická ambulancia Ambulancia pre ochorenie prsníka, Martin (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-00365327-A0052 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia pre osteomyelitídy a nekrózy čeľuste a sánky, Martin (Zubné lekárstvo) 51-00365327-A0007 ambulancia zubného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov pre dospelých nad 19 rokov, Martin (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-00365327-A0111 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin (Pediatrická anestéziológia) 51-00365327-A0112 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kollárova 4248/2, 03601 Martin 9:00 - 15:00
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie pre nenadorovú rádioterapiu, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0039 objednávanie ambulancia radiačnej onkológie
Neprítomnosti:
od 25.04.2024 do 25.04.2024
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Ivan Kecskés, MBA, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0038 objednávanie ambulancia radiačnej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin (Telovýchovné lekárstvo) 51-00365327-A0098 objednávanie ambulancia telovýchovného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Peter Gémeš, Martin (úrazová chirurgia) 51-00365327-A0055 ambulancia úrazovej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Zoltán Cibuľa, PhD., Martin (úrazová chirurgia) 51-00365327-A0056 ambulancia úrazovej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin (Pneumológia a ftizeológia) 51-00365327-A0045 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Simona Strmeňová, Martin (Vnútorné lekárstvo) 51-00365327-A0014 objednávanie eRecept ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin (Angiológia) 51-00365327-A0118 objednávanie angiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Cerebrovaskulárna, Skleróza multiplex ambulancia a Stacionár, Martin (Neurológia) 51-00365327-A0085 objednávanie neurologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Chemoterapeutická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0036 objednávanie eRecept ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0050 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0051 chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
chirurgická ambulancia Chirurgická príjmová ambulancia, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0048 objednávanie chirurgická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatochirurgická zákroková miestnosť, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0173 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0081 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0083 dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
otorinolaryngologická ambulancia Detská otorinolaryngologická ambulancia, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00365327-A0067 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia pre dospelých, Martin (Endokrinológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0017 objednávanie endokrinologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia I - biologická liečba, Martin (Gastroenterológia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 51-00365327-A0018 eRecept gastroenterologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia II - biologická liečba, Martin (Gastroenterológia, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 51-00365327-A0019 eRecept gastroenterologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Martin (Geriatria, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0020 objednávanie eRecept geriatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 13:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Onkológia v gynekológii, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Mamodiagnostika v gynekológii, Diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0170 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia pre deti, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0023 objednávanie hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia pre dospelých, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0022 hematologická a transfúziologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Hematoonkologická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0033 ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:15 - 15:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Martin (Hepatológia) 51-00365327-A0110 objednávanie eRecept hepatologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia príjmová, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0024 objednávanie eRecept infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, Martin (Infektológia) 51-00365327-A0027 infektologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie, Martin (Vnútorné lekárstvo) 51-00365327-A0013 objednávanie eRecept ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:30 - 12:00 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Interná klinika - gastroenterologická, Martin (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 51-00365327-A0012 objednávanie ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Interná príjmová ambulancia, Martin (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Echokardiografia, Ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému) 51-00365327-A0011 ambulancia vnútorného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00
kardiologická ambulancia Invazívna kardiologická ambulancia, Martin (Kardiológia, Echokardiografia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii) 51-00365327-A0030 objednávanie kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Mirko Halaša, Martin (Chirurgia) 51-00365327-A0156 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, MUDr. Marián Molnár, PhD, Martin (Detská chirurgia) 51-00365327-A0157 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Peter Lietava, Martin (Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia) 51-00365327-A0158 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Kamil Biringer, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-00365327-A0155 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, MUDr. Igor Malachovský, Martin (Maxilofaciálna chirurgia, Dentoalveolárna chirurgia) 51-00365327-A0165 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Miroslav Šesták, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0159 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, prof. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin (Otorinolaryngológia) 51-00365327-A0160 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Igor Homola, PhD., Martin (Plastická chirurgia) 51-00365327-A0163 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivan Mudrák, Martin (úrazová chirurgia) 51-00365327-A0162 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Martin (Urológia) 51-00365327-A0166 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, MUDr. Igor Malachovský, Martin (Zubné lekárstvo) 51-00365327-A0164 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia I (poruchy rytmu a kardiostimulátory), Martin (Kardiológia) 51-00365327-A0031 objednávanie kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., Martin (Kardiológia, Echokardiografia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii) 51-00365327-A0172 objednávanie kardiologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - Chirurgická stomatologická ambulancia, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00365327-A0008 objednávanie ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - špecializované ambulancie, Martin (Maxilofaciálna chirurgia) 51-00365327-A0009 objednávanie ambulancia maxilofaciálnej chirurgie
Neprítomnosti:
od 29.04.2024 do 29.04.2024 , dovolenka
od 29.04.2024 do 29.04.2024 , Dovolenka
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Kožná Ambulancia autoimúnnych ochorení a biologickej liečby, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0077 objednávanie eRecept dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia chronických dermatóz, kožná ambulancia trichológie - choroby vlasov, ambulancia korektívnej dermatológie, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0078 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Kožná ambulancia nádorových ochorení, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0080 objednávanie eRecept dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Kožná príjmová ambulancia, Martin (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-00365327-A0076 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Megavoltová ambulancia, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0153 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Martin (Mobilné odberové miesto) 37-00365327-A0001 objednávanie mobilné odberové miesto Kollárova 4248/2, 03601 Martin
Zariadenie bolo zrušené k 20.03.2023
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Martin (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0041 objednávanie nefrologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ambulancia neurochirurgická Neurochirurgická ambulancia, Martin (Neurochirurgia) 51-00365327-A0053 objednávanie ambulancia neurochirurgická
Neprítomnosti:
od 20.06.2024 do 20.06.2024
od 06.06.2024 do 06.06.2024 , lekár neprítomný
od 05.06.2024 do 05.06.2024
od 13.06.2024 do 13.06.2024
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Michalík, Martin (Neurológia) 51-00365327-A0086 neurologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin (Neurológia) 51-00365327-A0084 objednávanie eRecept neurologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia pre glaukom, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0073 objednávanie oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0072 objednávanie eRecept oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Peter Žiak, PhD., Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0075 oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia, expertná kolposkopia-ambulancia cervikálnej patológie a senologická-prsníková ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-00365327-A0003 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 10:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Onkologická ambulancia, Martin (Klinická onkológia) 51-00365327-A0034 objednávanie ambulancia klinickej onkológie Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia zubného lekárstva Onkologická stomatologická ambulancia, Martin (Zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Choroby slizníc ústnej dutiny, Implantológia, Choroby slizníc ústnej dutiny a parodontux, Dentálna hygiena) 51-00365327-A0006 ambulancia zubného lekárstva Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
urologická ambulancia Onkourologická ambulancia, Martin (Urológia, Onkológia v urológii) 51-00365327-A0065 urologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0132 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia UNM č.1, Martin (Ortopédia) 51-00365327-A0060 objednávanie ortopedická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia UNM č.2, Martin (Ortopédia) 51-00365327-A0061 objednávanie ortopedická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, doc. MUDr. Maroš Hrubina, PhD., Martin (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 51-00365327-A0062 ortopedická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ortopedická konziliárna ambulancia, Martin (Ortopédia) 51-00365327-A0161 objednávanie zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mária Kafková, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00365327-A0070 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, prof. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin (Otorinolaryngológia, Audiológia) 51-00365327-A0069 otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 11:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, UNM Martin, Martin (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 51-00365327-A0068 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin (Pediatria, Neonatológia) 51-00365327-A0117 objednávanie pediatrická ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.08.2024 do 28.08.2024
od 30.12.2024 do 02.01.2025
od 31.12.2024 do 01.01.2025
od 01.01.2025 do 01.01.2025
od 23.12.2024 do 23.12.2024
od 24.12.2024 do 26.12.2024
od 29.08.2024 do 29.08.2024
od 08.05.2024 do 08.05.2024
od 01.05.2024 do 01.05.2024
od 29.07.2024 do 08.08.2024
Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 14:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Ján Mikler, PhD., Martin (Pediatria) 51-00365327-A0114 pediatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Martin (Pediatria) 51-00365327-A0116 pediatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 51-00365327-A0044 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vladimíra Bellová, Martin (Pneumológia a ftizeológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých, Endoskopia respiračného systému) 51-00365327-A0043 objednávanie pneumologicko-ftizeologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Martin (Psychiatria) 51-00365327-A0088 psychiatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Mária Demeterová, Martin (Psychiatria) 51-00365327-A0087 psychiatrická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:30 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarina Stašková, Martin (Reumatológia) 51-00365327-A0046 reumatologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Sietnicová očná ambulancia, Martin (Oftalmológia) 51-00365327-A0074 objednávanie oftalmologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
stacionár Stacionár, nefrológia, MUDr. Alena Ježíková, Martin (Nefrológia) 51-00365327-A0168 stacionár Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
stacionár Stacionár, psychiatria, Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin (Psychiatria) 51-00365327-A0167 stacionár Kollárova 4248/2, 03601 Martin 8:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Ján Mikuš, Martin (Centrálna sterilizácia) 51-00365327-A0154 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0147 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Anna Šparcová, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0143 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Babeta Hofericová, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0142 objednávanie eRecept zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Gabriela Oravcová, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0146 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Jozef Michalík, Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0141 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0144 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Renáta Michalová, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0140 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin (Funkčná diagnostika) 51-00365327-A0145 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Andrea Pučeková, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0125 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Miroslava Javorková, Martin (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00365327-A0126 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0123 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Intervenčná rádiológia, Rádiológia) 51-00365327-A0134 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Ing. Jela Valachová, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0121 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0122 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0119 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jozef Korňan, Martin (Klinická biochémia) 51-00365327-A0120 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, doc.MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,MBA, Martin (Klinická imunológia a alergológia) 51-00365327-A0150 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr. Darina Záborská, Martin (Klinická mikrobiológia) 51-00365327-A0124 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, RNDr. Jana Lukáčová, Martin (Lekárska genetika) 51-00365327-A0148 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, magnetická rezonancia, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Magnetická rezonancia, Rádiológia) 51-00365327-A0135 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, MUDr. Daniel Evin, Martin (Nukleárna medicína) 51-00365327-A0138 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, MUDr. Peter Szépe, CSc., Martin (Patologická anatómia) 51-00365327-A0149 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Počítačová tomografia - CT, Rádiológia) 51-00365327-A0136 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Počítačová tomografia - CT, Rádiológia) 51-00365327-A0137 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Ivan Kecskés, MBA, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0152 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin (Radiačná onkológia) 51-00365327-A0151 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin (Rádiológia) 51-00365327-A0127 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0131 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Lýdia Zubriková, Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0130 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Miloš Kňazeje, Martin (Rádiológia) 51-00365327-A0129 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin (Rádiológia, Sonografia) 51-00365327-A0133 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Renáta Šípková, Martin (Rádiológia) 51-00365327-A0128 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Kollárova 4248/2, 03601 Martin  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Tehotenská gynekologická ambulancia, Martin (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-00365327-A0004 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
nefrologická ambulancia Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin (Nefrológia, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 51-00365327-A0042 objednávanie nefrologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia pre dospelých /cystoskopia, urodynamická, urolitiázová, andrologická/, Martin (Urológia, Andrológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 51-00365327-A0063 objednávanie urologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 7:30 - 14:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin (Urológia, Andrológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 51-00365327-A0064 urologická ambulancia Kollárova 4248/2, 03601 Martin 15:30 - 7:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Kollárova, Martin. 51-00365327-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin 16:00 - 22:00
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Kollárova, Martin (Hematológia a transfuziológia) 51-00365327-A0001 tkanivové zariadenie Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná pediatrická ambulancia, Martin (Pediatria) 51-00365327-A0171 všeobecná ambulancia pre deti a dorast P. O. Hviezdoslava 33/62, 03601 Martin 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30