Preskočiť navigáciu

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

IČO:44570783
Sídlo:Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Web:www.nsmas.sk

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická) 51-44570783-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Algeziológia) 51-44570783-A0004 algeziologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Staré Mesto (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-44570783-A0005 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Anabela Babalová, Bratislava-Staré Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-44570783-A0006 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Slávka Lietavová, Bratislava-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0086 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Sylvia Sarkányiová, Bratislava-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0009 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Ľubica Petríčková, Bratislava-Staré Mesto (Klinická logopédia) 51-44570783-A0205 ambulancia klinickej logopédie Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Miriam Drahokoupilová, Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-44570783-A0015 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Juraj Chochol, Bratislava-Staré Mesto (Neurochirurgia) 51-44570783-A0193 ambulancia neurochirurgická Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Róbert Illéš, Bratislava-Staré Mesto (Neurochirurgia) 51-44570783-A0134 ambulancia neurochirurgická Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 12:30 - 13:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Galovič Juraj PhD., Bratislava-Staré Mesto (úrazová chirurgia) 51-44570783-A0023 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva - ústavná pohotovostná služba, PZS:P36845184801, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0136 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0122 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0123 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Babalová Anabela, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0094 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Hricová Katarína, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0192 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Tatiana Bézayová, CSc., Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0024 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Dominika Macková, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-44570783-A0103 ambulancia zubného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Katarína Harmatová, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-44570783-A0044 ambulancia zubného lekárstva Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia - ústavná pohotovostná služba, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0135 chirurgická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická klinická amb č. 1, 1. poschodie, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0012 chirurgická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0025 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0127 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Ivana Slezáková, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0126 dermatovenerologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
dispečing dopravnej zdravotnej služby Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Bratislava-Staré Mesto dispečing dopravnej zdravotnej služby Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Endokrinológia) 51-44570783-A0007 endokrinologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:15 - 12:30 - 14:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-44570783-A0118 gastroenterologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 11:00 - 12:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia,, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-44570783-A0010 gastroenterologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia,, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-44570783-A0088 gastroenterologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia,, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-44570783-A0087 gastroenterologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 14:30 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia - onkológia v gynekológii, neobsadená, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-44570783-A0018 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia MUDr. Miloslav Hronec, CSc., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-44570783-A0030 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Andrej Havalda, PhD. , Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-44570783-A0095 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Peter Blaško, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-44570783-A0029 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia, Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., MUDr. Zuzana Kobzová, Bratislava-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-44570783-A0011 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00 - 13:00 - 14:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Hepatológia) 51-44570783-A0131 hepatologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Lucia Mihaleová, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Milan Vyskočil, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-44570783-A0121 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Peter Blaško, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-44570783-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Peter Sijka, Bratislava-Staré Mesto (Ortopédia) 51-44570783-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Vladimír Rosina, Bratislava-Staré Mesto (úrazová chirurgia) 51-44570783-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr. Oskar Džurný, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 51-44570783-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia MUDr. Juraj Papinčák, PhD. MUDr. Peter Solík, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 51-44570783-A0090 kardiologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.,, Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 51-44570783-A0013 kardiologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia MUDr. František Jurčaga, MPH, MUDr. František Kossuth, MUDr. Patrícia Šaffová..., Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0034 neurologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia MUDr. Sylvia Sárkányová - Balogová, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0128 neurologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia MUDr. Viera Volaříková - Legeňová, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0096 neurologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Alfonz Balažovič, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0102 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Eva Piovarčiová, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0099 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Hedviga Miková, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0097 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0036 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 8:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Marta Mikulášová (neobsadená-MD,RD), Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0098 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Pavol Kusenda, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0100 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Magdaléna Kollárová, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0101 oftalmologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Kristína Šidlová, Bratislava-Staré Mesto (Ortopédia) 51-44570783-A0037 ortopedická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30 - 13:00 - 14:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Ľubica Alačová, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0040 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Matúš Máčaj, MUDr. Andrej Piovarči, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0039 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumo-ftizeologická ambulancia, MUDr. Katarína Hricová, MUDr. Peter Michalka, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Pneumológia a ftizeológia) 51-44570783-A0020 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Psychiatria, Psychiatrická sexuológia) 51-44570783-A0133 psychiatrická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivan André, PhD., MPH, MHA, Bratislava-Staré Mesto (Psychiatria) 51-44570783-A0064 psychiatrická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
stacionár Stacionár- neurológia, MUDr. František Jurčaga, MPH, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0130 stacionár Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
stacionár Stacionár- vnútorné lekárstvo, MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0132 stacionár Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Bratislava-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0065 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Lietavová Slavka, Bratislava-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0069 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Zuzana Kobzová, Bratislava-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-44570783-A0078 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, RNDr. Jana Lučeničová, Bratislava-Staré Mesto (Klinická biochémia) 51-44570783-A0077 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-44570783-A0076 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Ivana Barakat, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-44570783-A0075 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Sonografia) 51-44570783-A0073 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia, Onkológia v urológii) 51-44570783-A0019 urologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Ján Hoffmann, MUDr. Marek Ondriš, Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 51-44570783-A0041 urologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Oskar Džurný, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 51-44570783-A0042 urologická ambulancia Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30
poliklinika Poliklinika, Murgašova, Košice-Staré Mesto 51-44570783-A0144 poliklinika Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Gabriela Ivančová, Košice-Staré Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-44570783-A0177 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Judita Vaňová, Košice-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0170 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Viera Sochová, Košice-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0171 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Martina Nagyová, Košice-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-44570783-A0173 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Košice-Staré Mesto (Klinická psychológia, Dopravná psychológia) 51-44570783-A0180 ambulancia klinickej psychológie Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Katarína Lanščáková, Košice-Staré Mesto (Klinická psychológia) 51-44570783-A0181 ambulancia klinickej psychológie Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Anežka Hajdušeková , Košice-Staré Mesto (Pracovné lekárstvo) 51-44570783-A0157 ambulancia pracovného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Július Doboš, Košice-Staré Mesto (Pracovné lekárstvo) 51-44570783-A0156 ambulancia pracovného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Košice-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0148 ambulancia vnútorného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Košice-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0149 ambulancia vnútorného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Košice-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0150 ambulancia vnútorného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Martina Nagyová, Košice-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo, Letecké lekárstvo) 51-44570783-A0151 ambulancia vnútorného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Košice-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-44570783-A0168 ambulancia zubného lekárstva Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Angiológia) 51-44570783-A0178 angiologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0158 chirurgická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0159 chirurgická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Štefan Chromý, Košice-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-44570783-A0169 dermatovenerologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-44570783-A0174 gastroenterologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Geriatria) 51-44570783-A0179 geriatrická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-44570783-A0172 hematologická a transfúziologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Ľubomír Hudák, Košice-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0139 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Košice-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0207 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Ľubica Jenčíková, PhD., Košice-Staré Mesto (Ortopédia) 51-44570783-A0140 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Ivan Čerkala, Košice-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0141 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Ján Magdo, Košice-Staré Mesto (Plastická chirurgia) 51-44570783-A0143 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr. Peter Piovarči, Košice-Staré Mesto (Urológia) 51-44570783-A0142 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Kardiológia, Letecké lekárstvo) 51-44570783-A0175 kardiologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Kardiológia) 51-44570783-A0176 kardiologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
liečebňa Liečebňa, Murgašova, Košice-Staré Mesto (Geriatria, Dlhodobo chorých, Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0137 liečebňa Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0152 neurologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0153 neurologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0154 neurologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0164 oftalmologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0165 oftalmologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0166 oftalmologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Pavol Kalanin, Košice-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0163 oftalmologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0160 otorinolaryngologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0161 otorinolaryngologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0162 otorinolaryngologická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Košice-Staré Mesto (Psychiatria) 51-44570783-A0155 psychiatrická ambulancia Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Košice-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0190 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Martina Nagyová, Košice-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0188 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Pavol Babjak, Košice-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0187 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Vladimír Šafčák, Košice-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0189 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Viera Sochová, Košice-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0185 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Mgr. Monika Karalyosová, Košice-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-44570783-A0186 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Mgr. Monika Karalyosová, Košice-Staré Mesto (Klinická biochémia) 51-44570783-A0184 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Gabriela El-Momanyová, Košice-Staré Mesto (Rádiológia) 51-44570783-A0183 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Ivana Šantová, Košice-Staré Mesto (Rádiológia) 51-44570783-A0182 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0145 všeobecná ambulancia pre dospelých Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0146 všeobecná ambulancia pre dospelých Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0147 všeobecná ambulancia pre dospelých Murgašova 1390/1, 04001 Košice-Staré Mesto  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Monika Šauličová, Bratislava-Staré Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-44570783-A0191 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Alexandra Hadriová, Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-44570783-A0014 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Michal Klimík, Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-44570783-A0091 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Mária Odehnalová, MUDr. Eva Nováková, Bratislava-Staré Mesto (Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Pracovná a organizačná psychológia) 51-44570783-A0031 ambulancia klinickej psychológie Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Kinga Kuráková, Bratislava-Staré Mesto (Klinická psychológia) 51-44570783-A0210 ambulancia klinickej psychológie Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Ľubica Šabíková, Bratislava-Staré Mesto (Klinická psychológia) 51-44570783-A0032 ambulancia klinickej psychológie Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-44570783-A0016 ambulancia pracovného lekárstva Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Tomáš Horváth, Bratislava-Staré Mesto (úrazová chirurgia) 51-44570783-A0092 ambulancia úrazovej chirurgie Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0093 ambulancia vnútorného lekárstva Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0138 ambulancia vnútorného lekárstva Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Renáta Privitzerová, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 51-44570783-A0043 ambulancia zubného lekárstva Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 6:30 - 11:45 - 12:15 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia - ústavná pohotovostná služba, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia, Letecké lekárstvo) 51-44570783-A0208 chirurgická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia MUDr. Dušan Podmanický, MUDr. Miloš Mach, MUDr. Milan Petro, MUDr. Vladimír Štefanov, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-44570783-A0089 chirurgická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia MUDr. Angela Hricová, Bratislava-Staré Mesto (Endokrinológia) 51-44570783-A0125 endokrinologická ambulancia Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00 - 12:30 - 13:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia MUDr. Juraj Papinčák, PhD. MUDr. Peter Solík, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia, Letecké lekárstvo) 51-44570783-A0209 kardiologická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Nefrológia) 51-44570783-A0017 nefrologická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 11:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-44570783-A0033 neurologická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia MUDr. Stanislava Birócziová (neobsadená, MD, RD), Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0035 oftalmologická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 8:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia (neobsadená), Bratislava-Staré Mesto (Ortopédia) 51-44570783-A0129 ortopedická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia prof. MUDr. Pavel Doležal, CSc., MUDr. Peter Ďurica, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-44570783-A0008 otorinolaryngologická ambulancia Cintorínska 3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Lenka Tarabčáková, Bratislava-Staré Mesto (Reumatológia) 51-44570783-A0021 reumatologická ambulancia Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Natália Kotorová, Bratislava-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0195 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr.Michaela Frajbergová, MUDr. Silvia Lisánska, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0112 všeobecná ambulancia pre dospelých Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Anna Bernátová, Banská Bystrica (Vnútorné lekárstvo) 51-44570783-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Centrum podpory Banský Bystrica, Okružná 19, 97480 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva MUDr. Lucia Vidová, Banská Bystrica, Banská Bystrica (Zubné lekárstvo) 51-44570783-A0047 ambulancia zubného lekárstva Centrum podpory Banský Bystrica, Okružná 19, 97480 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Banská Bystrica (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0067 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Centrum podpory Banský Bystrica, Okružná 19, 97480 Banská Bystrica  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Banská Bystrica (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0059 všeobecná ambulancia pre dospelých Centrum podpory Banský Bystrica, Okružná 19, 97480 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lucia Zacharová, Banská Bystrica (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0113 všeobecná ambulancia pre dospelých Centrum podpory Banský Bystrica, Okružná 19, 97480 Banská Bystrica 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Anna Collinászyová, Košice-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia) 51-44570783-A0048 ambulancia zubného lekárstva Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Košice-Staré Mesto (Funkčná diagnostika) 51-44570783-A0068 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jana Rexová, Košice, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0116 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Kristína Raganová, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0061 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Pavol Petróci, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0114 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Košice-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0115 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 04102 Košice-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Liliana Brezovská (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0056 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory, Piaristická 5, 94901 Nitra 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0206 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Cintorínska 11, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-44570783-A0204 oftalmologická ambulancia Cintorínska 11, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Beata Havaldová, Levice (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-44570783-A0117 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Nitra, Ul. sv. Michala 35, 93401 Levice  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Ladislav Valach, PhD., Levice (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0057 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Nitra, Ul. sv. Michala 35, 93401 Levice 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia Cintorínska 3B, 1.poschodie, MUDr. Libuša Bačová, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0105 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých ( neobsadená) Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0111 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Eva Viková, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0110 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Katarína Helienková,Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0120 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mária Maláková, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0109 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Peter Novák, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0107 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Vladimír Randus, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0050 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Zuzana Vetráková, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0106 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr.Dagmar Petrášová, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0108 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0119 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Anna Tomčíková, Zvolen (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0060 všeobecná ambulancia pre dospelých M.J.Team s.r.o. (Poliklinika Zvolen), J. Kozáčeka 9282, 96001 Zvolen 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. František Šikula, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0052 všeobecná ambulancia pre dospelých NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Gréta Svitlica, Michalovce, Michalovce (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0063 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Jána Hollého 46, 07101 Michalovce 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Iveta Harvišová, Prešov, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0062 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministersvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 08001 Prešov 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Darina Šofránková, Prešov (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0194 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministersvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 3671/7, 08001 Prešov  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jozef Vrúbeľ, Žilina, Žilina (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0058 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 01000 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Pavol Kulich, Trenčín, Trenčín (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 91142 Trenčín 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Soňa Hrúzová, MPH, Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Ružinov (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0051 všeobecná ambulancia pre dospelých MV SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr.Jaroslav Novák, Trnava (Všeobecné lekárstvo) 51-44570783-A0054 všeobecná ambulancia pre dospelých Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 91702 Trnava 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00