Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia

IČO:00632333
Sídlo:Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
Zriadovateľ:Mesto Dubnica nad Váhom

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom
Registračné číslo:60
Dátum zápisu do registra:27.8.2009
Dátum poslednej zmeny:30.8.2023
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Prejtská 131/152, 01841 Dubnica nad Váhom