Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Pod hájom 1291

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:180 osôb
Deň začatia poskytovania:27.8.2009
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
Mobil:

+421 905473195

Email:

riaditel@dubina.org

Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Kňažeková
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
Pod hájom  1291/119
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00632333