Preskočiť navigáciu

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - PSK

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja. Evidencia sa aktualizuje denne.

Bardejov

K:0 V:0
rehabilitačné stredisko | pobytová - ročná forma
 
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 85, 08642 Hertník
K:1 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 85, 08642 Hertník
K:3 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 85, 08642 Hertník
K:59 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
NsP Sv. Jakuba, n.o., Sv.Jakuba 510/21, 08501 Bardejov
K:20 V:0 Ž:5
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
S.O.S. n.o., Lipový dom v Kružlove, zariadenie pre seniorov, 1, 08604 Kružlov
K:24 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Sessile, n.o., byt č. 21, Gorlická 583/2, 08501 Bardejov
K:4 V:0 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Sessile, n.o., Komenského 564/25, 08501 Bardejov
K:4 V:1 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Vrbovnica, n.o., Orechová-Skleníky 2890, 08501 Bardejov
K:11 V:2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Egídius, 29.augusta 872/4, 08501 Bardejov
K:18 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Egídius, 29.augusta 872/4, 08501 Bardejov
K:7 V:3
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 1644/38, 08501 Bardejov
K:70 V:3 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Humenné

AMOS n.o., Centrum sociálnych služieb AMOS n.o., 32, 06713 Rokytov pri Humennom
K:20 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, 158, 06741 Ptičie
K:15 V:10
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, 158, 06741 Ptičie
K:5 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, 158, 06741 Ptičie
K:55 V:1 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Čsl.armády 1371/14, 06601 Humenné
K:6 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Čsl.armády 1371/14, 06601 Humenné
K:13 V:-3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb v Jabloni, 78, 06713 Jabloň
K:65 V:6 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Jabloni, 133, 06713 Jabloň
K:4 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Júdu Tadeáša, Štefánikova 1525/29, 06601 Humenné
K:8 V:-6 Ž:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Ošetrovateľské centrum, Špecializované zariadenie v Humennom, Lipová 765/32, 06601 Humenné
K:10 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
VALLE n.o., Duchnovičova 1680/22, 06601 Humenné
K:10 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 59/63, 06601 Humenné
K:13 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 59/63, 06601 Humenné
K:20 V:2 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Starinská 6189/164, 06601 Humenné
K:19 V:0 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Kežmarok

Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb v Ľubici, Dr. Alexandra 139/42, 06001 Kežmarok
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb v Ľubici, Dr. Alexandra 139/42, 06001 Kežmarok
K:3 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb v Ľubici, Dr. Alexandra 139/42, 06001 Kežmarok
K:12 V:0 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Domov sociálnych služieb, Pod lesom 552/6, 06001 Kežmarok
K:20 V:-5 Ž:4
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Gen. Svobodu 112/88, 05971 Ľubica
K:5 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v ZSS Jasoň, Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves
K:3 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Inštitút Krista Veľkňaza, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, 198, 05973 Žakovce
K:35 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
JESEŇ ŽIVOTA, n.o., Tatranská 189/51, 05952 Veľká Lomnica
K:3 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
JESEŇ ŽIVOTA, n.o., Tatranská 189/51, 05952 Veľká Lomnica
K:35 V:2 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Špecializované zariadenie v ZSS Jasoň, Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves
K:13 V:0 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
ŽIVOT, n.o., Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie , 176, 05904 Spišské Hanušovce
K:27 V:4 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
ŽIVOT, n.o., Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie, 176, 05904 Spišské Hanušovce
K:20 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Levoča

Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.,Komenského 1089/55, 05304 Spišské Podhradie
K:40 V:0 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o., Námestie slobody 256/6, 05314 Spišský Štvrtok
K:60 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1/1, 05304 Spišské Podhradie
K:57 V:2 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Zariadenie podporovaného bývania, Bielidla 1194/27, 05304 Spišské Podhradie
K:12 V:1 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Zariadenie podporovaného bývania, Štúrova 1193/22, 05304 Spišské Podhradie
K:12 V:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Zariadenie podporovaného bývania, Štúrova 24/15, 05304 Spišské Podhradie
K:11 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Probstnerova cesta 668/6, 05401 Levoča
K:2 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Probstnerova cesta 668/6, 05401 Levoča
K:30 V:0 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 655/3, 05304 Spišské Podhradie
K:5 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul, 121, 05373 Vyšný Slavkov
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Medzilaborce

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, 58, 06801 Kalinov
K:10 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, 64, 06801 Kalinov
K:50 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Dobrianskeho 52/1, 06801 Medzilaborce
K:6 V:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS Medzilaborce, n.o., 49, 06752 Habura
K:21 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870/10, 06801 Medzilaborce
K:33 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS Medzilaborce, n.o., Špecializované zariadenie sociálnych služieb Habura, 309, 06752 Habura
K:40 V:2 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Eurotrend, n.o., ZSS EUROTREND, Duchnovičova 533/16, 06801 Medzilaborce
K:9 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
RADOSŤ, n.o. CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, 86, 06716 Výrava
K:12 V:-1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
VITALIS, n.o., Mierová 336/24, 06801 Medzilaborce
K:28 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Dotyk, Ševčenkova 681/1, 06801 Medzilaborce
K:10 V:1 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Dotyk, Ševčenkova 681/1, 06801 Medzilaborce
K:30 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Poprad

K:0 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 05935 Batizovce
K:78 V:3 Ž:8
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 05935 Batizovce
K:40 V:5 Ž:13
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Humanitarian, n.o., Senior dom, Popradská 2057/84, 06401 Stará Ľubovňa
K:12 V:7 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
SENIORPARK n.o., Kvetnica 424/24, 05801 Poprad
K:6 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
SENIORPARK n.o., Kvetnica 424/24, 05801 Poprad
K:18 V:0 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
SENIORPARK n.o., Michalská 396/6, 05918 Spišské Bystré
K:10 V:-6 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Senires n. o., Domov sociálnych služieb, Scherfelova 16, 05801 Poprad
K:1 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Rodiny, 2, 05913 Jánovce
K:9 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, Denný stacionár-DSS, Francisciho 905/29, 05801 Poprad
K:30 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 

Prešov

Ako doma, n.o., Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Ako doma, Ďumbierska 7331/40, 08001 Prešov
K:20 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Ako doma, n.o., Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Ako doma, Ďumbierska 7331/40, 08001 Prešov
K:15 V:1 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Arcidiecézna charita Košice, Diecézny kňazský domov - Dom pokojnej staroby F. M, Námestie sv. Jakuba 30/30, 08221 Veľký Šariš
K:18 V:0 Ž:15
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Arcidiecézna charita Košice, Nám.sv.Jakuba 1261/30, 08221 Veľký Šariš
K:22 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Atrium n.o., Atrium n.o. Prešov, Dilongova 7366/15, 08001 Prešov
K:22 V:1 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Atrium n.o., Dilongova 5881/13, 08001 Prešov
K:25 V:0 Ž:13
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Bez bariér n.o., Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov
K:9 V:9
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou
K:11 V:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou
K:4 V:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 08005 Prešov
K:18 V:-4 Ž:2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 08005 Prešov
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov
K:10 V:-1 Ž:4
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Clementia, Centrum sociálnych služieb Clementia, 287, 08203 Ličartovce
K:20 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Clementia, Centrum sociálnych služieb Clementia, 287, 08203 Ličartovce
K:60 V:1 Ž:5
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov
K:18 V:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov
K:7 V:3
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov
K:92 V:3 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 08001 Prešov
K:38 V:3 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo stromoradie 12450/6, 08001 Prešov
K:5 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo stromoradie 12450/6, 08001 Prešov
K:10 V:1 Ž:9
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Dar pokoja n.o., 339, 08233 Chminianska Nová Ves
K:25 V:-1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov sv. Dominika, Domov sv. Dominika, 115, 08253 Petrovany
K:25 V:-2 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o., Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, 261, 08213 Demjata
K:47 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Gabriela n.o., Lemešianska 205/21, 08001 Haniska
K:27 V:0 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Gabriela n.o., Raymanova 12045, 08001 Prešov
K:20 V:0 Ž:8
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov
K:1 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov
K:13 V:13 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 5721/6, 08001 Prešov
K:20 V:17 Ž:2
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Krajské autistické centrum Prešov, n.o., skratka KACP, n.o., Špecializované zariadenie pre klientov s autizmom, Vodárenská 5985/3, 08001 Prešov
K:21 V:-4 Ž:3
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Krajské autistické centrum Prešov, n.o., skratka KACP, n.o., Špecializované zariadenie pre klientov s autizmom, Vodárenská 5985/3, 08001 Prešov
K:5 V:2
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
Občianske združenie BARLIČKA, Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov
K:40 V:3 Ž:3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Občianske združenie BARLIČKA, Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov
K:18 V:-1 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Občianske združenie BARLIČKA, Prostějovská 4837/10, 08001 Prešov
K:1 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Občianske združenie BARLIČKA, Volgogradská 11065/22, 08001 Prešov
K:4 V:4
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Občianske združenie Detské srdce, Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko -domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, Čapajevova 4925/27, 08001 Prešov
K:21 V:10
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Občianske združenie Detské srdce, Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko -domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, Čapajevova 4925/27, 08001 Prešov
K:10 V:8
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
OZ VZDELÁVANIA A SOCIÁLNEJ POMOCI, Centrum Narnia, Bayerova 2847/1A, 08001 Prešov
K:5 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Viera-Láska-Nádej, o.z., 1. Nadzemné podlažie, Centrum Svetielko, Mirka Nešpora 15604/4A, 08001 Prešov
K:30 V:3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Viera-Láska-Nádej, o.z., 2.Nadzemné podlažie, Centrum Svetielko, Mirka Nešpora 15604/4A, 08001 Prešov
K:10 V:5
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
Viera-Láska-Nádej, o.z., Centrum svetielko, Vavilovova 22, 85101 Bratislava-Petržalka
K:20 V:20
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Viera-Láska-Nádej, o.z., Lomnická 6922/30, 08005 Prešov
K:7 V:7
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 

Sabinov

Arcidiecézna charita Košice, 17. novembra 8, 08301 Sabinov
K:10 V:-3 Ž:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Arcidiecézna charita Košice, Hviezdoslavova 826/66, 08271 Lipany
K:25 V:4 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Domov sociálnych služieb v Brezovičke, 62, 08274 Brezovička
K:21 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Sabinove, Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 08301 Sabinov
K:3 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Domov sociálnych služieb v Sabinove, Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 08301 Sabinov
K:90 V:4 Ž:4
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kpt.Nálepku 643/7, 08271 Lipany
K:12 V:0
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 

Snina

Arcidiecézna charita Košice, Jána Bottu 142/2, 06901 Snina
K:18 V:-3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 41, 06773 Dúbrava
K:10 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 41, 06773 Dúbrava
K:65 V:0 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zátišie, 149, 06734 Osadné
K:4 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zátišie, 89, 06734 Osadné
K:48 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zátišie, Čs.armády 1594/5, 06901 Snina
K:12 V:-3 Ž:1
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb Zátišie, Čs.armády 1594/5, 06901 Snina
K:6 V:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Gabriela n.o., Čs.armády 1601/12, 06901 Snina
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Gabriela n.o., Čs.armády 1601/12, 06901 Snina
K:7 V:0 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
KOSMATEC, n.o., 120, 06773 Ubľa
K:18 V:4 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
RK Charita n.o., Zariadenie sociálnych služieb Ulič, Ulič 368, 06767 Ulič
K:7 V:7 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina, Dom Humanity SČK, 1.mája 882/17, 06901 Snina
K:6 V:3
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Špecializované zariadenie Domov v Poloninách, 50, 06768 Nová Sedlica
K:8 V:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici 50, 50, 06768 Nová Sedlica
K:9 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Stará Ľubovňa

Domov pre seniorov, Mierová 1103/88, 06401 Stará Ľubovňa
K:30 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov pre seniorov, Mierová 1103/88, 06401 Stará Ľubovňa
K:80 V:5 Ž:15
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Legnave, 62, 08274 Brezovička
K:21 V:2 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Legnave, Domov sociálnych služeb v Legnave, 72, 06546 Legnava
K:60 V:4 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Anny, Štúrova 385/5, 06401 Stará Ľubovňa
K:20 V:-13
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Anny, Štúrova 385/5, 06401 Stará Ľubovňa
K:10 V:-6 Ž:1
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
Humanitarian, n.o., Senior residence, 125, 06502 Vyšné Ružbachy
K:40 V:0 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Spišská katolícka charita, Dom Charitas sv. Jána Almužníka, 775, 06511 Nová Ľubovňa
K:8 V:0 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Stropkov

Dom detí Božieho milosrdenstva n.o., Matice slovenskej 1899/31, 09101 Stropkov
K:19 V:-3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb v Stropkove, Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 09101 Stropkov
K:70 V:1 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Stropkove, Rehabilitačné stredisko v Stropkove, Matice slovenskej 904/22, 09101 Stropkov
K:6 V:4
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
SENIORSITY, n.o., Sitnícka 1475/1, 09101 Stropkov
K:15 V:11
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o., Jilemnického 2086/7, 09101 Stropkov
K:65 V:1 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Svidník

Atrium Svidník, n.o., ATRIUM Svidník n.o., Duklianska 2263/26, 08901 Svidník
K:40 V:2 Ž:6
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Atrium Svidník, n.o., Centrum sociálnych služieb Svidník, Duklianska 653/25, 08901 Svidník
K:24 V:0 Ž:8
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 335/17, 08701 Giraltovce
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 335/17, 08701 Giraltovce
K:2 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 335/17, 08701 Giraltovce
K:117 V:3 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
NÁŠ DOM, n.o., D. Millyho 448/1, 08901 Svidník
K:20 V:8 Ž:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Senior dom Svida, SNP 38/4, 08901 Svidník
K:28 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Senior dom Svida, SNP 38/4, 08901 Svidník
K:60 V:5 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Vranov nad Topľou

Arcidiecézna charita Košice, Lúčna 812/59, 09301 Vranov nad Topľou
K:3 V:0 Ž:3
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné
K:1 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné
K:49 V:1 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné
K:1 V:1
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb AMETYST, 117, 09401 Tovarné
K:99 V:1 Ž:4
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb AMETYST, 300, 09401 Tovarné
K:12 V:0 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou , Školská 646/19, 09302 Vranov nad Topľou
K:10 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646/19, 09302 Vranov nad Topľou
K:10 V:-4
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
GERION senior centrum, n.o., 670, 09415 Zámutov
K:10 V:1
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
LUNETA, nezisková organizácia, LUNETA-chránené bývanie, Železničiarska 582/14, 09431 Hanušovce nad Topľou
K:9 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
SPIRIT n.o., Liečebňa sv. Filomény, Domašská 670/4, 09302 Vranov nad Topľou
K:15 V:3 Ž:2
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Polyfunčné rehabilitačné centrum, Budovateľská 2561/33A, 09301 Vranov nad Topľou
K:25 V:3
domov sociálnych služieb | ambulantná forma